Ayurvedic

Ayurvedic Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ayurvedic, Medical and health, .

13/04/2023

+919914090639
ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਸਾਇੰਜ ਸੁਗੜ ਜਾਣਾ, ਨਸਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਆਕਾਰ ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਗਰਂੰਟੀਸੁਧਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਸਮਾਂ ਸਟੈਮਿਨਾ ਤਾਕਤ ਤੇ ਲੰਬਾਈ ਮੋਟਾਈ ਵਧਾਣ ਲਈ 100% ਨੈਚੂਰਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ;
https://instagram.com/ms7064349?igshid=YmMyMTA2M2Y=
Call/WhatsApp
+91 9914090639

+91 9814094181 ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਜੜੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ :ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਧਾਤ ਸੁਪਨਦੋਸ ਨਸਾ ਦ...
07/04/2023

+91 9814094181
ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਜੜੋ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ :
ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆ, ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਧਾਤ ਸੁਪਨਦੋਸ ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾ ਤਾਕਤ ਸਕਰਾਣੂ ਵਧਾਓ, ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡਿਫੈਕਟ, 100% ਸੂਧ ਜੜੀਆ ਬੂਟੀਆ ਕੀਮਤੀ ਭਸਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸੁਧਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ
+91 9814094181
🇩🇪

+9162845-95794ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ...
03/04/2023

+9162845-95794
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ.
ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੁਂਸਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲ ਵਦਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਸ ਦੇ ਮਨਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਈ ਸਵਾਲ ਖੜੈ ਹੋ ਜਾਨਦੇ ਨੇ.
ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਨਾ,ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਣਾਉ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਨਾ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਨਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟੱਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਤੇ ਸਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੇਗੀ
kulwinder singh
+9162845-95794

6284595794ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰ...
01/04/2023

6284595794
ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀਂ , ਤਣਾਅ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼, ਵੀਰਜ਼ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਧਾਂਤ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਜੀਵਿਤ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ੁਧ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਖਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਵੇਂ ਹਸਤਮੈਥੁਨ, ਡਿ੍ੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭੁੱਖ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਸ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਜੜੀਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭਸਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:-
6284595794

+91 6284595794ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪ...
31/03/2023

+91 6284595794
ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਕਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਆਦ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾ ਨਾਮਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ,ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਮਨਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਉਦੇ ਹਨ
ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਢਿਲਾਪਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਥੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੀ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਸੈਟਸਫੈਕਸਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾ

ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
Call & WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
kulwinder singh
6284595794

+9198140 94181 ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨਚਾਹਾ ਜੋਸ਼ ਪਾਓ ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ...
30/03/2023

+9198140 94181
ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਕੇ ਮਨਚਾਹਾ ਜੋਸ਼ ਪਾਓ ,ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਕਸ ਲਾਇਫ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ।ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਲਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ +9198140 94181

24*7 Whatsapp or call any time

Men Weakness Solutions6284595794ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣਾ/ਸ਼ੀਘਰਪਤਨਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ...
29/03/2023

Men Weakness Solutions
6284595794
ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣਾ/ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ
ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾ ਬਨਣਾ (ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀ ਆਉਦੀ,ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਉਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਬਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਸਕਣ।
ਇਲਾਜ:- ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟ:- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸੰਭੋਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆ , ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲ਼ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਬਜਾਰੂ ਗੋਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।
ਦਵਾਈ:- ਜੜ੍ਹੀਆ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭਸਮਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ । 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਆਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਿਲੋ/ਮੰਗਵਾਉ 6284595794

+91 9814094181+91 6284595794ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦ...
27/03/2023

+91 9814094181
+91 6284595794
ਕਮਜੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ
ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਹਨਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਕਾਰਣ ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਆਦ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਕਸ ਕਮਜੋਰੀ ਜਾ ਨਾਮਰਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ,
ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਮਨਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਵ ਆਉਦੇ ਹਨ
ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਢਿਲਾਪਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਸਾਂ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋ ਸਾਥੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਰਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ. ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੀ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਫਿੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਨਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸੂਅਲ ਸੈਟਸਫੈਕਸਨ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਾ

ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਲਾਜ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
Call & WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
kulwinder singh
+91 98140-94181
+91 6284595794

www.menpowerayu.in6284595794We provide ayurvedic medicine for all kind of s*xual weakness.It's pure herbal treatment.Wit...
23/03/2023

www.menpowerayu.in
6284595794
We provide ayurvedic medicine for all kind of s*xual weakness.
It's pure herbal treatment.
Without any side effects.
100% results sure.
Body Fit Health Care Center.
More info call us
6284595794

