Sadbhav neuropsychiatry clinic

Sadbhav neuropsychiatry clinic This page managed by Dr. Jash ajmera , consultant psychiatrist , practising in surat(Gujarat).
(1)

Through this page we intend to advocate mental health awareness , squashing the stigma , mental well being and most importantly to help those in distress.

Invest in mental health
19/10/2023

Invest in mental health

તમાકુ છોડો, જીવન બચાવો.તમાકું થી થતા રોગો વિશે માહિતી 👇
12/10/2023

તમાકુ છોડો, જીવન બચાવો.
તમાકું થી થતા રોગો વિશે માહિતી 👇

🚫અગત્ય: તમાકુ સેવન કરતા વ્યક્તિ આખું વાંચજો🚫આ 📝 સર્વેક્ષણ ના માધ્યમથી અમે વ્યકિતના તમાકુ સેવન તથા સેવન મૂકવામાં આવતા પડક...
19/09/2023

🚫અગત્ય: તમાકુ સેવન કરતા વ્યક્તિ આખું વાંચજો🚫
આ 📝 સર્વેક્ષણ ના માધ્યમથી અમે વ્યકિતના તમાકુ સેવન તથા સેવન મૂકવામાં આવતા પડકારો/ અડચણો સમજવા માંગીએ છીએ.🔎

📢 અમારો આગ્રહ છે કે આપ અથવા આપના જાણીતા કોઈ પણ તમાકુ નું સેવન કરતું હોય એમને આ ફોર્મ અચૂક ભરાવશો❗
(માત્ર 3 મિનિટ)

👨‍⚕ડૉ.જશ અજમેરા,(M.B.B.S,D.P.M)
માનસિક રોગ અને વ્યસન મુક્તિ નિષ્ણાંત,સુરત

👇🏻 ક્લિક કરો 👇🏻

ગુજરાતમાં દર 10 માંથી ૨ વ્યક્તિને કોઈપણ એક પ્રકારના તમાકુ (પાન/માવા/બીડી/ સિગારેટ) નું વ્યસન છે . તમાકુથી શરીરના દરેક ...

વિશ્વ ની પ્રખ્યાત હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલ નો લેખ.ઉલેખનીય મુદ્દા :1.વિશ્વમાં દર બેમાંથી એક વ્યક્તિ તેમના જીવનકાળમાં માનસિક ...
08/09/2023

વિશ્વ ની પ્રખ્યાત હાર્વર્ડ મેડિકલ સ્કૂલ નો લેખ.
ઉલેખનીય મુદ્દા :
1.વિશ્વમાં દર બેમાંથી એક વ્યક્તિ તેમના જીવનકાળમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય સંબંધી તકલીફ વિકસાવશે.
2. એક વિશાળ, સંકલિત આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગે વિશ્વભરમાં 29 દેશોમાં 150,000 થી વધુ લોકો ના સર્વેક્ષણો હાથ ધર્યા.

Large-scale study sheds new light on major health problem

પુરુષો ધ્યાન આપો :બહાદુર અને સહનશીલ હોવાની તમારી વ્યાખ્યા બદલો.બહાદુરનો અર્થ એ નથી કે તમે એકલા પીડાવ, પરંતુ તમારી જાતને ...
02/09/2023

પુરુષો ધ્યાન આપો :
બહાદુર અને સહનશીલ હોવાની તમારી વ્યાખ્યા બદલો.
બહાદુરનો અર્થ એ નથી કે તમે એકલા પીડાવ, પરંતુ તમારી જાતને સ્વીકારવું અને જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે શર્મ વિના મદદ લેવી.
વાત કરો, શેર કરો.
અને જે લોકો તેમની લાગણીઓ તમને શેર કરે છે તેમને સહાનુભૂતિ સાથે સાંભળો અને સમજો.
આત્મહત્યા અટકાવી શકાય છે.

28/06/2023

What is Personality and what is Personality Disorder ?

