Hverdagsshaman Karin Andersen

Hverdagsshaman Karin Andersen

Samtidsshamanisme ved K. A. tilbyder med forskellig virkning: nogle er traumeforløsende i dybden, nogle stabiliserer, andre støtter helbredelse af stress. Klarsynsrådgivning, rensninger og afdøde kontakt med healing fra slægtens ressourcer.

Samtidsshamanisme ved Karin Andersen arbejder med energetiske behandlinger fra et spirituelt udgangspunkt. Behandlingerne kan opdeles i flere forskellige kategorier: 1. Traumeforløsende behandlinger - nogle meget dybdegående. Forløsning af blokeringer, traumer og smerte. 2. Andre stabilisere ved en stresset eller nedtrykt sindsstemning. 3. En trejde gruppe af healinger støtte trivsel, velvære og glæde i hverdagen gennem en øget kontakt til sjælen. 4. Rensning af områder, boliger, mennesker for negativ energi mv. 5. Klarsynsrådgivning. 6. Afdøde kontakt og healing af forbindelsen gennem adgang til slægtens ressourcer. Om behandlingernes effekt ikke er videnskabeligt dokumenteret. De fleste er afprøvet på mig selv om mine nærmeste med godt resultat. En behandling kan foregå ved fremmøde til personlig session eller online over skype, zoom eller andet. Samtidsshamanisme ved Karin Andersen tilbyder fælles online healingsmeditationer over internettet med forskellige temaer. Healingerne vil ofte have udgangspunkt i oprindelsen og urkraften på Grønland.

Lige nu gennemgår jordens energifelt store forandringer. Det går fra at være lavfrekvent til at være højfrekvent i løbet af forholdsvis kort tid. At frekvensen stiger på jord betyder, at den rytme jordens energifelt svinger med, bliver hurtigere og hurtigere, højere og højere - som stemplet på et damplokomotiv, der overfører sin kraft til drivstangen og driver hjulet fremad i en hurtigere og hurtigere rytme. Med frekvensløftet er nye healingsenergier og teknikker blevet tilgængelige på jord. De er en opdatering af tidligere tiders shamanistiske healingstraditioner tilpasset det moderne menneske. De er en støtte og forløsning i at komme på plads i os selv og til holde balancen i frekvensløftet, så vi ikke tilter. De Nye healingsenergier er intelligente. Dvs. de arbejder præcist, der hvor behovet er. Hvilket varierer fra modtager til modtager. Nogle af de udfordringer healingerne støtter er forløsning af traumer. Overvældende oplevelser, vi har haft i dette liv, overvældende oplevelser i slægten generationer tilbage og overvældende oplevelser på sjælsplan. Andre er stabiliseringer og lettelse i systemet mod nedtrykthed og tungsind. Nogle er effektive mod stress - både udløst stress og ophobet stress i kroppen. Her er Den Nye Tids intelligente healingerne er et elegant og effektiv redskab uden bivirkninger. Healingerne forandre ikke livet. De skal ses som en støtte - forløsning og pause - til at håndtere de mønstre som ligger bag ubalancerne. Healingerne kan fint suppleres med fx psykoterapi, psykologbistand, skyggeterapi, kraniosakralterapi, fysisk massage, TFT, TAT m.m. Hvad end du nu, synes virker for dig. Det kan ovenikøbet være en god idé at indhente støtte til at håndtere de oplevelser, der kommer op at vende under healingsprocessen. Karin Klarsyn tilbyder en bred vifte af Den Nye Tids intelligente healinger, klarsynsrådgivning og rensninger.

Mission: Visionen med samtidshamanisme er at støtte øget frihed, trivsel og velvære for det enkelte menneske gennem energetiske behandlinger og klarsynsrådgivning fra et spirituelt udgangspunkt. Således at det enkelte menneske herigennem opnår bedre mulighed for at udfolde sit sande potentiale, som den du er.

[08/19/18]   Et lille skriv om håb!