6284595794ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਘਰਪਤਨ, ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼, ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ...
22/03/2023

6284595794
ਸੈਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋ ਸਦਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀਘਰਪਤਨ, ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼, ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਵਧਾਓ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਮਯਾਬ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਇਲਾਜ। ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੈਕਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸ਼ਪੈਸਲ ਦਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ ਸਮਾਂ, ਸਾਈਜ ਤੇ ਪਾਵਰ ਵਧਾਓ। ਸਾਡੇ BAMS ਕੁਆਲੀਫਾਇਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਪੈਸਲ ਤੋਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਦਿੱਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਣ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਜੜੌ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ। ਦੇਸ਼- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਲਵਰੀ ਫਰੀ। ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡਇਫੈਕਟ। Contact No. +91 6284595794

+91 6284595794ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸ...
21/03/2023

+91 6284595794
ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਨੋਜੁਆਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਰਯ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸੱਥ ਮੈਥੂਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ,ਸੁਸਤੀ,ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ,ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚੜਾਪਨ,ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ,ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,ਅਸ਼ਲੀਲ ਫਿਲਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ,ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਕਿਤਾਬਾ ਪੜਦੇ ਹੋ। ਜਦੋ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਤੇਜਨਾ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਸਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ ਮੰਨਦਾ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾ ਇਹ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਠੀਕ ਸਮੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।
ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਆਦਾ ਭੜਕਾਉ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਮਹੋਲ ਤੋ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆ ਨਾਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀਰਯ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉ
6284595794

62845-95794ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ...
20/03/2023

62845-95794
ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ.
ਕਿਸੇ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੁਂਸਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਦੁਨਿਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲ ਵਦਦਾ ਹੈ ਤਾ ਓਸ ਦੇ ਮਨਂ ਵਿਚ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਈ ਸਵਾਲ ਖੜੈ ਹੋ ਜਾਨਦੇ ਨੇ.
ਲਿੰਗ ਚ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਲਿੰਗ ਦਾ ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਨਾ,ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਣਾਉ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਧਾਂਤ, ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਮੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਨਾ, ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਖਲਾਸ ਹੋ ਜਾਨਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬ ਕੁਝ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਠ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ. ਅਜ ਕਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟੱਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸੈਕਸ ਹੀ ਹੈ.ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਮੇ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਸਮੇ ਤੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆ ਲਿਆਉ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਚ ਤਣਾਉ ਤੇ ਸਮਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਧੇਗੀ
kulwinder singh
62845-95794

+9162845-95794ਧਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਧਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁ...
18/03/2023

+9162845-95794
ਧਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਤੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ
ਧਾਤ ਅਤੇ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਧਾਤ ਰਿਸਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਵਸਥ ਬਣੋ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।
ਮਿਲੋ/ਮੰਗਵਾਉ +9162845-95794

+916284595794ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,ਜਿਵੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਉਪਰਾਂਤ ਠੀ...
16/03/2023

+916284595794
ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਗ ਹੀ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ,ਜਿਵੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਲਾਜ ਉਪਰਾਂਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ;
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਮ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਸਮੇ ਤੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਕਰ ਜਾਦਾ ਹੈ,ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ,ਸੁਭਾਅ ਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਅਸਥ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਸਮੇ ਸਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਮ ਝਿਜਕ ਤੋ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ ਤੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ।
ਨੋਟ:-ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧਾਂਤ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧਾਂਤ,ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਰਲ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਸ਼ੀਗਰਪਤਨ,ਢਿਲਾਪਨ,ਪਤਲਾਪਨ,ਛੋਟਾਪਨ,ਸ਼ਕਰਾਣੂ ,ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਦਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਕੋਂਪਲੀਕੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ,ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਧਾਂਤ ਜਾ ਸੁਪਨਦੋਸ਼ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਕੁਸ਼ਤਾ ਤਾਬ -0.5grm
ਕੁਸ਼ਤਾ ਸੋਨਾ-0.5grm
ਅਸਗੰਧ-25grm
ਮੁਲੱਠੀ-25grm
ਕਸਤੂਰੀ-0.3grm
ਬਹੁਫਲੀ -25grm
ਬੀਜ ਕੋਚ-15grm
ਪਾਰਾ ਭਸਮ-0.5grm
+916284595794