(mental health awareness series)

We often use the word, ‘ ‘Personality’ in our conversations and writings. What precisely do we mean by it?
Personality is the unique constellation of thinking,feeling and behaviour that each of us has. Sometimes personality is called 'temperament' in common language, but temperament is also used in a narrow sense to just mean if a person is short tempered or not. The Hindi word ‘‘swabhaav’ means pretty much the same.
Personality is what each of us is psychologically. Each of us has a different personality and all are ‘normal’, it is only rarely that it is maladaptive.
Since personality of each of us is different, this makes people interesting. If all of us were psychological clones life would have been flat and boring as hell. This uniqueness is almost comparable to uniqueness of physical characteristics and biometrics like finger prints.

This uniqueness of personality also to an extent determines how each of us would respond in a particular situation. Personality is properly developed only after adolescence and remains stable after that. It does not change under different situations, and this is what makes us predictable to those who know us closely.
Getting to know a person is getting to know the personality. Dating is all about knowing about the other person’s personality.
I can be an introvert, anxious, non-obsessive and over trusting person and you can be an extrovert, non-anxious, obsessive, and not so trusting person. Personality traits are stable and enduring. There are a very large number of personality traits and along each of those dimensions, a person can fall on a particular point.
The matrix that would result is what is mapped in a personality test.
Personality Disorder is the term used when certain personality traits are so exaggerated that these lead to maladjustment with others in family or with friends and colleagues causing distress to others and to the person. However, person's own behaviour appears to him as ‘normal’, correct, proportional and justified and he is genuinely perplexed by others’ reactions.

The behaviour which flows out of personality is ego-syntonic. He/ she is comfortable with it, justifies it and does not see any reason that it should change.
It is also permanent, although there is some mellowing seen in old age. Since the maladaptive behaviour of a person with personality disorder puts off people it leads to a certain degree of blaming others, loneliness, suspiciousness, and a feeling that the whole world is against him. Since there is no clear discernible time of onset and no fixed time of its going away, some argue it should not even be considered an illness.
People with personality disorders do not seek psychiatric help for personality disorder itself. They do so when because of their disorder, they come in clash with their surroundings leading to stress and depression, other mental illnesses or brushes with the law.
There are several types of personality disorders which broadly fall into three clusters: -
Cluster A ('Odd’) Paranoid, Schizoid and Schizotypal personality disorders.
Cluster B ('Dramatic, emotional, erratic'). Antisocial, Histrionic, Borderline and Narcissistic personality disorders.
Cluster C ('Anxious and fearful') Avoidant, Dependent and Obsessive-Compulsive Personality Disorders.

More later.

Send a message to learn more

ભરૂચ જિલ્લામાં તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૩ ના રોજ , બપોરે ૩.૩૦ કલાકે “26 June International Day Drug Abuse And illicit Traffikcking” (...
27/06/2023

ભરૂચ જિલ્લામાં તા.૨૬/૦૬/૨૦૨૩ ના રોજ , બપોરે ૩.૩૦ કલાકે “26 June International Day Drug Abuse And illicit Traffikcking” (આંતરરાષ્ટ્રીય માદક દ્રવ્ય નિષેધ દિવસ) દિવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે સરકારી કચેરીઓ, જેલ અધીક્ષક, બાળ સંભાળ સંસ્થાઓ, દિવ્યાંગ કલ્યાણ સંસ્થાઓ, જિલ્લા પોલીસ વિભાગ અને વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ સાથે જિલ્લા વહિવટી તંત્ર અને જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીશ્રી ભરૂચ દ્વારા ઓનલાઇન વેબીનારનું આયોજન કરેલ. જેમા મે ડ્રગ્સ ના પ્રકાર, માદક દ્રવ્યોના દુરૂપયોગ, તમાકુ અને દારૂની આડ અસર અને વ્યસમુક્તિ ની પદ્ધતિ વિશે ચર્ચા કરી. વેબીનાર માં 100 થી વઘુ વ્યકિતઓ દ્વારા ભાગ લેવા મા આવેલ.

