Rodi Kosterman, Kpni geschoolde orthomoleculaire- fysiotherapeut

Rodi Kosterman, Kpni geschoolde orthomoleculaire- fysiotherapeut Mijn hoofddoel als therapeut is om iemand zo gezond mogelijk te krijgen en/of sport- werk prestaties

Post-COVID klachten en wat te doen!Auteur: Rodi Kosterman fysiotherapeut, orthomoleculair adviseur en Klinische Psycho-N...
14/10/2021

Post-COVID klachten en wat te doen!

Auteur:
Rodi Kosterman fysiotherapeut, orthomoleculair adviseur en Klinische Psycho-Neuro-Immunoloog i.o. mede eigenaar Broeders ijsbaden.

Doel:
Duidelijkheid scheppen in de chaos wat betreft post covid klachten.

Deel 1: Post-COVID klachten en wat te doen.

Heb jij nog steeds post-COVID klachten en veel vragen die onbeantwoord blijven, waardoor je het gevoel hebt dat je geen stappen kunt maken voor je herstel? Met dit stuk wil ik een aantal tips geven voor mensen met aanhoudende klachten. Let op, de aankomende adviezen zijn universeel en zijn bedoeld om je de goede richting op helpen. Post-COVID klachten zijn erg complex en bij iedereen weer net wat anders, dus maatwerk voor goed effect is wel vereist!

Een aantal belangrijke spelers zijn de darmen en de darmbacteriën, de longen en het immuunsysteem. Deze elementen zijn redelijk goed te behandelen met leefstijl interventies, zoals ademtraining (de diepe rust ademhaling en zuurstof tekort training), intermittent fasting i.c.m. gezonde voeding en verschillende methodes om het immuunsysteem weer in het gareel te krijgen zoals bijvoorbeeld koude training (ijsbaden: www.ijsbaden.com).

COVID-19heeft o.a. een negatieve invloed op de longen, dit leidt tot zuurstof tekort wat zorgt tot het te lang activeren van je immuunsysteem. Ook heeft COVID-19via directe maar ook indirecte routes invloed op je darmen en darmbacteriën, waardoor bepaalde bacterie stammen de overhand kunnen krijgen en een stofje gaan produceren (D-lactaat) die o.a. een veroorzaker is van brainfog.
Tot slot speelt het stress-systeem een grote rol mee. Het is wat kort door de bocht, maar je zou kunnen zeggen dat COVID-19voor een soort interne post-traumatische-stress-syndroom heeft geactiveerd waardoor, elke activatie van je klachten ervoor zorgt dat je alarmcentrale weer afgaat en je stress systeem weer op AAN springt. Dit heeft vooral tijd en rust nodig.

Zowel het chronische zuurstof tekort, de brainfog en het te snel aangaan van je stress systeem zorgen voor een constante activering van je immuunsysteem. Dit is een constante interne stressor die elke keer weer een trigger is voor een immuun activatie….. hier hebben we een hardnekkige vicieuze cirkel.

Wat voor veel mensen onbekend is, is dat een actief immuunsysteem vooral suiker nodig heeft om actief te zijn. Het immuunsysteem zal er alles aan doen om suikers naar zichzelf toe te trekken. Dit doet hij o.a. door de darmwand meer te openen (waardoor helaas ook weer meer rottigheid mee naar binnen kan en de darm zelf wordt dan kwetsbaarder en kwetsbaarder), er ontstaat suikerdrang en je immuunsysteem blokkeert suiker opname bij de spieren. Hierdoor krijgen je spieren minder suikers voor activiteit, wat zorgt voor minder energie, bewegen verloopt moeizamer en je vetpercentage neemt toe, welke helaas WEER triggers zijn voor immuun activatie.

Zoals je kan lezen verval je van de ene vicieuze cirkel in de andere. Helaas zijn de meeste therapeuten opgeleid met een enkele bril. Het gaat hier echt om de samenhang van het totale systeem.

Mijn advies is het maken van een ‘stap voor stap’ plan, waarbij je begint met de behandeling die het grootste effect kan hebben op de werkingsmechanismes die de post covid klachten in stand houden en natuurlijk de behandeling die het beste bij jou past en praktisch uitvoerbaar is.

Zoals aan het begin al vermeld is, zijn ademtrainingen, zoals zuurstof tekort training en de rust ademhaling, intermittent fasting i.c.m. gezonde voeding en koude trainingen een aantal top interventies om in te breken op de vicieuze cirkels die nu constant afgaan.