6284595794ਪੈਸਾ, ਤੱਰਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੈਕਸੁਅਲ satisfaction ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ...
10/03/2023

6284595794
ਪੈਸਾ, ਤੱਰਕੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਰੋਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੈਕਸੁਅਲ satisfaction ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਭਸਮਾਂ, ਹਰਬਲ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ, ਟੌਨਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਉਮਰ, ਹਰ ਮੋਸਮ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਸੀਘਰਪਤਨ, ਅੰਗ ਦਾ ਛੋਟਾਪਨ, ਪਤਲਾਪਨ, ਢਿੱਲਾਪਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਲੱਗਣਾ, ਧਾਂਤ, ਸ਼ੁਕਰਾਣੁਆ ਦੀ ਕਮੀਂ, ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਪਾਓ 100% ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ। ਵੀਰਜ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਨਾ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਦੋ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਆਉਣੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। Men power ਦਵਾਈ 25/30 ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਦਵਾਈ Mervine tonic ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ Premature Ej*******on Impotency ਵਰਗੀ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ । ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਸਾਂ ਦਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਜ਼, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਅਸੀਂਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇਵਾਗੇ। ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਪਾਸਿਓ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਦਿਨ ਜੋਸ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। 2 month ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਲਵਰੀ ਫਰੀ ਮੁਫਤ ਸਲਾਹ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੋ, ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਓ।
6284595794

Motapa+916284595794ਮੋਟਾਪਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਸਾ ਜਾ ਚਰਬੀ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਹੁੰਦਾ...
09/03/2023

Motapa+916284595794
ਮੋਟਾਪਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਸਾ ਜਾ ਚਰਬੀ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲੈਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਲੋਕਾ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ,ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ,ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ,ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ,ਬੀ.ਪੀ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਲੇ ਆਦਮੀ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਅਸਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ,ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ। ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋ ਗ੍ਸਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਟਾਪੇ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇ ਜਿਆਦਾ ਤਲਿਆ ਖਾਣਾ,ਮਿੱਠਾ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ,ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਸਰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮੋਟਾਪੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜੇਕਰ ਸਮੇ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਇਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਟਾੳ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੂਰੁਆਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜੀ ਆਯੂਰਵੈਦਾ ਹੈ। ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀ ਮੋਟਾਪੇ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਵਸਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 15-20 ਅਜਿਹੀਆ ਔਸ਼ਧੀਆ ਹਨ ਜੋ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀ 8-10 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇਕ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ side effect ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾ ਨੇ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਜਨ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
6284595794

Weakness +91 6284595794ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ,ਧਾਤ,ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ,ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ...
07/03/2023

Weakness +91 6284595794
ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ,ਧਾਤ,ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ,ਸੰਭੋਗ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਮਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾ ਸ਼ੂਕਰਾਣੁਆ ਦੀ ਕਮੀ,ਕਮਜੋਰੀ ਹੋਣਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ,ਗਲਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ,ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਮਜੋਰੀ ਆਦਿ। ਇਹਨਾ ਸਭ ਕਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਪਾਉਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਭੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਦਾ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮਰਦ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੰਭੋਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਪੁਰਸ਼ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਉਦੇ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆ ਦੁਆਰਾ। ਆਯੂਰਵੈਦਾ ਦੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ ਔਸ਼ਧੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ side effect ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਲਿੰਗ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਸਾ ਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਭੋਗ ਪਹਿਲਾ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ,ਧਾਤ,ਕਮਜੋਰੀ ਵਰਗੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦੀਆ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਸਤਮਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਬੁੱਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰਾ ਸੰਭੋਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕੇਵਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਇਕ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਮੇ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Call Us +91 62845 95794

+916284595794ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਜ਼, ਕੀਮਤੀ  ਭਸਮਾ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ...
04/03/2023

+916284595794
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਜ਼, ਕੀਮਤੀ ਭਸਮਾ ਦੇਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ਼।
ਦਵਾਈ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ
+916284595794

+916284595794ਤੁਹਾਡੇ S*x Partner ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਸੈਕਸ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ‌‍।ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ??ਕੀ ਤੁਹਾਡ...
02/03/2023

