Tô Khả Đạt +

Tô Khả Đạt +

Comments

Bác sĩ dễ thương , mát tay . tư vấn nhiệt tình . ok tất tần tật . Làm mũi mình ai củng khen . 😘😘😘😘

Phẫu Thuật Thẩm Mỹ Tạo Hình & Phục Hồi Thẩm Mỹ

Operating as usual

13/02/2021

Cấu trúc sụn sườn nhân tạo - dáng cao tây ❣️

❣ Khai trương mùng 9 TẾT - Nâng mũi cấu trúc CAO TÂY với giá ưu đãi 31.999 triệu - TẶNG NGAY 1 LẮC VÀNG . ( Áp dụng cho 3 bạn đầu tiên ) .

❣️ Nâng mũi bán cấu trúc #Phong_Thuỷ với giá ưu đãi 15.999 triệu - TẶNG NGAY 1 CHIẾC NHẪN VÀNG. ( Áp dụng cho 6 bạn đầu tiên ) .

❣ Và hàng trăm bao lì xì với mệnh giá từ 500 - 1000 triệu đồng cho các dịch vụ khác .

ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN CỌC

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

13/02/2021

❣ Khai trương mùng 9 TẾT - Nâng mũi cấu trúc CAO TÂY với giá ưu đãi 31.999 triệu - TẶNG NGAY 1 LẮC VÀNG . ( Áp dụng cho 3 bạn đầu tiên ) .

❣️ Nâng mũi bán cấu trúc #Phong_Thuỷ với giá ưu đãi 15.999 triệu - TẶNG NGAY 1 CHIẾC NHẪN VÀNG. ( Áp dụng cho 6 bạn đầu tiên ) .

❣ Và hàng trăm bao lì xì với mệnh giá từ 500 - 1000 triệu đồng cho các dịch vụ khác .

ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN CỌC

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

13/02/2021

❣ Khai trương mùng 9 TẾT - Nâng mũi cấu trúc CAO TÂY với giá ưu đãi 31.999 triệu - TẶNG NGAY 1 LẮC VÀNG . ( Áp dụng cho 3 bạn đầu tiên ) .

❣️ Nâng mũi bán cấu trúc #Phong_Thuỷ với giá ưu đãi 15.999 triệu - TẶNG NGAY 1 CHIẾC NHẪN VÀNG. ( Áp dụng cho 6 bạn đầu tiên ) .

❣ Và hàng trăm bao lì xì với mệnh giá từ 500 - 1000 triệu đồng cho các dịch vụ khác .

ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN CỌC

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

12/02/2021

❣ Khai trương mùng 9 TẾT -

Nâng mũi cấu trúc CAO TÂY với giá ưu đãi 31.999 triệu - TẶNG NGAY 1 LẮC VÀNG . ( Áp dụng cho 3 bạn đầu tiên ) .

❣️ Nâng mũi bán cấu trúc #Phong_Thuỷ với giá ưu đãi 15.999 triệu - TẶNG NGAY 1 CHIẾC NHẪN VÀNG. ( Áp dụng cho 6 bạn đầu tiên ) .

❣ Và hàng trăm bao lì xì với mệnh giá từ 500 - 1000 triệu đồng cho các dịch vụ khác .

ƯU TIÊN CHUYỂN KHOẢN CỌC

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

06/02/2021

Feedback sáng hôm nay 🐝

06/02/2021

Tiêm tan mỡ nọng cằm 🐷


💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

04/02/2021

Một chiếc clip tóm tắt 7 ngày ...

04/02/2021

7 ngày xuất thần với mũi #Cao_Tây nhé 🍊. Ai bảo gần tết làm đẹp không kịp đâu nè 🍓

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

01/02/2021

Dị mới là #MẪU NÂNG CAO TÂY nè 🍓. May mắn mà được tui chọn là đỡ tốn 18 triệu đó nhen ❤️.

🦀 VẪN ĐANG CÒN TUYỂN MŨI MẪU ...