Vergis je niet in de kracht van educatie. Het kunnen plaatsen waarvan je klachten vandaan komen en het voelen van steun (een vriend/vriendin of je therapeut) zorgt voor het laten afnamen van je stress-as, toename van groei hormonen en dus het verminderen van immuun activiteit 😊

Deel 2: Post-COVID klachten en wat te doen.

In deel 1 heb ik wat uitleg gegeven over de werkingsmechanismes van een aantal klachten die vaak voorkomen bij het post-COVID syndroom en wat je hiertegen zou kunnen doen. Wat ik nogmaals wil herhalen is dat sommige werkingsmechanismes voor het ontstaan van post covid klachten zeer complex zijn en dat de klachten individueel kunnen verschillen. De adviezen die ik heb gegeven in deel 1 en die ik zo ga geven in deel 2 zijn universeel maar zijn nog geen maatwerk!

In deel 1 kan je lezen dat een chronisch actief immuunsysteem voor een suiker problematiek kan zorgen welk een vicieuze cirkel kan veroorzaken. Het suiker probleem gaat helaas veel verder dan wat ik bij deel 1 heb uitgelegd.
Teveel suiker in een cel kan via productie van vocht leiden tot cel schade. Elke cel heeft transport kanalen voor suiker opname. Bij de spieren wordt dit gereguleerd door insuline, je hebt (deels) insuline nodig om suiker op te nemen in de spiercel, je diafragma (ademhalingsspier) heeft deze regulering niet. De spier is van je geboorte tot je dood, dag en nacht namelijk actief. Suikers mogen zonder rem de spiercellen van je ademhalingsspier binnen omdat deze altijd verbrand worden voor energie. Het grote probleem is het volgende: vanwege een chronisch geactiveerd immuunsysteem, een westerse leefstijl (laten we het even houden bij teveel zitten en veel brood, pasta’s, rijst, aardappel, snoep, zuivel, fris, snoep en koek) en een mogelijk beschadigd ademhalingsspier door COVID-19, hebben we teveel suikers in onze bloedbaan, die door de schade en/of hoge activiteit van de ademhalingsspier naar zijn spiercellen toe getrokken wordt. Er is bij deze spier dus geen controle op de opname, waardoor de cellen in de ademhalingsspier meer suikers opnemen dan nodig is, extra vocht is dan het gevolg en dit kan weer zorgen voor meer schade in de ademhalingsspier (als de cellen te vol zitten met vocht komt de rest van de cel functie in bedrukking met uiteindelijk cel schade/dood tot gevolg). Met het gevolg dat ademhalen nog moeilijker wordt en er weer een vicieuze cirkel is geactiveerd.
Het eten van minder suikers (koolhydraten), intermittent fasting en zo snel als mogelijk je immuunsysteem reguleren waar dat wel praktisch mogelijk is, is een prima interventie op weg naar herstel.

Hiermee kan ik ook de link maken naar het verschil tussen sporten en bewegen. Helaas krijgen mensen met post-COVID klachten nog steeds het advies om hun conditie op te bouwen en te gaan sporten… NIET DOEN! Je over belast (een mogelijk beschadigde) ademhalingsspier, je gaat ook niet rennen als je net door je enkel bent gegaan. En zoals in deel 1 uitgelegd is, zijn je spieren, via een chronisch actief immuunsysteem een soort van functioneel op minder actief gezet, ga je hier door heen dan zal je de dag na je training een terugslag krijgen. Extreem vermoeid, meer pijn klachten tot soms zelfs een ziek gevoel als gevolg. Doe je dit keer op keer dan ben JIJZELF onderdeel van één van de vicieuze cirkels.
Begrijp me niet verkeerd. Bewegen is super goed. Je moet je spieren actief houden en je bindweefsel sterk en soepel, j spieren zijn klieren en scheiden hormonen uit die je immuunsysteem kunnen reguleren, maar bewegen is anders dan sporten!

Ik hoop dat diegene met post-COVID klchten hier wat mee kunnen, dat dit wat duidelijkheid geeft en via deze tips al wat verlichting kan geven door een iets minder actief stress-systeem.

Pak het stap-voor-stap op en neem je tijd.

Deel 3 post-COVID klachten en wat te doen.

In dit deel wil ik uitleg geven over de secundaire klachten die kunnen ontstaan na COVID-19. Denk hierbij aan haar uitval een slechte huid en overgewicht.

