Nerwana Ayurveda Global

Nerwana Ayurveda Global Nerwana Ayurveda presenteert de traditionele Ayurvedische behandeling,workshop en Ayurvedische produ Ik ben geboren in Sri Lanka.

Ayurveda wordt al ruim 150 jaar in mijn familie toegepast. De medische kant van Ayurveda heeft mij altijd gefascineerd.

De be**enbodem.......Volgens Ayurveda is het be**enbodemgebied een belangrijke regio in het lichaam die een essentiële r...
24/11/2023

De be**enbodem.......

Volgens Ayurveda is het be**enbodemgebied een belangrijke regio in het lichaam die een essentiële rol speelt in de algehele gezondheid en het welzijn. In de Ayurvedische filosofie wordt het be**enbodemgebied beschouwd als een belangrijk energiecentrum en een plaats waar emoties worden vastgehouden. Het is nauw verbonden met het wortelchakra, bekend als het Muladhara-chakra, dat stabiliteit, aarding en onze verbinding met de aarde vertegenwoordigt.

Ayurveda erkent het be**enbodemgebied als een complexe structuur bestaande uit spieren, ligamenten, botten en organen. Het herbergt essentiële voortplantingsorganen zoals de baarmoeder, eierstokken (bij vrouwen) en de prostaatklier (bij mannen). Een gezonde be**enbodem wordt beschouwd als cruciaal voor het behoud van hormonale balans, ondersteuning van de voortplantingsgezondheid en het waarborgen van de juiste werking van deze organen.

Volgens de Ayurvedische opvatting kunnen onevenwichtigheden in de be**enbodem leiden tot verschillende fysieke en emotionele problemen. Spanning, stagnatie of energetische blokkades in dit gebied kunnen resulteren in be**enpijn, menstruatiestoornissen, hormonale onbalans, seksuele disfunctie en emotionele verstoringen. Daarentegen wordt een sterke en evenwichtige be**enbodem geassocieerd met optimale voortplantingsgezondheid, stabiliteit en een gevoel van gegrondheid.

Reguliere fysiotherapie en Ayurvedic bone release therapie voor be**enbodembehandeling verschillen in hun benaderingen, technieken en onderliggende principes. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide:

1. Benadering en Filosofie:
- Regelmatige fysiotherapie: Fysiotherapie benadert de behandeling van be**enbodemproblemen vanuit een biomechanisch en musculoskeletaal perspectief. Het richt zich op het beoordelen en aanpakken van specifieke fysieke dysfuncties, spieronevenwichtigheden en bewegingspatronen door middel van oefeningen, manuele technieken en patiënteneducatie.
- Ayurvedic bone release therapie: Ayurveda neemt een holistische benadering van gezondheid, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke, mentale en energetische aspecten van een individu. Ayurvedische botvri

De be**enbodem.......Volgens Ayurveda is het be**enbodemgebied een belangrijke regio in het lichaam die een essentiële r...
23/11/2023

De be**enbodem.......

Volgens Ayurveda is het be**enbodemgebied een belangrijke regio in het lichaam die een essentiële rol speelt in de algehele gezondheid en het welzijn. In de Ayurvedische filosofie wordt het be**enbodemgebied beschouwd als een belangrijk energiecentrum en een plaats waar emoties worden vastgehouden. Het is nauw verbonden met het wortelchakra, bekend als het Muladhara-chakra, dat stabiliteit, aarding en onze verbinding met de aarde vertegenwoordigt.

Ayurveda erkent het be**enbodemgebied als een complexe structuur bestaande uit spieren, ligamenten, botten en organen. Het herbergt essentiële voortplantingsorganen zoals de baarmoeder, eierstokken (bij vrouwen) en de prostaatklier (bij mannen). Een gezonde be**enbodem wordt beschouwd als cruciaal voor het behoud van hormonale balans, ondersteuning van de voortplantingsgezondheid en het waarborgen van de juiste werking van deze organen.

Volgens de Ayurvedische opvatting kunnen onevenwichtigheden in de be**enbodem leiden tot verschillende fysieke en emotionele problemen. Spanning, stagnatie of energetische blokkades in dit gebied kunnen resulteren in be**enpijn, menstruatiestoornissen, hormonale onbalans, seksuele disfunctie en emotionele verstoringen. Daarentegen wordt een sterke en evenwichtige be**enbodem geassocieerd met optimale voortplantingsgezondheid, stabiliteit en een gevoel van gegrondheid.