24/01/2021

Dáng mũi #phong_thuỷ sau 11 tháng 🍑. Về độ ộn định lúc này là chuẩn nhất nhé các bạn 👌. Bạn này làm phương pháp #cấu_trúc_sụn #SUGIFORM nhen

22/01/2021

Các em có thích 2 dáng mũi BAY CAO - BAY MÃI - BAY VÚT hôn nè 😂. Đáp ứng nhu cầu cho em gái sữa lại mũi lần 3 ❤️

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

20/01/2021

Mũi Cao Tây Sau 40 Phút 🍊

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

20/01/2021

Có một sự thay đổi nhẹ sau 15 ngày 🙂

🐥 Mình sẽ dành ra 12 xuất #nâng_mũi cho 12 bạn đăng kí đầu tiên nha .

🙈 Giá : 18.600 còn 11.800

🐷 Dáng mũi #cao_tây và #phong_thuỷ

🐹 Ưu tiên cho những bạn chuyển khoản cọc .

19/01/2021

Tiêm botox thon gọn #CƠ - #KHÔNG_ĐAU 👌

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

18/01/2021

Chị làm rồi giới thiệu em nè 😘, do bên anh mát tay nên mấy chị em truyền miệng ủng hộ nhiệt tình ❤️. Làm về là đổi tướng - phong thuỷ tốt hơn nghen 🍊

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

17/01/2021

Cắt xong con bướm này là như cô gái 18+ nhen ❤️. Mà mấy anh đàn ông sau 3 tuần mới hành động được nhen 😊. Bên mình làm êm ru à ko cần nghỉ dưỡng nhen 🏖

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

16/01/2021

❤ Có những gương mặt chỉ cần làm cái #mũi tây một xíu là ổn hết chơn á 💋. Em nào thích lột xác thay đổi về đội tui làm #cấu_trúc_cao_tây nha 🥰

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

14/01/2021

Nhẹ nhàng sau 60 phút nhé ❤️

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

13/01/2021

Thứ có thể thuyết phục đôi mắt của các chàng trai mà không cần người hùng biện chính là sắc đẹp của người con gái. Thiên đường hạnh phúc của đôi mắt là những cô gái đẹp. . . 😘

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

13/01/2021

Miền Bắc có Đào, miền Nam có Mai. Vậy miền nào thì có anh? 😘

💎 Phòng Khám Chuyên Khoa Tạo Hình Thẩm Mỹ Lucky

🏦 Địa Chỉ : 380 Cao Thắng Nối Dài, phường 12, quận 10 🥰

⏰ Thứ 2 đến 6 : Từ 9h đến 17h
⏰ Thứ 7 & CN : Từ 10h đến 15h

⭐ Giấy Phép Hoạt Động Số : 07938/ HCM

🌱 Hotline :
☎ 093.938.4163
☎️ 089.999.3838
☎ 093.492.9946
☎ 093.992.4163
☎ 093.463.8349

👩🏻‍💻 Facebook Contact
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Tô Khả Đạt
👋 Facebook : Phòng Khám Pttm Lucky.
👋 Page : Viện Thẫm Mỹ Lucky
👋 Page : Tô Khả Đạt +
👋 Page : Đạt House - Góc Làm

#tokhadat #nangmuidep #catmidep #taohinhmatdep
#taohinhn.guc #nang ng.ucantoan
#muicaotay #muiphongthuy
#doiphongthuy #doivanmayman #nangmuidep
#nangn.guctuinanochip
#nangmuisunsuonsinhhoc #muituthan
#catmidep #mogocmat
#taohinhmieyeslid #nhanmi
#tokhadat #nangmuithaibaby
#tphcm #diachiuytin
#botox #filler
#kinhnghiemnangmui
#tamsudaokeo #tokhadat
#bstm #tsduong
#bstmhuynhthingochan #bshan

Videos (show all)

Tháo nẹp mũi #cao tây 7 ngày nè🥰

Location

Telephone

Address


380 Cao Thắng Nối Dài Phường 12 Quận 10
Ho Chi Minh City
70000

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Saturday 09:00 - 17:00
Sunday 09:00 - 17:00
Other Ho Chi Minh City clinics (show all)
Những Bài Hàn Quốc Hùng Mobile Việt - Nhật Những Bài Hàn Quốc Hùng Mobile Việt - Nhật
9 đường 10, Phường Bình An, Quận 2
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp những kiến thức về sức khỏe, những bài thuốc giân dan hay