Jeg var barn i 70´erne. Det barn jeg var, var et meget bekymret et af slagsen. De store kampagne mod atomkraft, gav mig en følelse af, at dommedag var nær og jeg levede med en konstant frygt for, at en af Bärsebäck Kärnkraftverks atomreaktorer ville nedsmelte eller 3. verdenskrig skulle udbryde med krigsførelse af atomvåben.

Jeg havde andre bekymring. Bekymringer om livet på jorden ville bestå? Bekymringer som hang sammen med vores livsstil og den måde naturen blev udnyttet og forbrugt på.

En bekymring, som den dag i dag er mere aktuel end nogensinde. En natur, der er ude af balance og som indebærer, at isen på polerne smelter, heftige regnbyger med oversvømmelser til følge, tørke og død for planter, dyr og voldsomme ildebrande.

Som barn tænkte jeg: "Det her må kunne gøres bedre. Jeg vil være statsminister!"

En tanke, der ikke er sat handling bag men som indimellem stadig kommer over mig, når beslutningerne på Christiansborg virker visionsløse.

Senere, da jeg skulle vælge uddannelse, valgte jeg at læse biologi på Århus Universitet med visionen om at redde jordens regnskove. Et studium jeg ikke gennemførte grundet manglende trivsel.

Naturen har stadig mit hjerte og jeg ser en mangfoldig natur, som den største kilde til trivsel på jord blandt mennesker og dyr.

Derfor blev jeg utrolig rørt over en dokumentarudsendelse på DR2 i sidste uge. En dokumentar om en ældre, viis herre som drev biodynamisk landbrug i overenstemmelse med dyrenes trivsel bl.a. ud fra deres biokemiske behov. Det gav problemer med de offentlige myndigheder, hvis opfattelse af dyrevelfærd ikke var ensstemmende med bondens og de viise indsigter, han drev landbrug efter.

Udsendelsen var rørende og slutningen tændte et håb for fremtidens landbrug. Bonden sagde:

"Jeg er ikke den sidste bonde men den første, thi på jorden er født unge mennesker ind, som vil det her og som har interessen for det. "

Håbet blev tændt i mig for et landbrug og en omgang med naturen på naturens præmisser og med trivsel og respekt for øje.

[08/02/18]   Fredag den 27. august var der blodmåne. Det var en historisk begivenhed, da det var den længste blodmåne i mange år. Fra et spirituelt synspunkt er naturfænomener altid interessante, da de ofte åbner forskellige energetiske aspekter og muligheder.

Denne fredag var vi 34 kvinder som mødtes til kvindecirkel ved Ørnereden i Århus. Mødet i cirklen havde ikke et fast program men var åbent for indslag fra den der havde lyst. En kanalisering kom igennem:

"Lyt lyt lyt. Jeg er Havets Ånd som hilser jer i kredsen. Lyt til havets brusen. Til bølgens slag mod kysten. Hør lyden, mærk bevægelsen. Mærk kraften og den gentagne rytme hvormed bølgen bruser mod land, knækker og skyller ind på stranden for blot at blive trukket ud igen i en evig bevægelse. Vedholdende bevæger bølgen sig mod land, knækker og skyller mod stranden for atter en gang at blive trukket tilbage - ud på det åbne vand.

Denne vedvarende rytme - kontinuerlige bevægelse er uden ende og uden begyndelse, som myten om Sisyfos, der rullede stenen til bjergets top. Ved toppen rullede stenen ned igen og Sisyfos rullede atter en gang stenen til toppen.

Næste gang du møder en udfordring i dit liv, som du har mødt mange gange før og synes, du er færdig med, hav langmodighed med den og med dig selv mens du tager endnu et livtag med denne - samme langmodighed som bølgen der i tusinde år ja millioner af år er rullet mod land, knækket, skyllet ind på stranden for så blot trækkes ud på åbent hav igen. Thi i langmodigheden ligger indsigten.

Lyt lyt lyt til havet brusen og bølgens slag og mærk rytmen. Jeg er Havets Ånd - du kender mig som Neptun eller Njord i nordisk mytologi - som hilser dig i kredsen og takker af for nu."