Reguliere fysiotherapie en Ayurvedic bone release therapie voor be**enbodembehandeling verschillen in hun benaderingen, technieken en onderliggende principes. Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen beide:

1. Benadering en Filosofie:
- Regelmatige fysiotherapie: Fysiotherapie benadert de behandeling van be**enbodemproblemen vanuit een biomechanisch en musculoskeletaal perspectief. Het richt zich op het beoordelen en aanpakken van specifieke fysieke dysfuncties, spieronevenwichtigheden en bewegingspatronen door middel van oefeningen, manuele technieken en patiënteneducatie.
- Ayurvedic bone release therapie: Ayurveda neemt een holistische benadering van gezondheid, waarbij rekening wordt gehouden met de fysieke, mentale en energetische aspecten van een individu. Ayurvedische botvrijgavetherapie voor het be**engebied omvat zachte manipulaties, bewegingen en energetische technieken om spanning los te laten, evenwicht te herstellen en genezing in het be**engebied te bevorderen.

2. Technieken en Methoden:
- Regelmatige fysiotherapie: Fysiotherapie voor de be**enbodem omvat doorgaans oefeningen om zwakke spieren te versterken, rekoefeningen om strakke spieren los te maken, manuele technieken zoals triggerpointbehandeling of myofasciale release, biofeedbacktraining en educatie over houdings- en bewegingsaanpassingen.

- Ayurvedic bone release therapie voor de be**enbodem maakt gebruik van subtiele en zachte technieken die werken met de botten, ligamenten en energetische aspecten van het be**en. Het kan technieken omvatten zoals zachte gewrichtsmobilisaties, ritmische bewegingen, energiebalancering en specifieke Ayurvedische massagetechnieken.

3. Focus op Energetische en Emotionele Aspecten:
- Regelmatige fysiotherapie: Traditionele fysiotherapie richt zich voornamelijk op de fysieke aspecten van be**enbodemdisfunctie, zoals spierkracht, flexibiliteit en coördinatie. Hoewel het de wisselwerking tussen fysieke en emotionele factoren erkent, kan het de energetische of emotionele aspecten niet direct aanpakken.

- Ayurvedic bone release therapie: Ayurveda erkent de energetische en emotionele componenten van be**enbodemgezondheid. Ayurvedische botvrijgavetherapie heeft tot doel emotionele spanning los te laten, energetische blokkades op te heffen en emotioneel en energetisch evenwicht in het be**engebied te bevorderen.

4. Individuele Benadering:
- Regelmatige fysiotherapie: Fysiotherapie volgt doorgaans gestandaardiseerde protocollen op basis van de diagnose en specifieke fysieke dysfuncties die zijn geïdentificeerd. Behandelplannen worden vaak afgestemd op de behoeften van het individu, maar houden mogelijk geen rekening met bredere Ayurvedische principes of constitutionele factoren.

- Ayurvedic bone release therapie: Ayurvedische therapieën, waaronder botvrijgavetherapie voor de be**enbodem, houden rekening met de unieke constitutie (dosha), onevenwichtigheden en algeheel welzijn van een individu. De behandeling is gepersonaliseerd om aan de specifieke behoeften van het individu te voldoen, waarbij rekening wordt gehouden met factoren buiten fysieke symptomen.

5. Diagnostisch proces:
- Regelmatige fysiotherapie: Fysiotherapeuten voeren doorgaans een grondige evaluatie uit om de symptomen, medische geschiedenis en fysieke beperkingen van de patiënt te beoordelen. Ze kunnen specifieke tests en metingen uitvoeren om spierzwakte, spanning of disfunctie in de be**enbodem te identificeren.

- Ayurvedic bone release therapie: Ayurvedische behandelaars nemen een holistische benadering van de diagnose, waarbij ze niet alleen naar fysieke symptomen kijken, maar ook naar constitutionele factoren, levensstijl, mentaal-emotioneel welzijn en energetische onevenwichtigheden. Ze kunnen methoden zoals polsdiagnose, observatie en gedetailleerde vragen stellen gebruiken om de algehele gezondheid van het individu te beoordelen en de onderliggende oorzaken van be**enbodemproblemen vast te stellen.

Het is belangrijk om uw unieke behoeften, voorkeuren en de ernst van uw aandoening in overweging te nemen bij het kiezen van de meest geschikte aanpak voor de behandeling van de be**enbodem. Raadpleeg een zorgverlener die gespecialiseerd is in be**enbodemgezondheid, zoals een fysiotherapeut of een Ayurvedische behandelaar, voor gepersonaliseerde begeleiding en om te helpen bij het bepalen van het meest geschikte behandelplan voor u.

