BoJa Zorg

BoJa Zorg Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is le
(1)

****Zelfstandige studio voor ambulant wonen beschikbaar****Woon je graag zelfstandig, maar heb je soms wat extra begelei...
13/04/2023

****Zelfstandige studio voor ambulant wonen beschikbaar****

Woon je graag zelfstandig, maar heb je soms wat extra begeleiding nodig? Wij hebben per direct 2 studio's beschikbaar. Je woont dan in een studio van BoJa Zorg midden in het centrum van Arnhem. Je krijgt de ondersteuning die jij nodig hebt. Hoe fijn is dát!

Vertel ons jouw wensen.
Samen bekijken wij hoe we dat haalbaar kunnen maken. Je doet zoveel mogelijk zelf. En heb je ergens hulp bij nodig? Dan ondersteunen we jou. We kunnen jou bijvoorbeeld helpen met:

- Het huishouden (zoals kleding wassen, afwassen en schoonmaken)
- Structuur in jouw leven (opstaan, eten, naar het werk of de dagbesteding en naar bed)
- Jezelf ontwikkelen (zelfstandiger worden, opkomen voor jezelf)
- Je administratie
- Meedoen in de samenleving (zoals werk of dagbesteding)

Wonen via ons kan middels onderstaande financiering:

- Via een Wlz indicatie met de grondslag verstandelijk gehandicapt (VG) in de vorm van volledig pakket thuis (VPT).

- Via een Wlz indicatie met de grondslag geestelijke gezondheidszorg (GGZ Wonen) in de vorm van volledig pakket thuis (VPT)

Wonen en zorg is bij ons gescheiden: je betaalt bij ons zelf de huur voor de woning, Je kan hierbij huurtoeslag aanvragen afhankelijk van je inkomen.

Neem contact op voor meer informatie of voor een aanmelding.

11/06/2022
Met trots mogen wij mededelen dat wij onze   hebben behaald.  🎉🎉🎉In het bijzonder danken wij Suzanne van Doorn van Buro ...
08/06/2022

Met trots mogen wij mededelen dat wij onze hebben behaald. 🎉🎉🎉

In het bijzonder danken wij Suzanne van Doorn van Buro KliX voor de ondersteuning en begeleiding tijdens dit kwaliteitskeurmerk.

Op naar de volgende stap!

Kleinschalig woongroep met zorg op maat.Wij hebben twee woonplekken vrij op onze kleinschalige woongroep. Voor de doelgr...
23/02/2022

Kleinschalig woongroep met zorg op maat.

Wij hebben twee woonplekken vrij op onze kleinschalige woongroep. Voor de doelgroep GGZ en LVB (18 jaar en ouder). De woongroep bevind zich op een A locatie in Utrecht. Namelijk op de vleutenseweg. Centraal station is op 5 minuten loopafstand. Binnenstad 10 minuten.

De bewoner heeft zijn eigen slaapkamer en deelt de badkamer met één andere medebewoner. Verder zijn de woonkamers en keuken ook gezamenlijk.

BoJa Zorg heeft vrijheid en zelfstandigheid hoog in het vaandel. Van de bewoner word er verwacht dat hij of zij zelfstandig genoeg is. Naast de begeleidingsuren is er iemand altijd 24 uur in nabijheid (binnen 20 minuten op locatie) aanwezig.

Wij werken nauw samen met naasten, behandelaar en (betrokken) instanties.

Naast een veilig, vertrouwd en beschermd woonplek voor de bewoner. Werken wij ook samen stap voor aan doelen die de bewoner meer structuur en grip op zijn leven geven.

Ken of ben jij iemand die perfect aansluit op dit profiel? Neem contact met ons op via de website of mail.

www.bojazorg.nl - [email protected]

*benodigde indicatie: Wlz VG03 t/m 06 en Wlz GGZ01 t/m 03
*Door het ontbreken van een hoofdaannemer kunnen wij tijdelijk geen WMO-zorg leveren.

Passie voor zorg BoJa Zorg begeleidt zorgbehoevende naar zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is om op efficiënte en duurzame wijze zorg te verlenen, waardoor mensen zich betekenisvol voelen en kunnen meedoen in de maatschappij. AANMELDEN Over BoJa Zorg...

16/09/2021
21/07/2021
Ons kantoor bevindt zich vanaf heden op de Vrieslantlaan 6.
29/06/2021

Ons kantoor bevindt zich vanaf heden op de Vrieslantlaan 6.

05/06/2021

Goedemiddag beste mensen,

Zoals jullie weten is BoJa Zorg een jong, kleinschalige zorginstelling in Utrecht en omgeving die staat voor kleinschalige woonzorg en ook dagbesteding met een persoonlijke benadering. Een combinatie tussen voldoende, kwalitatief hoge zorg op verschillende levensgebieden en tegelijkertijd een oog op een zo hoog mogelijke mate van zelfstandigheid en individualiteit is wat BoJa Zorg uniek maakt. Wij werken vanuit de aanname dat ieder persoon uniek is en dus ook een unieke benadering verdient. Met elke cliënt van ons wordt daarom een individueel zorgplan opgesteld. Geen standaard oplossingen, maar voor ieder een passend plan voor wonen, zorg en/of dagbesteding.