On this international day against drug abuse (26 june) let us all pledge to "say yes to life,no to drugs". You can also ...
26/06/2023

On this international day against drug abuse (26 june) let us all pledge to "say yes to life,no to drugs". You can also pledge through this link. Let's fight the drugs and save our citizens.

https://pledge.mygov.in/fightagainstdrugabuse/

Yoga and mind
21/06/2023

Yoga and mind

આજે જ તમાકુ છોડો.
31/05/2023

આજે જ તમાકુ છોડો.

Post COVID paradigm shift :Who would have imagined that middle aged hardcore businessmen of textile market would invite ...
18/04/2023

Post COVID paradigm shift :
Who would have imagined that middle aged hardcore businessmen of textile market would invite a "psychiatrist" to deliver a talk on the elephant in the room,"mental health",something which was so taboo, shuned off and outright denied couple of years back (it still might be somewhere).
Not only did the COVID made us more self aware but also made us make our health a priority. Mental health specifically has seen great level of awareness.
About the event -9 april,2023
Lecture organised by Surat Merchantile Association (SMA) celebrating "world health day".
Shared the dias with Dr. Ajay Jain,D.M (endocrine)

16/02/2023
18/12/2022

सूरत के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक से मानसिक रोग और नशा मुक्ति के लिए आज ही संपर्क करे ।

This page managed by Dr. Jash ajmera , consultant psychiatrist , practising in surat(Gujarat).
Throu

Opportunity lies ahead.
04/05/2022

Opportunity lies ahead.

Consistency is the key.
30/04/2022

Consistency is the key.

Zoom out.
29/04/2022

Zoom out.

02/10/2021

inclusion of gaming disorder in ICD-11 is based on reviews of available evidence and reflects a consensus of experts fro...
27/09/2021

inclusion of gaming disorder in ICD-11 is based on reviews of available evidence and reflects a consensus of experts from different disciplines and geographical regions that were involved in the process of technical consultations undertaken by WHO in the process of ICD-11 development.

The inclusion of gaming disorder in ICD-11 follows the development of treatment programmes for people with health conditions identical to those characteristic of gaming disorder in many parts of the world, and will result in the increased attention of health professionals to the risks of development of this disorder and, accordingly, to relevant prevention and treatment measures.

Globally, an estimated 264 million people suffer from depression, one of the leading causes of disability, with many of ...
25/09/2021

Globally, an estimated 264 million people suffer from depression, one of the leading causes of disability, with many of these people also suffering from symptoms of anxiety. A recent WHO-led study estimates that depression and anxiety disorders cost the global economy US$ 1 trillion each year in lost productivity. Unemployment is a well-recognized risk factor for mental health problems, while returning to, or getting work is protective. A negative working environment may lead to physical and mental health problems, harmful use of substances or alcohol, absenteeism and lost productivity. Workplaces that promote mental health and support people with mental disorders are more likely to reduce absenteeism, increase productivity and benefit from associated economic gains..Ganesh chaturthi.
10/09/2021

Ganesh chaturthi.

Su***de prevention week.
09/09/2021

Su***de prevention week.

Su***de prevention week.
07/09/2021

Su***de prevention week.

04/09/2021
Having a mental disorder isn't easy, and it becomes even harder when people assume you can just "get over it".          ...
04/09/2021

Having a mental disorder isn't easy, and it becomes even harder when people assume you can just "get over it".

Happy janmashtmi !
30/08/2021

Happy janmashtmi !

Healthy relationship.
28/08/2021

Healthy relationship.

Neuroplasticity.Credit -
27/08/2021

Neuroplasticity.
Credit -

23/08/2021

Young male/female who can read and write in english, gujarati , hindi.

As they say communication is the key.
13/08/2021

As they say communication is the key.

Address

209 Vesu Point , Below Green Leaf Hospital , Vesu
Surat
395007

Opening Hours

Monday 2:30pm - 8pm
Tuesday 2:30pm - 8pm
Wednesday 2:30pm - 8pm
Thursday 2:30pm - 8pm
Friday 2:30pm - 8pm
Saturday 2:30pm - 8pm

Telephone

+917861024557

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Sadbhav neuropsychiatry clinic posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Sadbhav neuropsychiatry clinic:

Videos

Share

Nearby clinics