In deel 1 en 2 leg ik wat uit over suikers en de problemen die suikers kunnen veroorzaken, waaronder één probleem overgewicht is. Maar het vetweefsel kan ook via een andere route toenemen, dit is dezelfde route die voor haar uitval zorgt en een slechte huid (let op er zijn veel meer werkingsmechanismen als dat ik nu hier beschrijf).
De schildklier is een orgaan van toestemming, het verbrand vetweefsel voor energie en dit houdt ons warm, het produceert schildklier hormonen die zorgen voor groei en ontwikkeling van weefsel. Dit heeft vanuit evolutionair oogpunt allemaal het doel om te overleven en reproduceren (libido problematiek en andere klachten ten gevolgen van o.a. stress en immuun problematiek laat ik in dit stuk buiten beschouwing).
Als de schildklier niet goed werkt zien wij dit vooral terug in huid, haar en het niet meer goed kunnen thermo reguleren (warm of koud zijn wat daadwerkelijk past bij de omgeving). Echter net zoals je huid of haar achteruit kan gaan kunnen je interne organen dit ook. Dit merk je aan de mogelijke wijdverspreide klachten.

Als je immuunsysteem chronisch actief is heeft het zoals eerder vermeld (zie deel 1 en 2) suikers (ENERGIE) nodig om actief te zijn. Zijn de eerste acties van je immuunsysteem niet voldoende om genoeg energie voor zich te winnen of moet je immuunsysteem steeds harder werken omdat je steeds meer klachten krijgt, dan kan hij overgaan op een extra strategie om energie te winnen. Het overnemen van je schildklier zodat er meer Rt3 (tegenstrijdig schildklier hormoon) wordt geproduceerd. De schildklier verliest zo zijn eindfuncties, waardoor vet niet meer optimaal verbrand wordt en ontwikkeling van huid, haar en interne organen komen op een laag pitje. Overgewicht, haar uitval, een slechte huid zijn het gevolg, dit in dienst om energie aan het immuunsysteem te geven.
Met als gevolg weer een vicieuze cirkel die in gang gezet wordt. Want teveel vetweefsel zet je immuunsysteem weer aan. De huid, maar ook de rest van je slijmvlieslagen, zijn DE beschermlaag om rottigheid buiten te houden. Als de buitenwereld (toxines/gifstoffen, geïndustrialiseerde voedingsproducten en/of stofjes deo, crèmes, do**he gel, etc ) binnen komt dan is dit weer een trigger voor immuun activatie.

Als we ons dan kwetsbaar gaan voelen en ons beetje bij beetje gaan afzonderen dan gaat het mentale stuk ook een rol mee spelen. Alleen zijn of eenzaam zijn betekent beide kwetsbaar zijn. Misschien voelt iemand dit zelf niet zo, maar voor je lichaam is dit wel zo. Evolutionair heeft de mens altijd in groepen geleefd. De back up was en is noodzakelijk voor een goed werken immuunsysteem.
Het hoeft aan het begin niet veel te zijn. Een telefoon gesprek is genoeg. Als je meer op krachten komt door een stap-voor-stap methode te gebruiken kan je later meer gaan afspreken met vrienden. Het bij elkaar zijn, plezier hebben, het krijgen van een knuffel doet WONDEREN. Vriendschap en warmte produceert serotonine. Door serotonine voel je je gelukkig en het is een groeihormoon. Mede door deze twee functies reguleert het je stress as en je immuunsysteem.

Vriendschap en warmte worden de laatste tijd zwaar onderschat. Ga hier ook stap voor stap mee aan de slag en kijk na een jaar terug (neem wel je tijd. Mijn adviezen zijn duurzaam, het zijn geen quick win adviezen) om te zien wat je bereikt heb.

Deel 4 post covid klachten en wat te doen.

In dit laatste deel wil ik wat adviezen geven over voeding en de mogelijkheid tot suppletie.

In deel 1 en deel 3 heb ik wat verteld over de darm, de huid (inclusief slijmlagen) en dat het belangrijk is om alle rottigheid buiten de deur te houden. Onze slijmlagen en de huid zijn barrières die sterk moeten zijn. De slijmvliezen zijn opgebouwd uit complexe suikermoleculen en eiwitten. Als de slijmvliezen goed dik zijn is dit een warm nest voor ons goede microbioom (o.a. bacteriën waar wij wat aan hebben). Dit zorgt o.a. voor immuuntolerantie, productie van hormonen, vitamines en energie stofjes om als tezamen een signaal af te geven dat onze barrière goed genoeg is en het immuunsysteem niet constant hoeft te reageren.

