Ami Women's Hospital

Ami Women's Hospital Infertility - Maternity - Laparoscopy
(12)

પ્રેગ્નેન્સી પોઝિટિવ છેલ્લા ૧૫ દિવસો માં🤰🏻  Pregnancy positive in last 15 days 🤰🏻
11/04/2024

પ્રેગ્નેન્સી પોઝિટિવ છેલ્લા ૧૫ દિવસો માં🤰🏻

Pregnancy positive in last 15 days 🤰🏻

ટ્વિન્સ પ્રેગ્નનસી આ પેશન્ટ ને પેહલા પ્રેગ્નનસી રહેતી તો 8 weeks પેહલા મિસ થઇ જતી .જયારે બીજી વાર મિસ થયું ત્યારે પેશન્ટ...
30/03/2024

ટ્વિન્સ પ્રેગ્નનસી
આ પેશન્ટ ને પેહલા પ્રેગ્નનસી રહેતી તો 8 weeks પેહલા મિસ થઇ જતી .
જયારે બીજી વાર મિસ થયું ત્યારે પેશન્ટ અમારી પાસે આવેલું.
ત્યારે એમને સમજાવ્યા અને બધા રિપોર્ટ્સ કરાવ્યા .
પછી 3 મહિના સુધી લાઈફ સ્ટાઇલ બદલવાની સલાહ આપી .
પછી પ્રેગ્નનસી માટે ની ટ્રીટમેન્ટ શરુ કરી અને 3 જા મહિને અમને સફળતા મળી .
કુદરતી પ્રેગ્નનસી રહી (natural ) અને ટ્વિન્સ .
હવે ટાર્ગેટ એ હતો કે ખુબ કાળજી પૂર્વક સરસ રીતે મિસ કેરેજ ના થઇ અને 9મહિના નીકળી જાય .
પરફેક્ટ ટ્રીટમેન્ટ સાથે ટ્વિન્સ પ્રેગ્નનસી ની કાળજી લેતા લેતા 9 મહિને પહોંચ્યા અને ફાઇનલી ડિલિવરી થઇ .
પ્લાન સી સેકશન કર્યું બંને બાળક ઊંધા હતા (બ્રિચ) એટલા માટે .
બંને તંદુરસ્ત દીકરા આવ્યા અને કોઈ પણ બાળક ને એડમિટ ના કરવા પડ્યા .
બંને બાળક બીજા અને મમી બીજા દિવસે એક્દમ ખુશી સાથે ઘરે ગયા .
પેહલા બે મિસ્સબૉરશન પછી double ખુશી સાથે પેશન્ટ મોટી smile સાથે ઘરે ગયું . ટીમ અમી વિમેન્સ હોસ્પિટલ ખુબ ખુશ છે .Twins Pregnancy
That too NATURAL Pregnancy
This patient had past history of miss abortion.
When patient visited us in second pregnancy she suffered 2 nd miss carriage.
We councelled her well regarding the causes of miss abortion and pcod.
We gave her emotional and psychological support.
After 3 months of break and life style modifications we started treatment for planning pregnancy.
In 3rd month of trial of natural pregnancy patient concieved with twin pregnancy.
Now our target was to avoid miss carriage and continue pregnancy successfully till 9 months.
With proper care and perfect treatment we reached to 9months with all ups and downs.
Finally the delivery day came and planned c section was carried out.
Luckily all our hard work paid off and she gave birth to 2 baby boys perfectly healthy.
Both babies and mother was discharged next day.
No baby required NICU admission.
All went home happily with a huge smile on their faces.
Team ami Women’s Hospital is very grateful for this happiness.

👼🏻 Normal Deliveries in past 15 Days 🤱🏻
17/03/2024

👼🏻 Normal Deliveries in past 15 Days 🤱🏻

👶🏻 20 Good News in February ☑️
03/03/2024

👶🏻 20 Good News in February ☑️

"ચમત્કાર "હું ખુબ ખુશનસીબ છુ કે ગાયનેક તરીકે અમે અસંખ્ય ચમત્કારો જોઈ શકીયે છીએ .ઘણા લોકો અમને સવાલ પૂછે તમને મંદિર જવાનો...
16/02/2024

