Amaira Urology & Fertility Care

Amaira Urology & Fertility Care

Comments

dr. વેદ સર.. આપના હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પહેલા હું ખૂબ જ તકલીફ માં હતો.. અહીં આવ્યા પછી ખૂબ જ સારી સારવાર મડી તે માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભારી છું... તમારો સ્ટાફ પણ ખૂબ જ સરસ છે.. અહીં અમને કોઈ તકલીફ થવા દીધી નથી. તે માટે આપનો ખુબ ખુબ આભાર... થૈકંયુ વેદ સર
Hello Amaira doctors. Do you offer free consultation on matters urology? I'll appreciate your feedback.

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Amaira Urology & Fertility Care, Fertility Doctor, 201-04-05-08, Takshashila Apt, Majura Gate, Ring Road,, Surat.

Operating as usual

12/10/2022

Radical Nephrectomy!

In some cases, the adrenal gland and lymph nodes around the kidney are also removed during this operation.
Radical Nephrectomy some facts are below:

10/10/2022

ઓક્ટોબર મહિનો બ્રેસ્ટ કેન્સર અવેરનેસ મહિનો છે.

બ્રેસ્ટ કેન્સર થી ડરો નહીં, પણ સાવચેત રહો.
બ્રેસ્ટ કેન્સર નિવારણ તંદુરસ્ત ટેવોથી શરૂ થાય છે. તમારા બ્રેસ્ટ કેન્સરનું જોખમ ઘટાડવા માટે તમે શું કરી શકો તે સમજો.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

06/10/2022

શું તમે આ 2 લક્ષણો અનુભવી રહ્યા છો?
તો તમને BPH ની સમસ્યા હોઈ શકે છે?

જો તમે પણ આ લક્ષણો અનુભવી રહ્યા છો તો આજે જ તમારા યુરોલોજિસ્ટની સલાહ લો!

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

05/10/2022

On this auspicious day of Dussehra…!
We wish you every happiness, health, and prosperity in your life.
Together let's beat illness with wellness..!!
Happy Dussehra to you and your family.

02/10/2022

Let's celebrate Gandhi Jayanti by honoring and paying tribute to the great soul.
Happy Gandhi Jayanti..!!

30/09/2022

The most typical non-skin cancer in males is prostate cancer, which is also the second highest cause of cancer death in men, after lung cancer.
Prostate Cancer Facts:

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

30/09/2022

Did you know that 1 in 5 women have PCOS, many without even knowing they have it? PCOS symptoms can vary so much among people making it difficult to diagnose.

Consult our experts!

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

26/09/2022

Many men don't know the signs and symptoms of prostate cancer. That's why it's important to consult with Amaira Urology & Fertility Care, a trusted source for information about prostate cancer screening.
We can help you detect this disease early when treatment is most likely to be successful.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

26/09/2022

Wishing a very Happy Navratri!!
The time for celebration has come.
Let the spirit of these pious Navratri days bring you hope and courage in life.

22/09/2022

Polycystic o***y syndrome (PCOS) is a condition common among women of reproductive age. Women with PCOS may have infrequent or prolonged menstrual periods or excess male hormone levels. The ovaries may develop numerous small collections of fluid and fail to regularly release eggs.
PCOS is a condition, not a disease that cannot be cured, although it can be controlled.
PCOS's Early problems and late Problems are below:

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

17/09/2022

Yoga is a great way of managing PCOS and lessening the symptoms of PCOS, particularly those that influence fertility.
Exercising is essential for PCOS management. Yoga is an effective way to manage PCOS and incorporate physical activity into your daily routine. Try these yoga poses for better management of PCOS.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

17/09/2022

Happy Birthday to our Greatest leader, patriot Narendra Modi ji. We wish you to be our PM eternally.
God give you good health and long life.!!

13/09/2022

Kidney stones are hard yet small deposits in the kidney and are painful. The above mentioned are different types of kidney stones.

If you experience any pain, consult Amaira Urology & Fertility Care immediately!

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

09/09/2022

Happy Anant Chaturdashi!!
Let us hope that Ganpati Bappa will completely vanish and immerse these bad times and we shall again welcome Bappa next year with the same excitement and delight.

08/09/2022

Stress incontinence causes urine to leak when something puts pressure on your bladder. Stress incontinence is the unintentional loss of urine when you perform regular activities that could be embarrassing.
Consult a specialist for any problems or concerns.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

06/09/2022

September is PCOS Awareness Month. Polycystic o***y syndrome (PCOS) is a hormonal disorder common among women of reproductive age. Women with PCOS may have infrequent or prolonged menstrual periods or excess male hormone (androgen) levels.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

06/09/2022

Prostatitis is a disorder of the prostate gland usually associated with inflammation. Prostatitis often causes painful or difficult urination, as well as pain in the groin, pelvic area, or ge****ls.
Signs and symptoms of prostatitis are following:

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

05/09/2022

Mothers are the first Teachers!
Dedicating this Teachers Day to all the Wonderful Mothers. Thank you for giving us the best lessons in life.
Happy Teacher's Day..!!

02/09/2022

Nutrition and food habits play a huge role in managing polycystic ovarian syndrome (PCOS). While a balanced diet isn't the only step to managing PCOS, it has been proven to significantly improve hormonal imbalance and infertility.

Watching your diet does not mean crazy restrictions, fasting, and tasteless food. Nor does it mean jumping on to the next trending diet. Be conscious of what you consume and focus on foods rich in the listed nutrients.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

31/08/2022

You are lucky if you have the blessings of Lord Ganesha and experienced doctors by your side!
All you need to do is make smart choices and lead a fuller life!