Helaas eten we tegenwoorden te veel eenvoudige suikers zoals, pasta’s, brood, aardappelen, rijst, zoet broodbeleg, snacks, frisdranken en dergelijke producten. Ook redden we het vaak niet om aan onze eiwit behoefte te voeden (die kan variëren van 1 tot 2.5 gram per kg lichaamsgewicht. Laten we voor het gemak 2 gram per kg lichaamsgewicht nemen bij iemand die ziek is met een lichaamsgewicht van 70 kg. Dan zit je op 140 gram eiwitten die je nodig hebt per dag).
De invloeden van teveel zoogdieren vlees en zuivel, het eten van peulvruchten, tarwe het drinken van alcohol en frisdrank laat ik buiten beschouwing. Maar deze hebben ook invloed op de darm slijmvliezen.
In bovenstaand scenario heeft de slijmlaag geen goede voeding om zichzelf sterk te maken. Dit is zonde want juist de slijmlaag in de longen heeft onder hevig vuur gestaan tijdens de acute fase van het gevecht tussen COVID-19 en je immuunsysteem. De slijmvliezen wil je juist weer stevig maken, zodat andere micro-toxines (kleine bacteriën, virussen en andere giftige stofjes) niet zomaar binnenkomen en weer een aanval van je immuunsysteem provoceren. Dit geld ook voor de rest van je spijsverteringsorganen (van mond tot kont). Je darm is een bijzonder deel, het is een doorgang voor nutriënten (voedingsstoffen), maar de bewaking moet stevig en scherp zijn om geen extra rottigheid mee naar beginnen te laten komen. Beeld nu eens een kasteelmuur in, waarbij de muur je slijmvlieslaag is en de boogschieters op die muur je goede microbioom. Lactoferrine, een belangrijke stof waar ik bij het stukje suppletie nog wat over zal vertellen. Dit zijn de ridders aanwezig in het kasteel. Als je daarbij nog een super f***e tovenaar Merlijn kan plaatsen als verdediging dan komt er bijna geen rottigheid meer binnen (de tovenaar Merlijn staat figuur voor je slaaphormoon melatonine. Voldoende afgegeven melatonine ondersteund de heling op vele gebieden en is dus extreem van belang voor je herstel).
Met andere woorden: zorg voor een goed slaap-waak ritme, eet complexe suikers zoals; champignons, appels, mango, groentes en dan vooral de stammen van de broccoli en bloemkool, zoete aardappel, bieten, pastinaak, etc en eet voldoende eiwitten uit vis, kip, eieren, noten en zaden/pitten en af en toe zoogdierenvlees. Heb je last van je darmen, begin dan met warme producten en wacht bijvoorbeeld nog even met de rauwkost.
Let op: Het mircobioom (de boogschieters) staan in nauw verband met je brein en de rest van je lichaam. Voeding kan soms ingezet worden als medicijn, maar puur alleen voeding aanpassen schiet vaak tekort.

Het gaat om het totale plaatje uit deel 1,2,3 en 4, waarbij er nog veel meer werkingsmechanismes een rol mee spelen die bij elk individu weer op een andere manier of in een andere volgorde aangepakt dient te worden.

Het laatste stuk waar ik graag nog wat advies over zou willen geven, is het stukje suppletie. Dit is een stukje wat gevoelig kan gaan liggen, want wanneer heb je wat nodig en er zijn zoveel merken en zoveel stofjes die je tot je kan nemen middels suppletie.

Allereerst begin je met voldoende gezonde voeding. Maar het kan zeker zijn dat door de klachten die je hebt, je immuun activiteit zo overactief is, dat je niet voldoende uit voeding kan halen. Bloed onderzoek naar bijvoorbeeld genoeg zink, vit b12, etc kan hierin een uitkomst zijn.