Happy to share ❤️ Be healthy

Begrip van HPV-infectie......Humaan papillomavirus (HPV) infectie is een veelvoorkomende aandoening met belangrijke gezo...
22/11/2023

Begrip van HPV-infectie......

Humaan papillomavirus (HPV) infectie is een veelvoorkomende aandoening met belangrijke gezondheidsimplicaties. In dit artikel verkennen we de perspectieven van Ayurveda, het traditionele geneeskundesysteem, en de westerse cultuur met betrekking tot HPV-infectie. We duiken in de Ayurvedische principes en aanbevolen behandelingen, evenals de redenen voor de hogere prevalentie van HPV in westerse culturen. Het is belangrijk op te merken dat hoewel Ayurveda een holistische benadering biedt, medisch advies van zorgprofessionals en conventionele interventies niet genegeerd moeten worden.

In Ayurveda wordt HPV-infectie gezien als een onevenwicht in de dosha's, namelijk Vata, Pitta en Kapha. Pitta dosha, die vuur- en waterelementen vertegenwoordigt, en Kapha dosha, die aarde- en waterelementen vertegenwoordigt, spelen een belangrijke rol bij HPV-infectie. Ayurvedische behandeling heeft tot doel het evenwicht van deze dosha's te herstellen door middel van dieet, aanpassingen in levensstijl, kruidenremedies en ontgiftingsprocedures. Het benadrukken van een dieet dat Pitta en Kapha kalmeert, het opnemen van kruiden met antivirale eigenschappen en het aannemen van gezonde levensstijlpraktijken zijn integraal voor het Ayurvedisch beheer van HPV-infectie.

HPV-infectie komt veel voor in westerse culturen door verschillende factoren. Historisch gezien heeft een beperkt bewustzijn over HPV en de overdracht ervan bijgedragen aan de prevalentie ervan. Echter, door toegenomen bewustwordingscampagnes en educatieve inspanningen is de kennis over HPV en preventieve maatregelen verbeterd. Veranderende seksuele praktijken, zoals een toename van seksuele activiteit, een vroegere start van seksuele activiteit en een groter aantal seksuele partners, hebben ook bijgedragen aan de hogere prevalentie van HPV in westerse culturen. Vooruitgang in medische technologie, verbeterde toegang tot gezondheidszorg en de culturele acceptatie van het bespreken van seksuele gezondheid hebben geleid tot een betere detectie, diagnose en rapportage van HPV-infecties. Bovendien hebben de introductie en promotie van HPV-vaccins een belangrijke rol gespeeld bij het verminderen van het aantal HPV-infecties in westerse culturen.

Het voorkomen van HPV-infectie is cruciaal in zowel Ayurveda als de westerse cultuur. Ayurveda benadrukt het handhaven van persoonlijke hygiëne, het aannemen van gezonde levensstijlpraktijken en het zoeken naar Ayurvedische behandelingen die zijn afgestemd op de constitutie van een individu. In de westerse cultuur zijn veilige seks, consistent gebruik van condooms en vaccinatie tegen HPV essentiële preventieve maatregelen. Regelmatige screenings, zoals uitstrijkjes, worden aanbevolen om mogelijke complicaties geassocieerd met HPV, met name bij vrouwen, op te sporen.

Het begrijpen van HPV-infectie vanuit de perspectieven van Ayurveda en de westerse cultuur biedt waardevolle inzichten in preventie- en behandelingsstrategieën. Ayurveda biedt een holistische benadering, waarbij de focus ligt op het herstellen van het evenwicht van de dosha's door middel van dieet, aanpassingen in levensstijl en kruidenremedies. De westerse cultuur legt de nadruk op bewustwording, veilige sekspraktijken, vaccinatie en regelmatige screenings. Het is cruciaal om medische professionals te raadplegen die gepersonaliseerde begeleiding kunnen bieden en Ayurvedische principes kunnen integreren met conventionele medische interventies voor een alomvattende zorg. Door de sterke punten van beide benaderingen te combineren, kunnen we streven naar effectieve preventie en behandeling van HPV-infectie.

