Dhiffushi Health Centre

  • Home
  • Dhiffushi Health Centre

Dhiffushi Health Centre Follow us for the latest updates from Kaafu Dhiffushi Health Centre

13/03/2024
13/03/2024

Beat the feel like temperature by limiting outdoor activities during the daytime and stay informed! ☂️

Updated KDHC timings for the month of Ramadan
13/03/2024

Updated KDHC timings for the month of Ramadan

13/03/2024

Ramadan is the perfect time to renew our commitment to health and well-being. Let's quit smoking and embrace a smoke-free lifestyle. 🌙🚭

11/03/2024
10/03/2024
09/03/2024

Foodborne diseases affect 1 in 10 people worldwide each year.

Here are some simple facts about everyday food habits that can help you keep safe from preventable foodborne diseases

06/03/2024

Be Active!
Make it a habit to exercise at least 30 minutes, 5 times a week. 🏃

06/03/2024

ޙާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް:
ޑޮކްޓަރު މިއަދު (06.03.2024) ބަލިމީހުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:00 ން މެންދުރު 14:00 އާއިހަމައަށެވެ. އަދި މިރޭ އޯޕީޑީ ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ޝުކުރިއްޔާ!

Announcement to all:
Today (06.03.2024) Doctor will be seeing patients from 8am to 2pm. OPD is cancelled for tonight.
Thank you!

28/02/2024

Join us in supporting the Nationwide Filaria Screening Programme starting on February 16. Your support is vital for the success of this screening programme. Let's make a difference together!

Ministry of Health
World Health Organization Maldives
Maldivian Red Crescent - Malé City
Ministry of Cities, Local Government and Public Works

28/02/2024

Details for the Nationwide Fliaria Screening Programme:Ministry of Health
World Health Organization Maldives
Maldivian Red Crescent - Malé City
Ministry of Cities, Local Government and Public Works

28/02/2024

How is the Filaria screening test done? What happens if you test positive for Filaria?Ministry of Health
World Health Organization Maldives
Maldivian Red Crescent - Malé City
Ministry of Cities, Local Government and Public Works

28/02/2024

ފައިލޭރިއާ އާ ބެހޭ އާންމު ސުވާލާ ޖަވާބު.

17/02/2024

A stroke can happen to anyone, anywhere at any time. If you think someone is having a stroke, think F.A.S.T

17/02/2024

Imagine your medicine stops working? 💊 Stressful, isn’t it?

This can happen when we misuse antimicrobial medicines. Disease-causing bacteria then become resistant to drugs and the drugs stop working.

17/02/2024

Mental health matters!

👉 Here are some facts:

▶ Depression is a common illness affecting over 5% of adults across the world.
▶ And, did you know our mental and physical health are interlinked; for instance, cardiovascular disease can result in depression and vice versa.
▶ People with severe mental health conditions are more likely to die earlier than the general population, often due to preventable physical illnesses.

Let's give physical and mental health equal priority.

30/01/2024

ޕަރޓޫސިސް (ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން) ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާ ގުޅޭ

30/01/2024

‏27 ޖަނަވަރީ 2024 ވަނަ ދުވަހު ގއ. ވިލިނގިލިން ވަނީ އިތުރު ޕަރޓޫސިސް ކޭސްއެއް ފެނިފައި. މި ކޭސްއަކީ ކުރިން ފެނުނު ކޭސްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ކޭސް އެއް ކަމަކަށް ބެލި ބެލިމުން އަދި އެންގިފައެއް ނުވޭ. ގއ. ވިލިނގިލީގައި ބަލި ފެތުރުން، މަދު ކުރުމަށް ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޓާސްކް ފޯހެއް އެކުލަވާލައި ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންނާއި ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރެއިން އަލާމާތްތައް ހުރި ފަރާތްތަކަށް ބޭސް ދިނުމާއި 7 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ނުކުރާ ކުދިން ދެނެގަނެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ދަނި ކުރެވެމުން. (1/3)

‏ހޯއްގޮވާ ކެއްސުން (ޕަރޓޫސިސް)އަށް މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ އަދާހަމަ ތަފާސްހިސާބު. (2/3)

ޕަރޓޫސިސް އަދި އެހެނިހެން އަރިދަފުސް ރޯގާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް:

🔹މާސްކް އަޅައިގެން އުޅުން، ޚާއްސަކޮށް އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ މާސްކް އެޅުން އަދި އަލާމާތެއް ހުރިނަމަ ސްކޫލަށް/އޮފީހަށް/މީހުން ގިނަ ތަންތަނަށް ނުދިއުން އަދި ބަލި މީހުން ގާތަށް ނުދިއުން.
🔹އިންފްލުއެންޒާ އަދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުން.
🔹7 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ތެރެއިން ޕަރޓޫސިސް ގެ ވެކްސިން ފަރިހަމަ ނުކުރާ ކުދިން ގެ ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުން.
🔹އަތް ދޮވުން ނުވަތަ ސެނިޓައިޒަރ ބޭނުން ކުރުން.

(3/3)

30/01/2024

ސައިބޯނި ލައިގެން ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުމަށް އާދަކުރައްވާ! 🫧

Address


Opening Hours

Monday 08:00 - 23:00
Tuesday 08:00 - 23:00
Wednesday 08:00 - 23:00
Thursday 08:00 - 23:00
Friday 20:00 - 22:00
Saturday 20:00 - 22:00
Sunday 08:00 - 23:00

Telephone

+9609540360

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Dhiffushi Health Centre posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Opening Hours
  • Alerts
  • Contact The Practice
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your practice to be the top-listed Clinic?

Share