"ચમત્કાર "
હું ખુબ ખુશનસીબ છુ કે ગાયનેક તરીકે અમે અસંખ્ય ચમત્કારો જોઈ શકીયે છીએ .
ઘણા લોકો અમને સવાલ પૂછે તમને મંદિર જવાનો પૂજા કરવાનો ટાઈમ મળે ??
એમના માટે એકજ જવાબ છે કે અમને જરૂર નથી ભગવાન ની હાજરી અને એમના સુપર પાવર અમે લોકો રોજ અનુભવીએ છીએ .
બાળક ના ગળા ફરતે નાળ વીંટળાઈ જવી તો ખુબ સામાન્ય થઇ ગયું છે .
એવા તો ઘણા કેસ માં સરસ નોર્મલ ડિલિવરી થઇ જય છે .
આ કિસ્સા માં નાળ શરીર અને ગળા ફરતે એવી વીંટળાઈ ગઈ હતી જે તમે ફોટા માં જોઈ શકો છો .
આવી રીતે વીંટળાઈ ગયેલી નાળ માં સોનોગ્રાફી માં અંદાજો આવતો હોતો નથી .
પ્લાન સી સેકશન લીધા પછી ખ્યાલ આવ્યો અને પછી એમ થયું કે સારું થયું સાચો નિર્ણય લીધો .
કદાચ જો એમાં નોર્મલ ડિલિવરી નો પ્રયત્ન કર્યો હોત તો શું થાય એ વિચારીને પણ ડર લાગે !!!
આવી રીતે સુપર પાવર હેલ્પ કરે .
22 જાન્યુઆરી એ ડિલિવરી થઇ અને તંદુરસ્ત દીકરી નો જન્મ થયો .
પેશન્ટ ને બીજા દિવસે ખુશી સાથે ડિસ્ચાર્જ કર્યું . ઘણી વાર સિઝેરિઅન ખુબ આશિર્વદ રૂપ સાબિત થાય છે .“MIRACLES”
Yes I am very lucky to have seen such miracles daily in my life.
Many people say do you do pooja daily or go to temples??
But my answer to them is we as gynecologist see GOD or his Superpowers daily.
This was a case of unusual cord around neck and body.
In my experience i have seen such variety of cord around neck and body for 1st time.
It cound not be diagnosed in ultrasound.
We have done many deliveries with loop around neck but such tight loops in a crisscross manner can lead to sudden death of the baby intrauterine.
Once we came to know about the condition we went for planned c section On 22nd January 2024.
She delivered safely healthy baby girl 3.3 kg.
In such cases we have to believe that god gives us the power to right desicion to keep mother and baby healthy.
We cound not even imagine what would have happened if we would have given trial of normal delivery.
C section some times is a life saviour and we need to accept the need in some cases.
Patient was discharged happily on next day.

Two cases Almost same so sharing together here.Both had primary infertility Both were from a far distance from hospital ...
07/02/2024

Two cases
Almost same so sharing together here.
Both had primary infertility
Both were from a far distance from hospital one from kim and other from ankhleshwar.
Both delivered by normal delivery and both had baby boys.
Both our patient were very regular in checkups before conception in infertility treatment and even after pregnancy 🫄.
Both these similar cases showed so much love and trust to our team work that we feel so grateful.
We as a team feel pleased to have given them their bundle of joys.

આ બંને કેસ ઘણી રીતે સરખા છે એટલે સાથે share કરીયે છીએ .
બંને પેશન્ટ ને ઈનફર્ટિલિટી હતી , બંને દૂર થી આવતાં એક કિમ તો બીજા અંકલેશ્વર થી .
બનેજ રેગ્યુલર હતા ચેક અપ માં પ્રેગનેંસી રહી એ પેલા પણ અને 9 મહિના પણ
અને બંને નેજ નોર્મલ ડિલિવરી થઇ અને બંને ને તંદુરસ્ત દીકરા નો જન્મ થયો !!
બને પેશન્ટો એ અમને એટલો બધો પ્રેમ અને વિશ્વાસ બતાવ્યો છે કે અમે આભારી છીએ કે અમને એમના સપનાઓ પુરા કરવાનો મોકો મળ્યો .
ટીમ અમી વિમેન્સ હોસ્પિટલ ખુબ ખુશ છે .