Happy to share ❤️ Be healthy

Begrip van Oxidatieve StressOxidatieve stress is een toestand gekenmerkt door een onbalans tussen de productie van schad...
20/11/2023

Begrip van Oxidatieve Stress

Oxidatieve stress is een toestand gekenmerkt door een onbalans tussen de productie van schadelijke vrije radicalen en het vermogen van het lichaam om ze te neutraliseren met antioxidanten. Dit fenomeen is in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder ontsteking, chronische ziekten en veroudering. Ayurveda, een oude holistische geneeswijze, biedt waardevolle inzichten in de oorzaken van oxidatieve stress en geeft strategieën voor preventie en beheer. Daarnaast spelen de bijnieren, die de reactie van het lichaam op stress reguleren, een belangrijke rol bij oxidatieve stress. Het begrijpen van deze onderling verbonden aspecten kan individuen helpen effectieve levensstijlpraktijken aan te nemen om oxidatieve stress te verminderen en algemeen welzijn te bevorderen.

Volgens Ayurveda kan een onbalans in de Pitta dosha, die de vuur- en waterelementen vertegenwoordigt, bijdragen aan oxidatieve stress. Pitta regeert het metabolisme en de transformatie in het lichaam. Wanneer Pitta geagiteerd of uit balans raakt, kan dit leiden tot overmatige hitte, ontsteking en de productie van vrije radicalen, waardoor oxidatieve stress toeneemt. Om deze onbalans te verminderen, raadt Ayurveda aan om een Pitta-verzachtend dieet te volgen, stress te beheersen en specifieke kruiden met krachtige antioxidanteigenschappen op te nemen, zoals Amalaki, Guduchi, Ashwagandha en Kurkuma.

Ayurveda legt de nadruk op het concept van "ama", wat verwijst naar opgehoopte gifstoffen in het lichaam als gevolg van een verstoorde spijsvertering en stofwisseling. Ama wordt beschouwd als een plakkerige, giftige substantie die de kanalen van het lichaam kan verstoppen en de cellulaire functie kan belemmeren. De ophoping ervan kan bijdragen aan oxidatieve stress door de productie van vrije radicalen te bevorderen en de natuurlijke antioxidantafweer van het lichaam te remmen. Om de ophoping van ama te voorkomen en oxidatieve stress te verminderen, raadt Ayurveda aan om een gezond spijsverteringssysteem te behouden door middel van voedingsaanpassingen, kruidenondersteuning en ontgiftingspraktijken.

Blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen, toxines en chemicaliën kan aanzienlijk bijdragen aan oxidatieve stress. Luchtverontreiniging, zware metalen, pesticiden, sigarettenrook, industriële chemicaliën en straling genereren vrije radicalen in het lichaam, wat leidt tot oxidatieve stress. Het minimaliseren van blootstelling aan deze factoren door middel van aanpassingen in de levensstijl, zoals niet roken, het gebruik van natuurlijke schoonmaakproducten en bescherming tegen vervuiling en straling, kan helpen oxidatieve stress te verminderen.

Het consumeren van een dieet dat rijk is aan bewerkte voedingsmiddelen, ongezonde vetten, geraffineerde suikers en kunstmatige toevoegingen kan oxidatieve stress verhogen. Dergelijke voedingsmiddelen bevatten vaak onvoldoende essentiële voedingsstoffen en antioxidanten die helpen bij het neutraliseren van vrije radicalen. Daarnaast kunnen een zittende levensstijl, overmatig alcoholgebruik, roken en chronische stress oxidatieve stress bevorderen door de productie van vrije radicalen te verhogen en de antioxidantafweer van het lichaam te verstoren. Het aannemen van een evenwichtig dieet, regelmatig lichamelijk actief zijn, stress effectief beheren en schadelijke gewoonten vermijden, kan allemaal bijdragen aan het verminderen van oxidatieve stress.

De bijnieren, verantwoordelijk voor de productie van stresshormonen zoals cortisol en adrenaline, staan in verband met oxidatieve stress. Cortisol, een belangrijk hormoon dat door de bijnieren wordt uitgescheiden, helpt bij het reguleren van de lichaamsreactie op stress. Echter, overmatige cortisolniveaus kunnen bijdragen aan de productie van reactieve zuurstofsoorten (ROS) en oxidatieve stress. Aan de andere kant produceren de bijnieren ook antioxidanten zoals glutathion, die vrije radicalen helpen neutraliseren en oxidatieve stress verminderen. Een optimale functie van de bijnieren is cruciaal voor het behoud van het vermogen van het lichaam om oxidatieve stress tegen te gaan.