Doctor Scar - Trị Sẹo Rỗ #1 Doctor Scar - Trị Sẹo Rỗ #1
SS1N Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10
Ho Chi Minh City

Doctor Scar - Phòng khám Da liễu ĐẦU TIÊN và DUY NHẤT chuyên điều trị sẹo rỗ tại Việt Nam được sở y tế cấp phép hoạt động số 05511/SYT-GPHĐ

VĂN THÀNH MANO salon VĂN THÀNH MANO salon
295 Nguyễn Đình Chiểu, P.5, Q.3
Ho Chi Minh City, QUẢNG TIẾN 686

HAIR SALON ;VĂN THÀNH MANO chuyên chăm sóc tóc, tạo mẫu tóc chuyên nghiệp

Thuốc Giải Rượu Nhật Bản - Mát Gan Giảm Ngay Cơn Say và Đau Đ Thuốc Giải Rượu Nhật Bản - Mát Gan Giảm Ngay Cơn Say và Đau Đ
48A Dân Tộc Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên cung cấp Thuốc giải rượu Nhật Bản, thuốc chống say rượu bia Ỏihiro. Hotline: 0938.264.300

Công Nghệ Sinh Học - Chế Phẩm Sinh Học Nani Công Nghệ Sinh Học - Chế Phẩm Sinh Học Nani
Sơn Kỳ, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Công nghệ sinh học, chế phẩm sinh học

Thuốc Trị Xuất Tin Sớm Tại Nhà - Vợ Chồng Càng Thêm Mặn Mà Thuốc Trị Xuất Tin Sớm Tại Nhà - Vợ Chồng Càng Thêm Mặn Mà
2385 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8
Ho Chi Minh City, 700000

Thuốc trị xuất tin sớm kéo dài thời gian quan hệ dynamo delay chính hãng tốt nhất thuốc kéo dài thời gian quan hệ trị xuất tin sớm cách quan hệ lâu ra cách quan hệ lâu ra hơn

Phòng khám nam khoa TPHCM Phòng khám nam khoa TPHCM
Tầng 3, Tòa Nhà Âu Á Số 425 Nguyễn Văn Luông P.12, Quận 6, TPHCM
Ho Chi Minh City, 70000

Những cơ sở y tế, địa chỉ bênh viện phòng khám nam khoa uy tín nhất tại TPHCM. Tư vấn triệu chứng bệnh của nam giới.

Đai Bảo Vệ Sức Khỏe NewKey Healthcare Đai Bảo Vệ Sức Khỏe NewKey Healthcare
235/64 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 848

Đai bảo vệ sức khỏe là sản phẩm không thể thiếu trong việc bảo vệ sức khỏe của bạn và gia đình. Liên hệ: Hotline: (028) 3978 1845 - 0122.8770.838 Viber/Line/Zalo: 0915.218.279 - 01686.23.27.36

Dược mỹ phẩm Pharma Dược mỹ phẩm Pharma
Dương Thị Mười. Quận 12
Ho Chi Minh City, 700000

Cung cấp đa dạng mặt hàng Thực phẩm chức năng, hoá - mỹ phẩm chính hãng.

Sen Cosmetic & Clinic Sen Cosmetic & Clinic
71/56 Gò Xoài, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân
Ho Chi Minh City, 700000

Chè Dây SaPa Chè Dây SaPa
Trần Não,Quận 2
Ho Chi Minh City, 70000

Hỗ trợ tư vấn-- cung cấp chè dây nguồn gốc Sapa cho khách hàng Công dụng chè dây, điều trị bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng

BV Hoàn Mỹ Sài Gòn BV Hoàn Mỹ Sài Gòn
60-60A Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, +84

Chia sẻ những thành tựu y khoa, các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng và ý kiến của khách hàng