"પેઈનલેસ નોર્મલ ડિલીવરી "હા પેઈનલેસ નોર્મલ ડિલીવરી સેફ છે. અમારા ઘણા પેશન્ટ કરાવે છે અને ખૂબ રિલેક્સ થઈ જાય છે. Labour  ...
31/01/2024

"પેઈનલેસ નોર્મલ ડિલીવરી "

હા પેઈનલેસ નોર્મલ ડિલીવરી સેફ છે.
અમારા ઘણા પેશન્ટ કરાવે છે અને ખૂબ રિલેક્સ થઈ જાય છે.
Labour pain આવતા હોય છે છતાં પેશન્ટ ને જરાય દુખાવો થતો નથી.
એક આશીર્વાદ રૂપ લાગે છે.
દરેકે દરેક પેશન્ટ એ એની માહિતી લેવી જોઈએ પોતાના gynec પાસે થી.
પેહલી ડિલીવરી નોર્મલ થશે કે નહીં એની માટે gynaecologist એ કાળજી પૂર્વક તપાસ કરી, પેશન્ટ સાથે સતત સમય આપવો પડતો હોય છે.
તો બાળક અને માતા સુરક્ષિત રહે છે અને યોગ્ય સારવાર મળી રહે છે.
આ પેશન્ટ ને 8 વાગે સવારે અમે એડમિટ કર્યું અને 12 વાગે બપોરે પેઈનલેસ નોર્મલ ડિલીવરી નો નિર્ણય લીધો અને પ્રયાસ કરી, અને બંને
માતા અને બંને બાળક તંદુરસ્ત છે."Normal painless delivery"

1st delivery of the patient is very precious for the patient and doctor.
We need to decide the course of labour, decide her pelvis space assessment , and many other things to decide for normal delivery.
At night patient developed pains admitted in morning afternoon we decided to opt for painless delivery.
Painless delivery is like a boon to the patient , as she has labour pains but doesnt feel the pain , great way to deliver vaginally.
Every patient can ask us for painless normal delivery we can guide you properly.
Listen to your gynec and get proper information.
This patient delivered normally with complete safety of baby and herself.
Both the Mothers and both babies are healthy and discharged to home after great photo .

Normal deliveries in past few days ✅
21/01/2024

Normal deliveries in past few days ✅

Timely desicion saves lives. It was a case of severe pregnancy induced hypertension.   આ પેશન્ટ ને પ્રેગનેંસી રાખવા માટે...
13/01/2024

Timely desicion saves lives. It was a case of severe pregnancy induced hypertension.

આ પેશન્ટ ને પ્રેગનેંસી રાખવા માટે ની સારવાર આપ્યા ના 3મહિના માં પ્રેગ્નનસી રહી અને 7 મહિના સરસ રીતે પસાર થયા . 8 માં મહિને પેશન્ટ ને બીપી ની તકલીફ આવી .
દવા સાથે બીપી કંટ્રોલ કર્યું અને 9 મહિને પેશન્ટ લેબર પેઈન સાથે આવ્યું .
7 કલાક નોર્મલ ડિલિવરી ની ટ્રાયલ આપી
પણ પેશન્ટ નું બીપી 160/110 mmhg
વધી ગયું , બીપી શૂટ અપ ના લક્ષણો દેખાય એટલે તરત સિઝેરિઅન કરવાનું નિર્ણય લીધો .
તંદુરસ્ત દીકરા નો જન્મ થયો અને 2 દિવસ માં પેશન્ટ ને પણ બીપી એક્દમ કંટ્રોલ થઇ ગયું અને બીપી ના બધા લક્ષણો કંટ્રોલ થયી ગયા પછી તંદુરસ્ત બાળક સાથે ડિસ્ચાર્જ કરાયું .
ગાયનેક બ્રાન્ચ માં ટાઈમ પર નિર્ણય લેવો ખુબ જરૂરી છે .

21/12/2023

Agree..