Wij zijn achter de schermen hard bezig om onszelf kenbaar te maken en onze doelgroep de kwalitatieve zorg aan te bieden die zij nodig hebben en verdienen.

Hou onze pagina in de gaten voor alle ontwikkelingen.

Team BoJa Zorg wenst jullie allen een fijn en gezond weekend toe.

Op de Vleutenseweg zijn wij een tweetal woningen aan het opknappen om woonruimtes voor onze cliënten te creëren. Binnenk...
07/03/2021

Op de Vleutenseweg zijn wij een tweetal woningen aan het opknappen om woonruimtes voor onze cliënten te creëren.

Binnenkort volgt er een update!

Wat is cultuurspecifieke zorg precies?BoJa Zorg biedt cultuurspecifieke zorg aan die aansluit bij de normen, waarden en ...
28/02/2021

Wat is cultuurspecifieke zorg precies?

BoJa Zorg biedt cultuurspecifieke zorg aan die aansluit bij de normen, waarden en leefgewoonten die belangrijk zijn voor haar cliënten. Er is aandacht en respect voor religie en voor de vermenging van culturele gebruiken. Zorgbehoevende en zorgprofessionals van BoJa Zorg delen elkaars taal, cultuur en achtergrond.

Daarnaast stimuleert en ondersteunt BoJa Zorg de zorgbehoeftige bij het vinden van een plek in de samenleving. Het begeleidingsteam bestaat uit een gemengd team van professionele herstelcoaches en woonondersteuners. Medewerkers beschikken over culturele competenties waarbij volop aandacht is voor scholing en ontwikkeling.

In de begeleiding staat het herstelproces van de zorgbehoeftige in relatie tot zijn sociaal culturele omgeving voorop. De cultuurspecifieke begeleiding richt zich op wonen, financiën, administratie, gezondheid en sociale contacten. Er is extra aandacht voor het vinden van de juiste dagbesteding en/of werk. Deze begeleiding vindt plaats in afstemming met de behandelaar van de bewoner. Wanneer gewenst, wordt vanuit de woonvorm contact gelegd met religieuze instellingen, multiculturele verenigingen en andere instellingen.

Voor wie?: Cliënten van Boja Zorg zijn mensen die zichzelf moeilijk staande weten te houden in een steeds sneller veranderende maatschappij. Er is vaak sprake van één of meerdere bijkomende problematieken, zoals een (licht) verstandelijke beperking of psychische problematiek.

Heb jij een vraag? Laat het ons weten!

WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen) erkenning.BoJa Zorg is een WTZI erkende instelling. Dit houdt in dat wij voldoen a...
30/01/2021

WTZI (Wet Toelating Zorginstellingen) erkenning.

BoJa Zorg is een WTZI erkende instelling. Dit houdt in dat wij voldoen aan de Governance code en overige wettelijke vereisten van het CIBG.

Wij mogen zorg leveren vanuit de wet langdurige zorg en zorgverzekeringswet.

Ambulante begeleiding van BoJa Zorg. Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning begeleiding krijgt van een ...
18/12/2020

Ambulante begeleiding van BoJa Zorg.

Ambulante begeleiding betekent dat u in uw eigen woning begeleiding krijgt van een van onze hulpverleners.

Wij bieden bij de meest uiteenlopende zaken ondersteuning, zoals bij lichamelijke beperkingen, huiselijke/familie relaties, huisvesting, financiën en dagbesteding, etc.

Wij begeleiden u op persoonlijk en individueel niveau en we werken samen aan uw leerdoelen die uiteindelijk (volledig of deels) zelfstandig wonen mogelijk maken. Tijdens onze begeleiding is uw omgeving en netwerk een belangrijke schakel in uw persoonlijk traject.

Meer weten?

Bezoek onze website: www.bojazorg.nl

Heeft of kent u iemand die hulp nodig heeft bij;- HuisvestingUw huidige woonsituatie.- FinanciënUw financiële situatie z...
18/12/2020

Heeft of kent u iemand die hulp nodig heeft bij;

- Huisvesting
Uw huidige woonsituatie.

- Financiën
Uw financiële situatie zoals inkomsten, bestedingspatroon, schulden, administratie en postverwerking.

- Sociaal functioneren
De relatie tussen u en uw omgeving, waaronder uw gezin, familie, buren en hulpverleners.

- Psychisch functioneren
Uw welbevinden inclusief eventueel psychiatrische ziektebeeld of verslavingsgedrag.

- Zingeving
Datgene wat u motiveert om te leven bijvoorbeeld een levens- of geloofsovertuiging.

- Lichamelijk functioneren
Uw fysieke gesteldheid en zelfzorg zoals voeding en algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) maar ook controle afspraken met huisarts en tandarts.

- Praktisch functioneren
Uw huishoudelijke en technische vaardigheden en taalvaardigheden.

- Dagbesteding
Daginvulling zoals werk, hobby's, studie en activiteiten.