Amaira Urology & Fertility Care wishes everyone a Happy Ganesh Chaturthi!

29/08/2022

Is IVF Painful?

Most woman seeking infertility treatment when advised for IVF would refuse undergoing same due to fear of pain.

No, IVF is not painful but yes you will feel stinging sensation during the treatment procedure also normal pain in the time of injections and when a doctor in injecting thin needle to insert embryos into the womb.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

25/08/2022

BPH is a condition in which the prostate gland becomes very enlarged and may cause problems associated with urination.
Consult Your Urologist Today!

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

20/08/2022

Bedwetting is stressful for everyone involved. Bed-wetting — also called nighttime incontinence or nocturnal enuresis — is involuntary urination while asleep after the age at which staying dry at night can be reasonably expected.

Here are a few causes of bedwetting in adults. For more information Consult Dr. Yash Vaidya to find out the real reason for bedwetting.

Book an appointment today for more information: +91 8200850936 |+91 89800 11866 | +91 89800 43445

Videos (show all)

Radical Nephrectomy!In some cases, the adrenal gland and lymph nodes around the kidney are also removed during this oper...
Does it ever feel like the fertility odds are not in your favor? Do your dreams of starting a family seem like a distant...
Let the brilliance of Diwali lights illuminate the path of happiness and guide you towards success. Wish you a very deli...
#IndianArmyDay
Symptoms of Kidney stones
✨🌠𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐃𝐢𝐰𝐚𝐥𝐢!!🌠✨

Location

Telephone

Website

Address


201-04-05-08, Takshashila Apt, Majura Gate, Ring Road,
Surat
395001

Opening Hours

Monday 10am - 1pm
5pm - 7pm
Tuesday 10am - 1pm
5pm - 7pm
Wednesday 10am - 1pm
5pm - 7pm
Thursday 10am - 1pm
5pm - 7pm
Friday 10am - 1pm
5pm - 7pm
Saturday 10am - 1pm
5pm - 7pm

Other Fertility Doctors in Surat (show all)
Uro+Plus Kidney Care Hospital Uro+Plus Kidney Care Hospital
2nd Floor, "Manthan" Muktanand Nagar, Above Sh*tal Studio, Sardar Bridge, Gujar
Surat, 395009

Welcome to UROPLUS KIDNEYCARE HOSPITAL. This is a Urology centre with state of art facilities like Laser, Miniperc,Flexible URS, Bipolar system, Lithotripsy, HD camera(Storz)system providing 24*7 hour services. We are working as a team with two full-time

Dr. Dimple Chhatwani Dr. Dimple Chhatwani
Althan Bhimrad Road, Althan Cross Road, Althan, Surat 395017, India
Surat, 395007

Not your regular gynecologist.� Let's talk about �Pregnancy tips �Newborn & self care �I

Dr Subodh Kamble- Urologist Dr Subodh Kamble- Urologist
Sanjeevani Multi Speciality Hospital, Western Business Park, Opp S. D. Jain Scho
Surat, 395007

Internationally renowned Urologist|Uro-Onco|Robotic Surgeon, trained from UK, Australia, France, Bel

JOGI Ayurved Garbh Sanskar JOGI Ayurved Garbh Sanskar
212, Western Vesu Point, Opp. Vijaya LAxmi Hall, Vesu Main Road, Vesu.
Surat, 395009

Under the guidance of Jogi Garbhsanskar you experience the divinity of planning your next generation

Excel Hospital - Kapil Thakkar - Urologist Excel Hospital - Kapil Thakkar - Urologist
Surat

Excel Hospital was started in 2007 by Dr. Kapil Thakkar (Urologist) and Dr. Manish Mehta( Laparoscop

Ojas Ayurved Ojas Ayurved
Le, Sumul Dairy Rd, Near Suman Hight School, Naginawadi, Katargam
Surat, 395004

During the 30 years of my ayurvedic practice, I have got satisfactory results with Ayurveda.

DrNarendra Haribhai Shiroya DrNarendra Haribhai Shiroya
Surat, 394105

we provide all types of fertility treatment, normal delivery, painless delivery, caesarian section,

Rupal Hospital Rupal Hospital
Rupal Hospital For Women, Lane Next To Vijay Sales, Kargil Chowk, Piplod
Surat, 395007

Rupal Hospital offers comprehensive gynecological care throughout the stages of a modern woman’s life, beginning in the teenage years, into her childbearing years, menopause, and beyond.

Shivam international IVF Center Surat Shivam international IVF Center Surat
Morpheus Shivam IVF Center Shiv Complex , Near Bhatar Char Rasta, Near Sai Marbl
Surat, 395017

‘Hope is the dream of soul awake ‘. Dr Kokila and her team of the INDO-GERMAN IVF Centre is wor

Dr. Rupal Shah Dr. Rupal Shah
Surat, 395007

Dr.Rupal Shah (M.D., D.G.O. Diploma in Reproductive Medicine, Germany)

x

Other Fertility Doctors in Surat (show all)

Amaira urology speciality care Excel Hospital - Kapil Thakkar - Urologist 21st Century Hospital and IVF Centre Dr Subodh Kamble- Urologist Me and Mummy Hospital & IVF Centre Fertility Consultant : Endoscopic Surgeon : IVF Specialist : Women's health Shivam Hospital Bhatar- Dr.kokila Desai Shivam international IVF Center Surat Uro+Plus Kidney Care Hospital Blossom Fertility and IVF Centre Destiny IVF Dr. Rupal Shah Dr. Dimple Chhatwani Ruta hospital & IVF centre Rupal Hospital