[08/02/18]   Jeg er vendt hjem til min hjemegn igen. Derfor har der været stille herinde i et stykke tid. Pt bor jeg c/o hos min Fru Moder.

Ud over hjemvendelsen er jeg trådt ud af et smukt kæresteforhold gennem 12 år. Tiden var til det ud fra et behov for mere frihed.

Hjemvendt til hjemegnen igen har jeg deltaget i nogle kvindecirkler med spirituelle temaer for inspirationen og for nysgerrighed. Nysgerrighed efter at se hvordan andre kvinder udtrykker sig spirituelt.

Ved begge cirkler kom nogle kanaliseringer i gennem som jeg vil dele her:

Den første er rettet til kvinder men mænd må gerne læse med:

"Kvinde, velkommen i kredsen, velkommen i cirkel, velkommen i fællesskabet i den nye tid. Jeg er Aurora, Den Nye Tids skytsånd - Den Nye Tids skytsengel og jeg hilser dig velkommen til.

Den Nye Tid på jord er kvindens tid. Som kvinde bærer du kontakten til himlen og har været undertrykt af forskellige magthavere gennem forskellige tider på jord, da kvinden med sin indsigt, viden og evne til at tænke i langsigtede løsninger til fælles bedste, truede eksisterende magtstrukturer og hierakier i samfundet. Derfor har du været forfulgt og undertrykt og dine vinger stækket i ønsket om at knække udfoldelsen af dine magiske evner.

Nu er tiden kommet, hvor du skal træde ind i fællesskabet, ind i kredsen og sprede dine vinger til udfoldelse og genrejsning som en Fugl Føniks af asken. Træd ind i fælleskabet. Bred dine vinger ud og lad dine evner udfolde sig. Vær tryg. Vær tillidsfuld. Dig kan intet ske. Lad fortidens skygge bag dig og træd frem i lyset - i dit fulde potentiale. Træd frem - træd ud - lad dit lys skinne!

Lig ikke din kraft fra dig - søg ikke anerkendelsen udenfor dig selv - træk din kraft, din energi hjem i dig og udfør dit virke herfra.

Jeg er Aurora, der hilser dig kvinde i kredsen - vær velkommen.

[05/10/18]   Donald Trump og Skæbnetråde!
Der har været tavst omkring mig et stykke tid. Det skyldes dels dybe processer, som jeg er ved at være på plads i og vil skrive nærmere om på et andet tidspunkt. Dels at store beslutning med omvæltninger til følge er blevet taget i mit liv.

Heller ikke omvæltningerne skal dette skriv handle om. Det handler om skæbnetråde. En skæbnetråd forstår jeg som en hændelse eller hændelsesforløb - ofte et møde med et endnu ukendt menneske - som opstår når vi går i vores livsflow - som på en eller anden måde styrker eller øger kontakten til vores flow. Støtte til forsat at gå i den rigtige retning. Som en pil i et kompas, der udstikker kursen

Den første gang jeg oplevede en skæbnetråd, var inden min afrejse til Grønland, det varede dog noget, inden jeg forstod det som sådan. I et klarsyn viste ansigtet af en grønlandsk kvinde sig for mig.

Jeg undrede mig. Hvad kom hun her for? Jeg troede, hendes sjæl aflagde et natligt besøg. På samme måde modtog jeg et natlig besøg af min ældste søster. Det kan være svært at skelne hvad som er hvad. Ved at mærke ind i billedet, har jeg forstået klarsynet af min søster som, at hun tænkte på mig.

Den grønlandske kvinde fik senere en krop og et fysisk udtryk og blev min gode ven i fælleskabet om en spirituel interesse.

I nat kom Donald Trump forbi mit soveværelse i et klarsyn. Gad vide hvad det betyder? At Donald Trump for tiden holder jordens skæbne i sin hule hånd - en skæbnetråd for jordens fremtidige eksistens? Eller har jeg et forestående møde med Donald Trump?

Svaret må tiden vise!

[04/07/18]   I dag har jeg fået sådan en sød tilbagemelding fra en klient, der gennem de seneste 10 år har været særligt udfordret af livet.