In dat geval kunt u contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

Bezoek onze website:
www.bojazorg.nl

Passie voor zorg BoJa Zorg begeleidt cliënten naar zelfredzaamheid en uiteindelijk tot meer participatie in de maatschappij. Ons doel is om op efficiënte en duurzame wijze zorg te verlenen, waardoor mensen zich betekenisvol voelen en kunnen meedoen in de maatschappij. AANMELDEN Over BoJa Zorg Wij ...

Het is zover; de website van BoJa Zorg is online! Het eindresultaat mag er zijn en daar zijn wij dan ook best trots op. ...
14/12/2020

Het is zover; de website van BoJa Zorg is online! Het eindresultaat mag er zijn en daar zijn wij dan ook best trots op. Daarom nodigen wij jou graag uit een kijkje te nemen. De website laat zien wie wij zijn en wat wij doen.

Achter de schermen wordt er nog druk verder gewerkt aan het uitbreiden van de website. Komende maanden hopen wij dan ook de site verder te optimaliseren en uit te breiden met nog meer handige functies. Wij zijn ons ervan bewust dat de site nog enkele schoonheidsfoutjes kan bevatten. Kom jij iets tegen? Of heb jij tips om de website verder aan te scherpen? Wij stellen jouw feedback enorm op prijs. Mail/app ons.

•WonenHuisvesting, huishouden, koken, hygiëne• Werk & activeringMaatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden, dagb...
11/12/2020

•Wonen
Huisvesting, huishouden, koken, hygiëne

• Werk & activering
Maatschappelijke participatie, zinvolle bezigheden, dagbesteding

• Sociale contacten
Familie, buren, collega’s, kennissen

• Financiën en administratie
Inkomsten en uitgaven, rekeningen

• Lichamelijke gezondheid
Beweging, zelfzorg, voeding

• Geestelijke gezondheid
Weerbaarheid, eigen regie, welbevinden, omgaan met problematiek

• Middelengebruik
Medicatie, verslavende middelen

• Zingeving
Drijfveren, wensen en hoop

• Relaties, intimiteit en seksualiteit
Verbondenheid, fysiek contact, grenzen

• Zelfhulp
Cursussen, trainingen, herstelgroepen, ervaringsdeskundigheid

Alleen SAMEN krijgen we corona onder controle.
29/11/2020

Alleen SAMEN krijgen we corona onder controle.

BoJa Zorg biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren met een psychiatrische aandoening of ernstige ps...
24/11/2020

BoJa Zorg biedt specialistische begeleiding aan volwassenen en jongeren met een psychiatrische aandoening of ernstige psychosociale problemen bij het wonen, werken en leven. We werken samen aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van de cliënt leidend is. Dit doen we samen, op basis van wat de cliënt kan en wil.

Kunnen we jou helpen?

[email protected]
Tel: 085 00 41 342

Moeilijke tijden stellen je in staat om te reflecteren op het verloop van je leven en om na te denken over wat je werkel...
21/11/2020

Moeilijke tijden stellen je in staat om te reflecteren op het verloop van je leven en om na te denken over wat je werkelijk wilt en welke weg je moet volgen. Maar soms is dit niet zo makkelijk en heb je een duwtje nodig om je te inspireren.

Wij helpen je daar graag bij!

Vrijheid is mogen zijn zoals je bent. Wat betekent vrijheid voor jou? En wat heb jij nodig om in vrijheid te kunnen leve...
20/11/2020

Vrijheid is mogen zijn zoals je bent. Wat betekent vrijheid voor jou? En wat heb jij nodig om in vrijheid te kunnen leven?

16/11/2020

Wie zijn wij?

BoJa Zorg b.v. is een jong, innovatief bedrijf dat zich in de opstartfase bevindt. Wij hebben een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden. Onze bewoners en cliënten zijn daarbij altijd het uitgangspunt. Als iemand zorg nodig heeft, raakt dat zijn leven vaak op een overweldigende manier. Dat besef is leidend in het denken bij ons. Met de bewoner, revalidant en cliënt kijken wij welke zorg en ondersteuning nodig is en hoe wij dat samen kunnen organiseren. Ons passie is het bieden van waardevolle zorg door te denken in mogelijkheden. In wat er wél kan. Zo halen wij als organisatie het beste uit een situatie. Of dat nu volledig herstel/zelfstandigheid is of het beste halen uit een situatie die onomkeerbaar is.

Wij willen een breed aanbod van zorg, diensten en welzijnsactiviteiten aanbieden en richten ons dan op de geestelijke gezondheidszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, beschermd wonen en thuiszorg.

Ook bemiddelen wij tussen de zorgbehoevende en zorgverlener. Onze zorgprofessionals zijn juist gediplomeerd en met minimaal 5 jaar ervaring in de vereiste sector. BoJa Zorg staat daarom voor kwaliteit. Wij hebben door heel Nederland zeer vakbekwame zzp’ers.

Neem contact op voor meer informatie.

Adres

Vrieslantlaan 6
Utrecht
3526AA

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer BoJa Zorg nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar BoJa Zorg:

Delen

Klinieken in de buurt


Andere Therapie en geestelijke gezondheidszorg in Utrecht

Alles Zien

Dit vind je misschien ook leuk