In de basis zal ik altijd een goede omega 3 adviseren. Omega 3 heeft veel positieve eigenschappen waarvan één het remmen van je immuun activiteit is. Let op, net zoals ik bij voeding al aangaf. Omega 3 alleen is NOOIT effectief genoeg.
Zink speelt een belangrijke rol in het goed laten functioneren van je stress systeem, je schildklier systeem (zie deel 3) en nog veel meer.
Lactoferrine is weliswaar een duur supplement, maar een geweldig supplement vanwege zijn ijzerbindende capaciteit (ijzer is namelijk voeding voor bacteriën en virussen en wil je dus niet teveel in je bloedbaan hebben) en zijn vermogen om aan te haken aan bacteriën en virussen zodat deze sneller onschadelijk gemaakt kunnen worden. Zie lactoferrine als de beste vriend van je immuunsysteem 😉 of een goede verdediging die ervoor zorgt dat de keeper een makkie heeft tijdens die ene wedstrijd. Lactoferrine is een lichaamseigen stof en je maakt het ook zelf aan door uitdagingen aan te gaan, alleen heb je soms tijdelijke een hoge dosis nodig om de wedstrijd te winnen.
Het laatste supplement wat zijn waarde heeft bewezen is NAC (n-acetyl cysteïne). NAC beschermt o.a. weefsels tegen beschadiging. Beeld je het acute gevecht in tussen COVID-19 en jou immuunsysteem. Je immuunsysteem heeft vooral met bommen gegooid i.p.v geschoten met scherpschutters, waarvan het gevecht waarschijnlijk nog gaande is (zie deel 1,2 en 3). Zo ontstaat er veel bijkomende schade. Deze bijkomende schade activeert dan al de zoveelste vicieuze cirkel waardoor je immuunsysteem actief blijft. NAC heeft een grote bijdrage bij het aanpakken van deze bijkomende schade. NAC heeft nog een extra eigenschap. Lactoferrine is niet de enigste ridder in het kasteel. Ook NAC zorgt voor een extra verdediging, zodat echt bijna geen rottigheid meer door je slijmvlieswand kan komen 😊

Ik hoop dat met het lezen van dit stuk (deel 1,2,3 en 4) duidelijk is geworden dat het gaat om meerdere werkingsmechanismes en dat geen enkele behandeling op zichzelf effect genoeg kan zijn voor genezing. Het gaat om een totaal pakket (in de klinische psycho-neuro-immunologie noemen we dat film geneeskunde) welk je met een stap-voor-stap plan kan aanpakken. Ik zeg niet dat deze vier delen voor iedereen DE oplossing gaat bieden, het blijft natuurlijk wel maatwerk. Maar ik hoop wel dat veel mensen duidelijkheid hebben gekregen, een beetje rust en dat ze kunnen starten met stap 1 op weg naar herstel.

P.s. Het is alleen maar goed om dit bericht te delen. Ik hoop via deze weg een aantal mensen te kunnen helpen die nog lopen met vragen en helaas nog geen richting hebben naar herstel.

Rodi Kosterman

Voor meer informatie of een afspraak voor coaching/behandeling kan je mij een privé bericht sturen of direct bellen op 0683993690.
Voor meer informatie over koude training kan je kijkje nemen op www.ijsbaden.com of contact opnemen via [email protected]

😃💪🏼😃Bammmm vandaag m’n presentatie over intermittent fasting afgerond.💪🏼Wil jij advies en coaching op gebied van vasten?...
03/06/2021

😃💪🏼😃Bammmm vandaag m’n presentatie over intermittent fasting afgerond.💪🏼

Wil jij advies en coaching op gebied van vasten?
Neem dan contact met mij op via Social media of via 06-83993690

Bammmm🧊🧊😃Wil jij werken aan je gezondheid/fitheid. Onze locatie voor de koude training is zo goed als af en klaar voor g...
07/05/2021

Bammmm🧊🧊😃

Wil jij werken aan je gezondheid/fitheid.

Onze locatie voor de koude training is zo goed als af en klaar voor gebruik👊🏼🧊🤙🏼

De locatie dient ook al showroom voor het ijsbad.

Wil jij fanatiek thuis doortrainen, dan is een eikenhout IJsbad voor thuis perfect

https://www.ijsbaden.com/


Stap voor stap op weg naar een mooie locatie voor koude trainingen via broedersijsbaden of rodi kosterman fysio en leefs...
30/04/2021

Stap voor stap op weg naar een mooie locatie voor koude trainingen via broedersijsbaden of rodi kosterman fysio en leefstijl adviseur

Setting voor koude training/therapie krijgt steeds meer vorm🧊👊🏼🧊  Broeders ijsbaden en pa😜
29/04/2021

Setting voor koude training/therapie krijgt steeds meer vorm🧊👊🏼🧊 Broeders ijsbaden en pa😜

10/04/2021

Net weer een gave koude training gegeven en zelf ook even gezeten 👊🏼🧊

🤣🤣🤣🤣
Ik miste alleen een goede instructeur die me hielp met uitstappen 🤣🤣 🙈🙈🙈.