Hun ringede til mig og fortalte, at hun for første gang i mere end 10 år har følt sindsro efter at have været i et intenst behandlingsforløb på 8 uger - klargøring til at modtage en kernhealing.

Det er sådan en fin og rørende tilbagemeldning, der giver lyst og mod på at fortsætte som healer og behandler.

Jeg har fået fast fuldtidsjob men fortsætte med at give behandlinger og starter inden længe op igen med at sende online meditationer fra Nuuk.

At være healer og behandler er mit hjerte! Jeg oplever at klienter opnår de samme mirakler i deres liv, som jeg selv har opnået gennem energetisk støtte.

[03/12/18]   Jordens energifrekvens er under kraftig udvidelse i tiden vi lever i lige nu. Mennesker som er følsomme, erkender måske frekvensstigningen på forskellige måder i deres energisystem.

Hos nogle med klarhørelse erkendes den øgede frekvens måske som tinnitus - en vedvarende hyletone i det ene eller begge ører.

Hos andre erkendes frekvensløftet måske som svimmelhed eller en mere eller mindre konstant følelse af stress eller pres i systemet.

I mit system mærkes, det sådan nogenlunde allround. Derfor holder jeg en pause med online aktiviteter. Det gælder også mandagsmeditationer formidlet fra Nuuk.

Jeg giver besked i god tid når meditationerne opstartes igen.

På glædeligt gensyn! Kærlig hilsen karin

[02/28/18]   Et lille skriv om overflod, materiel velstand og tillid!

Der er ikke altid overensstemmelse mellem det, jeg mener - jeg har brug for - for at trives og det universet mener, jeg kan klarer mig med for at have det godt.

Jeg har haft nogle bestemte ønsker for min økonomi. De opfyldelse nu, men kommer til mig på en helt andet måde end jeg havde forventet.

Inden jeg begyndte at arbejde bevidst med mig selv, ville jeg ikke have forstået, at den læring jeg går i nu, er svaret på min bønner vedrørende materiel velstand. Jeg får vist, hvor lidt jeg i virkeligheden behøver for at trives. For at kunne udfolde mit liv.

Jeg har før i mit liv gået i en tilstand af: "Der er aldrig nok". Tilstanden har givet mig et overforbrug og gjort mig til samler.

Ja - jeg har samlet på porcelæn - gammelt dansk fajance. Som vi egentlig ikke havde plads til i huset, fordi vi havde virkelig meget og som min søde kæreste slæbte rundt på, op og ned ad trapper til 1. etage fordi han i virkeligheden havde sværere ved at give slip end jeg.

I dag har jeg en begrænset mængde tilbage som bruges - men måske stadig er lige i over kanten af, hvad jeg har brug for. Når jeg er klar ryger det også.

Udover at være samler af smukt, dansk porcelæn har jeg også været et menneske, som har haft svært ved at tage imod. Imod hvad som jeg bliver givet. Jeg har været meget nøjeregnende med at betale enhver sit. Nu kommer meget til mig uden jeg behøver at have penge op ad lommen. Jeg krymper mig stadig en lille smule hver gang og tager i mod med taknemmelighed.

At universet og livet er så viist, fylder mig med dyb taknemmelighed og begejstring. Læringen, hvor min tidligere overbevisning om at velstand er lig med penge, rigtig mange penge står for fald, er et skønt sted at være. At opfyldelsen af mine fysiske behov og leve et liv i overflod ikke handler om at vinde hovedpræmien i lotto eller eurojackpot.

Det handler for mig om at lande i tilliden og trygheden om, at jeg modtager, det jeg har brug for, når jeg har brug for det.

Den smukke indsigt i universets viisdom har lært mig, at jeg kan være tryg - også i støjen. Er jeg i en periode i livet hvor fodfæstet er begrænset, kan jeg stadig være tryg og gå med tillid i livet.

Min største læring, anekdote omkring tillid knytter sig til en begivenhed, der skete for 2,5 år siden. Jeg skulle på en spirituel rejse sammen med en lille gruppe til Reno, Nevada - US of A.