Chronische stress, zowel fysiek, psychologisch als emotioneel, kan een diepgaande invloed hebben op de bijnieren en bijdragen aan oxidatieve stress. Langdurige stress kan de hypothalamus-hypofyse-bijnieras verstoren, wat leidt tot verstoringen in de productie van stresshormonen en ontregeling van de antioxidantafweersystemen van het lichaam. Deze ontregeling verhoogt het risico op oxidatieve stress. Het toepassen van stressbeheerstechnieken, het aannemen van een gebalanceerde levensstijl en het zoeken van professionele begeleiding kunnen de gezondheid van de bijnieren ondersteunen en helpen bij het verminderen van oxidatieve stress.

Oxidatieve stress is een complexe aandoening die wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder onevenwichtigheden in de Pitta dosha, de ophoping van ama, omgevingsfactoren, ongezonde dieet- en levensstijlkeuzes en de wisselwerking tussen chronische stress en de bijnieren. Het begrijpen van deze aspecten biedt waardevolle inzichten in het voorkomen en beheersen van oxidatieve stress. Het omarmen van Ayurvedische principes, zoals Pitta-verzachtende voedingspraktijken, kruidensupplementen, stressbeheerstechnieken en het behoud van de gezondheid van de bijnieren, kan evenwicht bevorderen, oxidatieve stress verminderen en het algehele welzijn ondersteunen.

Happy to share ❤️ Be healthy

The story of Maya....Er was eens, in een rustig dorpje verscholen te midden van weelderig groen, een jonge zoeker genaam...
16/11/2023

The story of Maya....

Er was eens, in een rustig dorpje verscholen te midden van weelderig groen, een jonge zoeker genaamd Maya. Maya voelde altijd een diep verlangen in haar ziel, een hunkering naar iets groters dan het alledaagse bestaan dat ze had leren kennen. Vastbesloten om een spirituele reis te ondernemen, zocht ze begeleiding bij de wijze wijzen van haar dorp.

De wijzen, Maya's oprechtheid erkennend, introduceerden haar in de transformerende kracht van mantra, yantra en ta**ra. Ze legden uit dat deze praktijken de sleutels bevatten tot het ontsluiten van de verborgen rijken binnenin haarzelf en het verbinden met de goddelijke energieën die het universum doordringen.

Maya was geïntrigeerd en eager om te leren. Onder begeleiding van haar mentoren dook ze in de wereld van mantra's. Ze ontdekte dat ze door het chanten van heilige klanken en woorden haar geest kon richten en spirituele energieën kon oproepen. Maya koos zorgvuldig een mantra die resoneerde met haar intenties - het cultiveren van liefde en mededogen in zichzelf en dit uit te breiden naar anderen. Bij elke herhaling van de mantra kon ze de trillingen voelen resoneren binnenin haar wezen, haar gedachten en emoties harmoniëren.

Geïnspireerd door de schoonheid van de yantra's dompelde Maya zich onder in hun visuele representaties van goddelijke energieën. Ze mediteerde over de ingewikkelde geometrische patronen en liet haar bewustzijn samensmelten met de energetische essentie die ze belichaamden. De yantra's werden haar visuele aandachtspunten en leidden haar dieper in haar meditatiepraktijk. Terwijl ze naar de yantra's staarde, voelde Maya een diepe verbinding met het goddelijke, alsof de symbolen poorten waren naar een hogere wereld.

Vol enthousiasme om haar spirituele reis uit te breiden, omarmde Maya de leer van ta**ra. Ze leerde de kracht van ademwerk, meditatie, ritueel en fysieke houdingen te benutten om haar innerlijke energie te ontwaken en te kanaliseren. Ta**ra bood haar een uitgebreid raamwerk om mantra- en yantra-praktijken te integreren, waardoor hun transformerende potentieel verder werd versterkt. Via ta**ra ervoer Maya een diepe vereniging van de fysieke, mentale en spirituele rijken. Haar beoefening werd een dans van energie, een symfonie van trillingen en een tapijt van visualisaties.

Terwijl Maya haar reis voortzette, vond ze balans tussen mantra, yantra en ta**ra, en weefde ze naadloos in haar dagelijks leven. De vibrerende, visuele en energetische aspecten van deze praktijken smolten samen binnenin haar, waardoor een harmonieuze en transformerende ervaring ontstond. Maya's hart bloeide op van liefde en mededogen, haar geest verruimde door helderheid en wijsheid, en haar geest steeg op met een diep gevoel van verbondenheid met het universum.