Case very unique and of planned c section to save mother and baby.This patient had infertility and  PCOD and finally she...
19/12/2023

Case very unique and of planned c section to save mother and baby.
This patient had infertility and PCOD and finally she concieved about 10months back.
At very early pregnancy 🫄 she was diagnosed with very high BP.
With so many anti hypertension medicines and extreme care , repeated and regular visits , 3 times admission for baby 👶 growth injections and drips to maintain amniotic fluid level around the baby through out pregnancy.
Finally our Target was to reach 9months at 35 weeks due to severe BP , less amniotic fluid and IUGR we had to go for planned C section.
We did it on day of dhanteras 10th November and she delivered a female child .
Baby had to be kept in NICU for 6 days and finally baby discharge healthy and safe with mother.
It was like a dream come true.
We are Gräteful we can be part of such complications that ends well with happiness. ‎

01/12/2023

Memories from Rakshabandhan 30th August 2023 🫶🏻❤️👶🏻

14/11/2023
02/09/2023

Best wishes to Beladiya Eye & Dental Hospital from Team Ami Women's Hospital ✌️

Normal Deliveries in last 20 days.    નોર્મલ ડિલીવરી છેલ્લા ૨૦ દિવસ માં.
27/08/2023

Normal Deliveries in last 20 days.નોર્મલ ડિલીવરી છેલ્લા ૨૦ દિવસ માં.

આ કેસ છે જેમાં  મેલી 9 માં મહિના સુધી  એકદમ નીચે થી હતી .ગર્ભાશય ના મુખ પર થી પસાર થતી હતી એટલે બાળક ના માથા પેહલા મેલી ...
26/08/2023

આ કેસ છે જેમાં મેલી 9 માં મહિના સુધી એકદમ નીચે થી હતી .
ગર્ભાશય ના મુખ પર થી પસાર થતી હતી એટલે બાળક ના માથા પેહલા મેલી આવતી હતી .
એટલે 36 વિક પર બ્લીડીંગ થવા લાગ્યું એટલે એડમિટ કરી ટ્રીટમેન્ટ શરુ કરી અને બાળક ના ફેફસા માટે ના ઈન્જેકશન આપી , સિઝેરિઅન કરવું પડ્યું .
આવા કેસ માં નોર્મલ ડિલિવરી શક્ય નથી .
માથા પેહલા જો મેલી છુટ્ટી પડી ને નીકળી જાય તો માતા અને બાળક સિરિયસ થઇ શકે છે .
આવા કેસ માં સિઝેરિઅન વરદાન રૂપ છે અને એમાં સિઝેરિઅન પણ ગાયનેક માટે પણ અઘરા કેસ માં ગણાય છે .
માતા અને બાળક બને તંદુરસ્ત છે .
અને હસતા મોઢે ડિસ્ચાર્જ થઇ ગયા .Case of PLACENTA PREVIA
This case is of a patient who was visiting us since 10 to 11 months preconception to time of delivery.
At the end of 9 months the placenta did not migrate to upper segment and was completely covering the cervix.
So at 36 weeks she started developing bleeding and without giving any further delay we admitted her controlled bleeding and gave treatment for lung maturity to avoid NICU admission.
Finally we did c section for this case as normal delivery is not possible in placenta previa.
Mother and baby both safely came out from this condition and finally going home.
Patient and relatives were very brave and accepted the situation very well.
Trust on your gynec is must so that we can guide you best!!

20 Good-News in Last 20 days 😇❤️✔️  ૨૦ ગુડ ન્યૂઝ છેલ્લા ૨૦ દિવસ માં 😇🫶🏻✔️
10/08/2023

20 Good-News in Last 20 days 😇❤️✔️

૨૦ ગુડ ન્યૂઝ છેલ્લા ૨૦ દિવસ માં 😇🫶🏻✔️

July full of babies and interesting cases of infertility to finally achieving their babies🤗🙌🏻👩🏻‍⚕️જુલાઈ મહિના માં થએલી ઇ...
30/07/2023

July full of babies and interesting cases of infertility to finally achieving their babies🤗🙌🏻👩🏻‍⚕️

જુલાઈ મહિના માં થએલી ઇન્ફર્ટિલિટી અને બીજી ડિલીવરીઝ 😇🫶🏻❤️

The way Archan & Nini looking at each other takes my ♥️
23/07/2023

The way Archan & Nini looking at each other takes my ♥️

16/07/2023

Out of thousands of lovely memorable experiences here is one “ out of the blue “ bad experience and an eye opener for me in future.
Kuch to log kahenge logon ka kaam he kehna👩🏻‍⚕️

Address

301-302, Rajlaxmi Empire, Dabholi Char Rasta, Ved Road, Katargam, Surat/
Surat
395004

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ami Women's Hospital posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ami Women's Hospital:

Videos

Share

Category