Van het een komt het ander💪🏼🧊Om de koude trainingen op een professionele manier onder de aandacht te krijgen zijn er vor...
08/03/2021

Van het een komt het ander💪🏼🧊

Om de koude trainingen op een professionele manier onder de aandacht te krijgen zijn er vorige week vette foto’s gemaakt door een fotograaf.
Thanks
Kijk voor meer van werk van David op www.davidlok.nl

Super gaaf om te zien dat veel meer mensen interesse hebben in koude training😃🧊 Vandaar dat er vanaf nu ook een dompelba...
06/02/2021

Super gaaf om te zien dat veel meer mensen interesse hebben in koude training😃🧊
Vandaar dat er vanaf nu ook een dompelbad staat bij fysiotherapie Bodyproof.
Koude training is goed voor:
- mindset
- stress regulatie middels je ademhaling
- bewustwording stress reactie en je eigen aanpassingsvermogen
- aanmaak bruin vet👍🏼👍🏼💪🏼(is het goede vet)
- training voor de schildklier
- training van je immuunsysteem
- aanzet tot positieve gen expressie (je gaat meer genen aanzetten die goed zijn voor je gezondheid)

Heb jij interesse? Neem dan contact op. 06-83993690 of [email protected]

Rodi kosterman. Klinische psycho-neuro-immunoloog i.o. & fysiotherapeut

Veel mensen zijn heel erg gefocust op een (werk)houding, maar realiseren niet dan een “slechte” houding een relatief beg...
01/02/2021

Veel mensen zijn heel erg gefocust op een (werk)houding, maar realiseren niet dan een “slechte” houding een relatief begrip is.
Wat belangrijk is, is de tijd waarin je stil zit of staat en veel minder de daadwerkelijke houding.

Als je dus in een “slechte” houding zit of staat, maar je beweegt eerder dan dat jou zou doen in een “goede” houding, is er NIETS aan de hand en is die houding NIET slecht.

Je beweegt dus VOORDAT het weefsel geprikkeld raakt !!!

Heb jij last van je rug of nek? Neem dan contact met ons op.

0633591908 of via [email protected]

Sommigen signalen, zoals pijn bij het door je enkel gaan, zijn duidelijk. Bij sluimerende “vage” klachten moet je een st...
26/01/2021

Sommigen signalen, zoals pijn bij het door je enkel gaan, zijn duidelijk.
Bij sluimerende “vage” klachten moet je een stuk beter luisteren naar je lichaam..... maar je lichaam probeert via die weg wel altijd aan te geven dat er wat aan de hand is.

Rodi kosterman, klinische psycho-neuro-immunoloog i.o. Orthomoleculair en fysiotherapeut.

Een jaar geleden heb ik een uitgebreid stuk geschreven en gepost over waarom bewegen goed voor je is. Uitgebreid, maar h...
14/01/2021

Een jaar geleden heb ik een uitgebreid stuk geschreven en gepost over waarom bewegen goed voor je is.

Uitgebreid, maar helaas nog niet compleet!

Een belangrijk punt wat ik miste was urinezuur irm bewegen!!

Heb jij (vooral in de ochtend ) pijnklachten? Dan kan dit onderstaand stukje erg interessant zijn👍🏼

Urinezuur heeft er evolutionair voor gezorgd dat wij rechtop zijn gaan lopen, dit omdat urinezuur o.a. onze bloeddruk verhoogd. Wat een groot voordeel voor de mens is geweest.

Het stofje wat urinezuur afbreekt hebben wij nu niet meer en de enige manier die overbleef voor afbraak en afvoer van urinezuur was bewegen!!!

Toen der tijd was dit geen probleem, we bewogen genoeg. Alleen tegenwoordig bewegen we echt te weinig!
Hier komt ook nog eens bij dat urinezuur meer aangemaakt wordt door een slecht voedingspatroon (fructose rijk).

Urinezuur veroorzaak oa (ochtend) pijnklachten.

Heb jij (in de ochtend) pijnklachten en beweeg je nog niet voldoende, dan hoop ik dat deze uitleg een zetje kan geven om iets meer te gaan bewegen.

P.S. Ben je geïnteresseerd in het uitgebreide stuk over waarom bewegen goed voor je is, dan kan je mij een persoonlijk bericht sturen.

Een perfect doel voor 2021 🤙🏼Maak er, middels veel afwisseling in je leefstijl, een zo groot mogelijke ‘chaos’ van 😜💪🏼Ee...
01/01/2021

Een perfect doel voor 2021 🤙🏼

Maak er, middels veel afwisseling in je leefstijl, een zo groot mogelijke ‘chaos’ van 😜💪🏼

Eet veel, eet genoeg, eet weinig, drink een tijd niet en als je echt dorst hebt drink dan genoeg, heb het even goed koud, heb het even goed warm, doe niets, beweeg heel veel!