Met de tijd realiseerde Maya zich dat de balans tussen mantra, yantra en ta**ra uniek was voor haar. Ze vertrouwde op haar innerlijke wijsheid en liet deze praktijken haar leiden naar grotere harmonie, balans en afstemming. Onderweg ontmoette ze andere zoekers die ook op hun eigen spirituele reizen waren. Maya deelde haar kennis en ervaringen, en inspireerde anderen om de transformerende kracht van mantra, yantra en ta**ra te verkennen.

En zo werd het dorp van Maya een bruisend centrum van spirituele verkenning en groei. Zoekers van ver en nabij stroomden toe om te leren van Maya en de wijze wijzen, en vonden troost, genezing en zelfrealisatie door de integratie van deze heilige praktijken.

Het verhaal van Maya dient als een herinnering dat in elk van ons het potentieel ligt voor diepgaande transformatie en zelfrealisatie. Door de kracht van mantra, yantra en ta**ra te omarmen, kunnen we een reis van zelfontdekking aangaan, de diepten van ons wezen verkennen en ontwaken tot de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Moge we allemaal ons unieke pad vinden en de transformerende kracht ontgrendelen die binnenin ons wacht.

Happy to share ❤️ Be healthy

Bekkenbodem & Ayurvedic bone releaseAyurvedic bone release therapie is een gespecialiseerde behandelaanpak binnen Ayurve...
15/11/2023

Bekkenbodem & Ayurvedic bone release

Ayurvedic bone release therapie is een gespecialiseerde behandelaanpak binnen Ayurveda die gericht is op het loslaten van spanning, het bevorderen van balans en het herstellen van evenwicht in het bewegingsapparaat, inclusief de be**enbodem. Hoewel Ayurveda voornamelijk de nadruk legt op het gebruik van kruidenremedies, voedingsaanpassingen en aanpassingen in levensstijl, maakt Ayurvedic bone release therapie gebruik van handmatige technieken om musculoskeletale onevenwichtigheden aan te pakken.

In het kader van de behandeling van de be**enbodem kan Ayurvedic bone release zachte manipulaties, strekoefeningen en mobilisaties omvatten die gericht zijn op de botten, gewrichten en zachte weefsels van het be**engebied. Het doel is om eventuele beperkingen of spanning in de be**enbodemspieren los te laten, de doorbloeding te verbeteren en de algehele werking van het be**engebied te bevorderen.

De therapeut gebruikt zijn handen, vingers of gespecialiseerde instrumenten om specifieke technieken toe te passen die helpen bij het loslaten van spanning, het verbeteren van de uitlijning en het herstellen van de mobiliteit van de botten en gewrichten van het be**en. Deze technieken kunnen onder meer zachte tractie, gewrichtsmobilisaties, myofasciale release en energiewerk omvatten.

Ayurvedic bone release therapie heeft als doel de stroom van prana (levensenergie) in het be**engebied te bevorderen, wat essentieel wordt geacht voor het behoud van optimale gezondheid en balans. Door spanning los te laten en harmonie te herstellen in de be**enbodem kan deze therapie helpen bij het verlichten van symptomen zoals be**enpijn, urine-incontinentie en spierzwakte.

Marma-punten zijn vitale energiepunten in het lichaam, vergelijkbaar met acupressuurpunten in de Traditionele Chinese Geneeskunde. Ayurvedic bone release kunnen Marma-therapie opnemen om specifieke punten die verband houden met de be**enbodem te stimuleren. Deze zachte en precieze aanrakingstherapie helpt de energiestroom te bevorderen, spanning los te laten en balans te herstellen in het be**engebied.

Ayurvedic bone release therapie benadrukt het belang van aanpassingen in de levensstijl voor de gezondheid van de be**enbodem. Dit kan aanbevelingen omvatten voor een goede hydratatie, een uitgebalanceerd dieet, stressbeheersingstechnieken en begeleiding bij gezonde slaappatronen. Aanpassingen in de levensstijl zijn bedoeld om het algehele welzijn te ondersteunen en onderliggende factoren aan te pakken die kunnen bijdragen aan problemen met de be**enbodem.

Ayurvedic bone release therapie geven educatie en begeleiding over zelfzorgpraktijken ter ondersteuning van de gezondheid van de be**enbodem. Dit kan het aanleren van specifieke oefeningen, stretches en ontspanningstechnieken omvatten die u kunt opnemen in uw dagelijkse routine. Ze kunnen ook begeleiding geven over een goede houding, lichaamsmechanica en ergonomie om verdere belasting van de be**enbodem te voorkomen. De therapie omvat vaak doorlopende behandelsessies om de voortgang te volgen, aanpassingen aan het behandelplan te maken en indien nodig ondersteuning te bieden. De therapeut werkt nauw met u samen om ervoor te zorgen dat de behandeling effectief is en wordt afgestemd op uw veranderende behoeften.