+916284595794
ਤੁਹਾਡੇ S*x Partner ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਪੂਰ ਸੈਕਸ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ‌‍।
ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੈ??
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ Private Part ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ??
1.ਲਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਆਦਿ ਸਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਕਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਹੋਣਾ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਤਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ।
2. ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ੳਤੇਜਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਲਿੰਗ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵੀਰਯ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿ ਜਾਣਾ , Or**sm ਨਾ ਮਿਲਣਾ , ਸੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਯ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਦਗੁਦੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਓ।
3. ਸੈਕਸ ਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਰਯ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ।
4. ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਸੈਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੲੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ।
5. ਵੀਰਯ ਵਿਚ ਸ਼ਕਰਾਣੂਆ ਦੀ ਕਮੀਂ, ਵੀਰਯ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ।
6. ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾ ਆਉਣਾ।
7. ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂਪਣ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਯੌਨ ਸੁੱਖ ਦਿਓ ।
ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੈਕਸ ਰੋਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾਉ।
+916284595794

+91 62845-95794 ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ , ਜਬਰਦਸਤ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ| ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਈ...
01/03/2023

+91 62845-95794
ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ , ਜਬਰਦਸਤ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ| ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤੀਆ ਜਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਕਮਜੋਰੀ , ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ, ਧਾਂਤ, ਇੰਦਰੀ ਢਿੱਲਾਪਣ, ਪਤਲਾਪਨ, ਛੋਟਾਪਨ,ਸੈਕਸ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਗਣਾ ,ਸ਼ੂਕਰਾਣੂ, ਸਾਇਜ, ਇਕ ਵਾਰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪੈਂਦੀ , ਨਸਾ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ, ਢਿੱਲਾਪਣ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਸਾਇਜ ਪਾਵਰ ਵਧਾਉ..! ਸਾਡੇ B .A .M .S ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ 100 % ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਗਰੰਟਿਡ ਦਵਾਈ ਹਰ ਉਮਰ ਵਿਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆ ਸੈਕਸ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜੋਰੀ ਜੜ੍ਹੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ 100 % ਕੰਮਪਲੀਟ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ |ਸ਼ੀਘਰਪਤਨ, ਧਾਂਤ ,ਇੰਦਰੀ ਦਾ ਛੋਟਾਪਨ, ਪਤਲਾਪਨ,ਢਿਲਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਮਨਚਾਹਿਆ ਸੈਕਸ ਸਮਾਂ ਪਾਵਰ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਇਜ ਵਧਾਓ..! Contact No.
+91 62845-95794

+91 6284595794Weaknessਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ...
24/02/2023

+91 6284595794
Weakness
ਸੰਭੋਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਭੋਗ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾ ਬਨਣਾ (ਸਖਤਾਈ ਨਾ ਆਉਣਾ) ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਪਿਛੋ ਸੈਕਸ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਮਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੈਕਸ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀ ਆਉਦੀ,ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾਉਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਬਚਦੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਰਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਸਕਣ।

ਇਲਾਜ:- ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੱਭਵ ਹੈ। ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਨੋਟ:- ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਸੰਭੋਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆ , ਗੋਲੀਆ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲ਼ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉ ਅਤੇ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਬਜਾਰੂ ਗੋਲੀਆ ਖਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ।
ਦਵਾਈ:- ਜੜ੍ਹੀਆ ਬੂਟੀਆਂ ਤੇ ਭਸਮਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ 15-20ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਆਦ ਕਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਮਿਲੋ/ਮੰਗਵਾਉ +91 6284595794

Weakness +919814010311ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤ ਆਦਤਾ, busy life style,ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨ...
18/02/2023

Weakness +919814010311
ਬਚਪਨ ਦੀਆ ਗਲਤ ਆਦਤਾ, busy life style,ਗਲਤ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜਾ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ । ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਣ ਉਹ ਆਪਣੀ s*x life ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ । ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ । ਦੂਸਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਲਿੰਗ ਉਤੇਜਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਤੇਜਨਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਤੇਜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੀਰਜ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗ੍ਸਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਆਯੁਰਵੈਦ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ Men power ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖੋਗੇ । ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਸ life ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ side effects ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ 100% result ਮਿਲਦਾ ਹੈ ।
More info call us:
+91 9814010311

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ayurvedic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

 • Address
 • Alerts
 • Videos
 • Claim ownership or report listing
 • Want your practice to be the top-listed Clinic?

Share