Maar vooral.... Zorg voor een sociaal jaar 🤙🏼😃

Voor iedereen de beste wensen!
💪🏼💪🏼💪🏼

Back on track therapie Heb jij het gevoel dat je niet top fit bent, maar kan je niet precies achterhalen waardoor dat ko...
11/12/2020

Back on track therapie

Heb jij het gevoel dat je niet top fit bent, maar kan je niet precies achterhalen waardoor dat komt?

Vanuit de kpni (klinische psycho-neuro-immunologie) kunnen we misschien achterhalen wat je nog kan verbeteren op gebied van leefstijl.

Om je (nog) f***er te gaan voelen.

Rodi kosterman, psycho-neuro-immunoloog i.o.

Van een wit broodje kaas naar knollen, wortelen, etc. Wie had dat ooit gedacht. 😜😜Een “chronische” aandoening, ziekte, k...
07/12/2020

Van een wit broodje kaas naar knollen, wortelen, etc. Wie had dat ooit gedacht. 😜😜

Een “chronische” aandoening, ziekte, klacht ontstaat niet in 1 keer. Wees je ervan bewust dat een ziekmakend proces (grotendeels door leefstijl) al aan de gang is.

1. Eet gevarieerd gezond
2. Beweeg
3. Zoek koude uitdaging
4. Zoek hitte uitdaging
5. Blijf sociale contacten behouden (alleen nu even wat minder 😢
6. Maak jezelf eens vies
7. Kom vaker buiten (zeker naar strand en bos)

Afgelopen drie dagen heb ik les gehad in evolutionaire geneeskunde. Een belangrijk punt hierin is de ontwikkeling van on...
04/12/2020

Afgelopen drie dagen heb ik les gehad in evolutionaire geneeskunde. Een belangrijk punt hierin is de ontwikkeling van ons microbioom (de levende beestjes in ons 😜)
Morgen en vandaag maar eens de diepte in om te leren wat dit heeft betekent en nog gaat beteken voor ons als mens

Afvallen is goed voor je gezondheid!!!Maar heb jij wel eens dat je bij een bepaald gewicht stopt met afvallen? Of zelfs ...
24/11/2020

Afvallen is goed voor je gezondheid!!!

Maar heb jij wel eens dat je bij een bepaald gewicht stopt met afvallen? Of zelfs dat het helemaal niet lukt om af te vallen?

Probeer dan niet meer gezonder te worden door af te vallen maar begin met afvallen door gezonder te worden...💪🏼

Stress (elke vorm van dreiging voor je systeem) zorgt ervoor dat processen in je lichaam anders gaan lopen en je lichaam de rem zet op het verbranden van vet.

Stress kan zijn te snel te veel afvallen, een te groot calorie verschil, orgaan klachten, aanwezigheid van ziektekiemen (interne stress), schade aan je lijf (fysieke stress), verhoogde stress gevoeligheid door je jeugd of onbewuste emoties/gedachten (verborgen stress) en/of stress zoals we die vandaag de dag kennen (bewuste stress)

Wil je hier mee over weten om gewicht te verliezen vanwege het feit dat je gezonder wordt?

Neem dan contact op met mij.
Rodi kosterman, fysio, orthomoleculair en klinische psycho-neuro-immunoloog i.o.
😜💪🏼

Aankomende week krijg ik vanuit m’n kpni opleiding les over evolutionaire geneeskunde. Super interessant om erachter te ...
23/11/2020

Aankomende week krijg ik vanuit m’n kpni opleiding les over evolutionaire geneeskunde. Super interessant om erachter te komen hoe de evolutie ons heeft gebracht waar we nu staan. Maar helaas ook hoe deze evolutionaire voordelen, vanwege onze leefstijl nu, juist tegen ons gaan werken.

Soms is het toedienen van stress nodig om je stress as weer uit te zetten. 😃💪🏼🥶 We worden met z’n allen ziek van chronis...
17/11/2020

Soms is het toedienen van stress nodig om je stress as weer uit te zetten. 😃💪🏼🥶 We worden met z’n allen ziek van chronische stress en/of de comfort. Grijp op tijd in bij sluimerende klachten

Begint jouw schouderklacht nu echt een last op je schouders te worden??🤬 Benadering vanuit de klinische psycho-neuro-imm...
10/11/2020

Begint jouw schouderklacht nu echt een last op je schouders te worden??🤬 Benadering vanuit de klinische psycho-neuro-immunologie kan wel eens de uitkomst bieden.