Het is belangrijk op te merken dat Ayurvedic bone release therapie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en ervaren therapeut die een juiste training heeft ontvangen in deze modaliteit. Ze hebben een diepgaand begrip van het bewegingsapparaat, evenals de principes entechnieken van Ayurveda. Voordat u een behandeling ondergaat, wordt het aanbevolen om een gekwalificeerde Ayurvedische beoefenaar te raadplegen die uw specifieke aandoening kan beoordelen en passend advies en behandelopties kan bieden die zijn afgestemd op uw behoeften.

Happy to share ❤️ Be healthy

Een Reis van Zelfontdekking en Spirituele Verrijking.....Begin aan een transformerende reis van zelfontdekking en spirit...
13/11/2023

Een Reis van Zelfontdekking en Spirituele Verrijking.....

Begin aan een transformerende reis van zelfontdekking en spirituele groei door middel van de verkenning van tantrische energie. Geworteld in oude hindoeïstische en boeddhistische tradities biedt ta**ra een pad naar rijkdom en vervulling in het leven. In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende aspecten van tantrische praktijk en hoe ze bijdragen aan persoonlijke groei, emotionele heling, verbeterde relaties, uitgebreid bewustzijn en de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven.

Ontdek de kracht van zelfbewustzijn terwijl je diep in je innerlijke zelf duikt. Verken verlangens, angsten en emoties en cultiveer een diep begrip van je eigen identiteit. Door middel van tantrische praktijken smeed je een diepere verbinding met je authentieke zelf en ervaar je een diep gevoel van rijkdom in wie je bent.

Ontketen het potentieel voor emotionele heling en bevrijding door de beoefening van ta**ra. Omarm je emoties volledig en transformeer ze in positieve energie. Door emotionele blokkades los te laten, kun je emotioneel evenwicht bereiken, diepere verbindingen met anderen bevorderen en een diep gevoel van rijkdom ervaren in je emotionele ervaringen.

Ontdek de kunst van intimiteit en verbinding door middel van tantrische praktijken. Leer bewust te communiceren, diep te luisteren en heilige seksualiteit te omarmen. Door diepe verbindingen met jezelf en anderen te cultiveren, kun je een rijkdom ervaren in je relaties die verder reikt dan het fysieke domein.

Open de poort naar uitgebreid bewustzijn en spirituele groei door ta**ra. Beoefen meditatie, ademwerk en rituelen om toegang te krijgen tot diepere dimensies van het bestaan. Verbind je met het goddelijke binnenin en om je heen, wat leidt tot een diep gevoel van rijkdom en verbondenheid met het bredere universum.

Doordrenk mindfulness, heiligheid en aanwezigheid in je dagelijkse activiteiten en zie de transformerende kracht van het integreren van spiritualiteit in het dagelijks leven. Door af te stemmen op je spirituele waarden en rijkdom te vinden in elk moment, kun je een diepere waardering ervaren voor de ervaringen van het leven en een...

Een Reis van Zelfontdekking en Spirituele Verrijking.....Begin aan een transformerende reis van zelfontdekking en spirit...
13/11/2023

Een Reis van Zelfontdekking en Spirituele Verrijking.....

Begin aan een transformerende reis van zelfontdekking en spirituele groei door middel van de verkenning van tantrische energie. Geworteld in oude hindoeïstische en boeddhistische tradities biedt ta**ra een pad naar rijkdom en vervulling in het leven. In dit artikel zullen we ingaan op de verschillende aspecten van tantrische praktijk en hoe ze bijdragen aan persoonlijke groei, emotionele heling, verbeterde relaties, uitgebreid bewustzijn en de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven.

Ontdek de kracht van zelfbewustzijn terwijl je diep in je innerlijke zelf duikt. Verken verlangens, angsten en emoties en cultiveer een diep begrip van je eigen identiteit. Door middel van tantrische praktijken smeed je een diepere verbinding met je authentieke zelf en ervaar je een diep gevoel van rijkdom in wie je bent.

Ontketen het potentieel voor emotionele heling en bevrijding door de beoefening van ta**ra. Omarm je emoties volledig en transformeer ze in positieve energie. Door emotionele blokkades los te laten, kun je emotioneel evenwicht bereiken, diepere verbindingen met anderen bevorderen en een diep gevoel van rijkdom ervaren in je emotionele ervaringen.