Jeg har aftalt flyafgang sammen med to andre rejsedeltagere. En uges tid forinden for jeg en betænksom besked fra en af dem, at nu har de booket flysæder med det og det nummer og jeg kan forsøge at booke sæde i nærheden.

Jeg forsøger mange gange at booke et sæde. Men havner hver gang med samme resultat: "Min afgang er afgået!". Det kan jo ikke passe, da jeg først skal afsted om en uge. Min rejsefælle spørge, om hun skal "give it a go" og opnår samme resultat. Hun er lidt skarpere end jeg og vender tilbage til mig med ordene: "Din afgang er gået. Du har ved en fejl købt billet til den 27. juni i stedet for den 27. juli".

Av for den! Jeg var sønderkunst! Men ikke ret længe. I den periode i mit liv var pengene små, da jeg var arbejdssøgende. Så det var ikke muligt for mig at købe en ny billet.

Turens rejseleder var parat til at betale mig pengene tilbage - men jeg svarede: "Vent! Jeg forventer at få ombooket min billet".

Jeg ønskede så inderligt at deltage, at jeg lagde min fulde intention og mere til ind i ønsket om at komme med. Jeg foretog mange opringninger; til det website, hvor jeg havde købt billetten, til de flyselskaber vi skulle flyve med. I første omgang forgæves.

Endelig lørdageftermiddag traf jeg en venlig ung mand fra det hollandske flysselskab KML i telefon. Jeg forklarede ham situationen og han svarede kort: "Jeg kan jo se, det er en fejl. Så jeg ombooker lige din billet. Det gør vi ellers ikke, men her er der tydeligvis tale om en fejl".

Jeg lærte at ting kan lade sig gøre uden det nødvendigvis betyder penge op ad lommen.

Og glad tog jeg afsted til Nevada!

[02/26/18]   Hej! Deltager du i dagens meditation?

[02/02/18]   Gennem det seneste stykke tid - her i min opstart som behandler, har jeg gjort mig mange tanker, om hvad min virksomhed skal hedde.

Blot at kalde behandler-virksomheden for Karin Andersen, virkede ikke for mig, da jeg ønskede navnet skulle pege hen imod den tilbudte ydelse. Karin Andersen kan for så vidt være makeup artist eller børstenbinder.

Jeg er shaman, men hvorfor er det lige det rette ord fremfor energiarbejder, healer, klarsynet, seer, m.m.?

Fra jeg var barn, har jeg følt en stærk tilknytning til ordet shaman. Min gudsforståelse ligger sig opad begrebet: "Wakan Tanka - den store ånd som er i alt" fra nordamerikansk indianerreligion.

I ordbogen beskrives en shaman som "åndemaner". Er jeg shaman i den betydning? - Nej, ikke i den forstand, selvom jeg arbejder i et guidet felt af store bevidstheder.

Jeg benytter ej heller hellige rekvisitter, som trommer, skind, fjer, krystaller m.m i mit arbejde, som vi normalt forbinder med shamanistisk arbejde. Jeg føler ingen tilknytning hertil.

Indsigten kom til mig i nat, hvorfor jeg alligevel er shaman og føler mig som sådan?

Det har forbindelsen til et arbejde, som jeg udførte i sommers for Moder Maria ved bredden af Rhinen - den som flyder - på grænsen mellem Tyskland og Schweiz.

Arbejdet var en rensning af blodskyld - den blodskyld, som var medvirkende årsag til dekadence og degeneration af de ledende slægter i Europa. Noget som førte til de store og mange europæiske krige. Brødre og fædre fik afkom med deres mødre, søstre og døtre. Mødrene kastede noget af deres blodskammet afkom i Rhinen.

Jeg rensede for alle de mødre, der havde grædt tårer over deres mistet afkom i relation til blodskylden. Jeg rensede deres sorg og smerte og den flød med floden ud over Europa. Andre vil komme efter mig og give deres bidrag til arbejdet. Og andre har været der før.