Yeah weer een stap dichterbij mijn doel.Vanaf vandaag ben ik een Officieel verkoop punt van Vitakruid.Ben jij hard op we...
06/11/2020

Yeah weer een stap dichterbij mijn doel.
Vanaf vandaag ben ik een Officieel verkoop punt van Vitakruid.
Ben jij hard op weg naar een betere gezondheid en wilt ter aanvulling de juiste supplementen gebruiken met goed advies? Dan ben je hier aan het juiste adres

Beetje bij beetje op weg om mensen optimaal te kunnen helpen 😃🤙🏼  fysiotherapie is nu een onderdeel van de behandeling  ...
03/11/2020

Beetje bij beetje op weg om mensen optimaal te kunnen helpen 😃🤙🏼 fysiotherapie is nu een onderdeel van de behandeling

26/10/2020
Wat doet isolatie met een persoon. Jezelf eenzaam voelen en/of sociaal onrecht zorgen ervoor dat je immuunsysteem geacti...
19/10/2020

Wat doet isolatie met een persoon.

Jezelf eenzaam voelen en/of sociaal onrecht zorgen ervoor dat je immuunsysteem geactiveerd wordt. Hierdoor ga je meer en sneller ontsteken.

Dit kost energie en kan leiden tot verschillende klachten.

Wil jij praktische tips om deze klachten te voorkomen of te verhelpen neem dan contact op met mij.

Rodi kosterman
Klinische psycho-neuro-immunoloog i.o.

Onverklaarbare ziektes?Huidproblematiek?Versnelde veroudering?AGE’s redelijk onbekend maar o zo belangrijk om te weten w...
12/10/2020

Onverklaarbare ziektes?
Huidproblematiek?
Versnelde veroudering?

AGE’s redelijk onbekend maar o zo belangrijk om te weten wat ze zijn en wat ze doen!

We kunnen bijna geen kant meer op, maar we kunnen wel nog bewegen 💪🏼💪🏼💪🏼

https://youtu.be/LvwMXqyrKG0

NOTE FROM TED: While some viewers might find advice provided in this talk to be helpful as a complementary approach, please do not look to this talk for medi...

Waarom zou je buiten op je blote voeten gaan lopen en de handstand proberen te leren?🤪Door het buiten lopen op blote voe...
07/10/2020

Waarom zou je buiten op je blote voeten gaan lopen en de handstand proberen te leren?🤪

Door het buiten lopen op blote voeten krijg je verschillende prikkels van de ondergrond. Het juist anticiperen van je immuunsysteem op die prikkels zit er vanuit de evolutie nog steeds in😃🤙🏼
Dit is veilig/gecontroleerd en makkelijk te doen waardoor je je immuunsysteem goed kan trainen.

De handstand heeft evolutionair helemaal geen voordeel😜 dit is dus 100% nieuw en geeft een gigantisch leer boost. Dit maakt dan bdnf aan (een zenuw groei hormoon) wat ontstekingen remt, plus bij de meeste triggert de handstand wel weer een beetje je innerlijke kind😃

Dus bijna zonder moeite train je je immuunsysteem met juiste activatie en rem je je immuunsysteem die overactief is (wat helaas tegenwoordig bij velen zo is).

Yeaaah 🎉 vandaag lesdag 1 van de opleiding KPNI (klinische psycho-neuro-immunologie).Een hele mond vol 🙈😊Maar wat houdt ...
05/10/2020

Yeaaah 🎉 vandaag lesdag 1 van de opleiding KPNI (klinische psycho-neuro-immunologie).

Een hele mond vol 🙈😊

Maar wat houdt het in:
KPNI is de praktische toepassing van de wetenschap die zich bezighoudt met de interacties tussen de psyche, het zenuw-, spier- orgaansysteem, het immunologisch systeem, het hormoon systeem, het sociaal- maatschappelijk systeem, het evolutionaire systeem en de uitwerking van die interacties op de activiteiten van genen en daarmee van de mens in totaliteit.

Zo hahaha 🤪🤪 in een notendop 😜

Heb jij een klacht waar je geen grip op kan krijgen en het gevoel dat er dingen gemist worden voor een goed behandel resultaat?

Neem dan contact met mij op, dan zoeken we samen naar de meest ideale behandelmethode🤙🏼

Adres

Zandweg 116c
De Meern
3454JZ

Openingstijden

Maandag 08:30 - 16:30
Dinsdag 08:30 - 16:30
Woensdag 08:30 - 16:30
Vrijdag 08:30 - 16:30

Telefoon

06-83993690

Website

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Rodi Kosterman, Kpni geschoolde orthomoleculaire- fysiotherapeut nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact De Praktijk

Stuur een bericht naar Rodi Kosterman, Kpni geschoolde orthomoleculaire- fysiotherapeut:

Delen

Klinieken in de buurt


Andere Therapeut in De Meern

Alles Zien