Ontdek de kunst van intimiteit en verbinding door middel van tantrische praktijken. Leer bewust te communiceren, diep te luisteren en heilige seksualiteit te omarmen. Door diepe verbindingen met jezelf en anderen te cultiveren, kun je een rijkdom ervaren in je relaties die verder reikt dan het fysieke domein.

Open de poort naar uitgebreid bewustzijn en spirituele groei door ta**ra. Beoefen meditatie, ademwerk en rituelen om toegang te krijgen tot diepere dimensies van het bestaan. Verbind je met het goddelijke binnenin en om je heen, wat leidt tot een diep gevoel van rijkdom en verbondenheid met het bredere universum.

Doordrenk mindfulness, heiligheid en aanwezigheid in je dagelijkse activiteiten en zie de transformerende kracht van het integreren van spiritualiteit in het dagelijks leven. Door af te stemmen op je spirituele waarden en rijkdom te vinden in elk moment, kun je een diepere waardering ervaren voor de ervaringen van het leven en een diep gevoel van doel ervaren.

Cultiveer de kunst van bewuste aanwezigheid en verdiep je verbinding met de rijkdom van elk moment. Of het nu tijdens meditatie, dagelijkse activiteiten of intieme interacties is, het beoefenen van bewuste aanwezigheid stelt je in staat om de schoonheid van het leven te ervaren met dankbaarheid en waardering.

Verken het subtiele rijk van energetisch bewustzijn binnenin jezelf en anderen. Ontwikkel gevoeligheid voor je eigen energie door middel van ademwerk, visualisatie en beweging. Door af te stemmen op je energetische systeem kun je vitaliteit, levendigheid ervaren en een uitgebreide ervaring van het leven beleven.

Daag het idee van dualiteit uit en omarm de onderlinge verbondenheid van alle dingen. Ta**ra nodigt je uit om grenzen op te lossen en een gevoel van eenheid en verbondenheid met de wereld om je heen te koesteren. Omarm deze niet-dualistische perspectief en ervaar een diep gevoel van rijkdom in het erkennen van de wisselwerking en onderlinge afhankelijkheid van alle aspecten van het bestaan.

Bevrijd jezelf van beperkende overtuigingen en conditioneringen die persoonlijke groei en vervulling belemmeren. Ta**ra moedigt je aan om deze overtuigingen te bevragen en te transcenderen, je horizon te verbreden en je volledige potentieel aan te boren. Door dit te doen, kun je een grotere rijkdom ervaren in alle gebieden van je leven.

Ontdekde kracht van het in balans brengen en harmoniseren van mannelijke en vrouwelijke energieën binnenin jezelf. Omarm zowel de actieve, assertieve kwaliteiten die geassocieerd worden met mannelijke energie als de receptieve, verzorgende kwaliteiten die geassocieerd worden met vrouwelijke energie. Door deze balans te cultiveren, kun je een gevoel van heelheid en rijkdom ervaren in je expressie en relaties.

Neem deel aan heilige rituelen en ceremonies als een manier om eer te betonen aan en verbinding te maken met het heilige. Verken offers, gezangen en symbolische gebaren die een diep gevoel van eerbied en verbinding oproepen. Door deel te nemen aan deze rituelen kun je een diep gevoel ervaren van deel uitmaken van iets dat groter is dan jezelf.

De reis van tantrische energie is een diep persoonlijke en transformerende ervaring. Door zelfbewustzijn, emotionele heling, verbeterde intimiteit, uitgebreid bewustzijn en de integratie van spiritualiteit in het dagelijks leven te omarmen, kun je een diep gevoel van rijkdom en vervulling ontgrendelen. Begin aan dit oude pad van zelfontdekking en spirituele groei en laat de kracht van tantrische energie je leiden naar een leven van rijkdom en betekenis.

Happy to share ❤️ Be healthy

Adres

Klifrakplantsoen 22
De Meern
3454JT

Openingstijden

Maandag 10:00 - 19:00
Dinsdag 10:00 - 19:00
Woensdag 10:00 - 19:00
Donderdag 10:00 - 19:00
Vrijdag 10:00 - 19:00

Telefoon

+31647033175

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Nerwana Ayurveda Global nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Nerwana Ayurveda Global:

Video's

Delen

Klinieken in de buurt


Andere Alternatieve en holistische gezondheid in De Meern

Alles Zien
#}