At de ledende slægter i Europa blev indavlet, gjorde at ledelsen tog afstand fra folket og forskansede sig bag høje murer i en følelse af at være højt hævet over folket og tilranede sig kostbarheder på bekostning af befolkninger.

Før boede lederne i blandt folket. Delt smerter og byrder og gik forrest i forløsningen heraf. Jeg så ledere - som ofte i gammel tid - var shamaner, lede og forløser sit folk ud af traumer ved først at forløse dem i sig selv og siden lade forløsningen brede sig som ringe i vandet til omgivelserne.

Jeg er moderne shaman, trænet og oplært gennem min opvækst til at støtte det moderne menneske i en forløsning fra dets traumer med moderne shamanistiske metoder udviklet fra tidligere tiders shamanistiske traditioner tilpasset det moderne menneske og dets livstil.

I den forstand er jeg shaman - jeg blev bragt ind i verden i den funktion og betegnelsen lander trygt og godt i mig.

[01/31/18]   Til dig som deltog i mit foredrag i Illorput i lørdags. Tak for din deltagelse. Dejligt du kom.

Sedlen som blev delt rundt indeholdende bl.a. kontaktinfo har fejl både i telefonnummeret og emailadressen.

De korrekte info er:
Tlf.: +299 26 75 50
Email: [email protected]

Beklager den ulejlighed det måtte have skabt.

[01/28/18]   Mandagens meditation i morgen fra Grønland er flyttet. Dvs. den ikke afholdes i morgen.

[01/28/18]   I går afholdt jeg mit første foredrag om mulighederne i Den Nye Tid i medborgerhuset Illorput i Nuussuaq, Nuuk. Der er plads til forbedringer, men overordnet gik det godt.

Der var 28 fremmødte deltager, jeg håber, de følte, de fik noget med sig.

Lokalet var meget velegnet til foredrag - gode stole, god plads, tavle til at tegne og fortælle. God energi og masser af lysindfald.

Et foredrag er en dejlig måde at formidle på, da det giver mulighed for udveksling og dialog. Jeg er så småt i gang planlægningen med næste foredrag.

[01/22/18]   Tak for alle de mange gode inputs, forslag og overvejelser til mit nye virksomhedshed.

Karin Klarsyn fungerede ikke og mine overvejelser omkring om det nye navn blev delt på mine vægge på facebook.

Der kom rigtige mange gode forslag. Alle brugebare og sande. Gode, gode forslag og overvejelse, som jeg ikke selv havde tænkt på, men som også var virkelig brugbare.

Mens jeg gik og mærkede ind og overvejede alle input, kom der nye inputs til - alt efter hvilken overvejelse, jeg gik med. En skøn oplevelse omkring flow.

Vinklerne var mange og forskellige. Heraf sluttede jeg, at der ikke er noget facit. Ikke noget rigtigt eller forkert. Blot forskellige tilgange og jeg var fri til at vælge med hjertet: Samtidsshamanisme ved Karin Andersen!

Tak til alle der bød ind. Det var spændende!

Vil du plassere din virksomhed på toppen av Klinik-listen i Hårlev?

Klik her for at gøre krav på din sponsorerede liste.

Sted

Telefon

Adresse


Kornelvej 18
Harlev
8462

Åbningstider

Mandag 09:00 - 17:00
Tirsdag 09:00 - 17:00
Onsdag 09:00 - 17:00
Torsdag 09:00 - 17:00
Fredag 09:00 - 17:00
Andre Alternativ og holistisk helse i Harlev (vis alle)
Smukke Sjæl v/ Camilla Eilersen Smukke Sjæl v/ Camilla Eilersen
Lyderslev Bygade 25
Hårlev, 4660

Holistisk behandling af krop og sjæl, jeg bruger forskellige redskaber alt efter behovet som viser sig undervejs. .

Krystalgrotten Krystalgrotten
Køgevej 39, St. Tårnby
Hårlev, 4652

Krystalgrotten er en lille hyggelig sten & krystalbutik. Vi holder åbent fredag 14-17 eller efter aftale. Webshop: www.krystalgrotten.com