Coffee & Chocolate & Tarot Minsu

Coffee & Chocolate & Tarot Minsu Xem Tarot Online hoặc Offline Tại Đà Lạt
(6)

18/12/2023

Chọn 1 tụ bài: Vị thầy tâm linh muốn nhắn nhủ bạn điều này 🍬🌙🦍👟🧚‍♂️

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 33:35
Tụ3_ 59:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

12/12/2023

Chọn 1 tụ bài: Làm gì tiếp theo sau khi đón nhận sự thay đổi?

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 21:15
Tụ3_ 40:45

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

09/12/2023

Chọn 1 tụ bài: Tin vui nào đang đến 🌦🌬🫧🌙🌏

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 34:56
Tụ3_ 01:02:35

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

05/12/2023

Chọn 1 tụ bài: Lời nhắn nhủ từ họ dành cho bạn 😎🧣🐟🌹☄️

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:10
Tụ2_ 33:40
Tụ3_ 01:07:50

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

03/12/2023

Chọn 1 tụ bài: Ai đang sắp đến với bạn?🐉🍀🧚‍♂️🐬🎃

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:20
Tụ2_ 34:30
Tụ3_ 01:05:20

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

30/11/2023

Tổng quan năng lượng tháng 12 🚵‍♂️👑🦈💧🧞‍♂️

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ 2_ 31:10
Tụ 3_ 58:30

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

29/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Lời nhắn cho chặn hành trình sắp tới💄😊🥫🥠🍱
Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 30:40
Tụ3_ 58:20

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

27/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Bao giờ có người yêu? Tại sao lại độc thân? 🍥🐝👁🌆🐈

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 31:25
Tụ3_ 01:04:10

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

25/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Khó khăn ở thời điểm hiện tại có ý nghĩa gì trên hành trình của bạn

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 32:00
Tụ3_ 01:00:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

24/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Mọi thứ đã thực sự kết thúc chưa? 🐬😈🎃🧚‍♂️🏃

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:11
Tụ2_ 31:00
Tụ3_ 01:02:38

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

22/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Mô tả người yêu tương lai ⚽️🌆🍥💄📍

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 33:00
Tụ3_ 01:03:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

19/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Thông điệp chung ngẫu nhiên💋🕶🦋🐝🐈

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 29:00
Tụ3_ 54:45

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

16/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Đứa trẻ bên trong muốn nói gì với bạn?🍠🫂👁👅👁

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 37:00
Tụ3_ 01:04:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

14/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Bước tiếp theo nên làm trong hành trình của bạn?🪁🍌🫒🧁🎂

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 26:30
Tụ3_ 50:10

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

11/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Bạn có đang đi đúng đường? 🍥⚽️🚁🌆🔮

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 37:00
Tụ3_ 01:04:20

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

06/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Vũ trụ đang cố nhắn đến bạn điều này 🪷⛱🍇💐🌹

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 30:00
Tụ3_ 51:10

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

05/11/2023

Chọn 1 tụ bài: Soulmate của bạn là ai? 🌼🌈🌬🌊🫧

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 29:10
Tụ3_ 01:01:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠

02/11/2023

Chọn 1 tụ bài- Thông điệp bạn cần nghe ở thời điểm hiện tại

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 30:40
Tụ3_ 50:10

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram: ​⁠minsu_tarot_healer

31/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Sự thật của mối quan hệ 🐬🌵🪸🪨🪺

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 21:00
Tụ3_ 42:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram:

27/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Tổng quan năng lượng tháng 10 🥰🫘🧊🍗🍠
Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 30:15
Tụ3_ 57:20

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram:

23/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Miêu tả vợ chồng tương lai👗🐛🦋🍀🌚

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:30

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 30:15
Tụ3_ 57:20

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram:

20/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Bạn đang ở đâu trên hành trình của bạn? 🌺🐚🪐🫧💎
Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:45

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 35:00
Tụ3_ 1:12:00

Book lịch xem riêng với Su qua:
Instagram:

18/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Thay đổi nào đang đến?⏳🪆🧸🎊📚

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua

Momo: 0929595925
Bank: Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

Chọn 1 tụ bài_ 0:45

Tụ 1_ 1:00
Tụ2_ 33:00
Tụ3_ 1:06:12

16/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Cánh cổng nào đang mở ra? 📍❤️‍🔥✡️🔔🎴

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷
Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua
Momo: 0929595925
Bank:
Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM
Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.
❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

14/10/2023

Chọn 1 tụ bài- Mô tả mối quan hệ tiếp theo 🚩💎🍨📚🌺

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷
Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua
Momo: 0929595925
Bank:
Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM
Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.
❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

12/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Thông điệp từ bạn ở tương lai 🚩💎🍨📚🌺

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷

Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua
Momo: 0929595925
Bank:
Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.

❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

09/10/2023

Chọn 1 tụ bài: Phiên bản quá khứ muốn nói gì với bạn?⚠️🚙🕳

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷
Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua:
Momo: 0929595925
Bank:
Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.
❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

01/10/2023

Họ là ai? Bạn với họ có bài học gì? (3/3)

Chào mọi người, mình là Minsu,
Mọi người còn có thể gọi mình là Su. Chào các bạn đã đến với kênh của Su, ở đây Su đồng hành cùng các bạn trên hành trình phát triển bản thân và truyền tải những thông điệp mà đội ngủ tâm linh của bạn muốn bạn biết. Su có kinh nghiệm trong đọc bài tarot, oracle, bài trà. Trải bài của Su mang tính định hướng và dành cho các bạn có nhu cầu khám phá bản thân và tìm con đường phát triển cho riêng mình, chúc bạn có chuyến đi thật ý nghĩa cùng Su nhé!
Nếu bạn liên kết với những gì Su chia sẻ, bạn có thể ủng hộ Su bằng cách ấn nút theo dõi kênh và xem những video Su chia sẻ nhé.
🌷
Các bạn có thể đóng góp cho kênh của mình qua:
Momo: 0929595925
Bank:
Techcombank 19035281502017
VINH HO BAO THANH TRAM

Mình trân trọng và cảm ơn tất cả những sự đóng góp của mọi người.
❤️💎From Minsu with love!💎❤️
🎐🎐Open your mind! Show yourself!🎐🎐

"Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông..."Cho tôi lang thang - Đen Vâu x NgọtAi cũng mang những niềm mơ ước riê...
17/02/2021

"Người ta mơ nhà mơ cửa, còn anh mơ núi mơ sông..."
Cho tôi lang thang - Đen Vâu x Ngọt

Ai cũng mang những niềm mơ ước riêng trên con đường đến với vũ trụ bao la này.

Không ai có thể đánh giá được giá trị của những giấc mơ bằng chính bản thân của ta, người đang mong cầu và cố gắng thực hiện những giấc mơ ấy.

Có những giấc mơ sẽ thành hiện thực, có những giấc mơ sẽ phải gác lại ở đâu đó trong chính mình. Dừng lại hay tiếp tục đều sẽ mang những điều đặc biệt khác nhau.

Minsu cũng mơ...

Mơ rằng sẽ mang đến thế giới này là câu chuyện, là hương vị khác lạ, chất phác và những điều dễ thương nhất đến từ những gì mà bạn trẻ Minsu đã từng nghe, cảm nhận và nhìn thấy từ miền đất Đà Lạt đầy yêu thương này.

Hãy đến trải lòng cùng Su, nghe những câu chuyện đáng yêu về Đà Lạt, ngắm nhìn xa xăm ngọn đồi hàng trăm năm tuổi, kể về nó.

Cùng nhăm nhi chút vị trà, chút vị cà phê ấm nóng giữa Đà Lạt chiều tàn nhộn nhịp và bình minh nắng ấm dịu dàng.

Để đôi dòng viết suy tư của mình đến ai đó, đến Đà Lạt bé nhỏ.

Vậy nhé, Minsu đặt nhẹ cái hẹn với bạn - những người bạn cùng có niềm đam mê Đà Lạt như Minsu! :wink:

--
P/s: Anh mơ núi mơ sông thế anh có mơ em hông ><

𝗖𝗼𝗳𝗳𝗲𝗲 & 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲 𝗠𝗶𝗻𝘀𝘂

Facebook: Coffee & Chocolate Minsu
Instagram:

📌 Location: 11B, Hồ Tùng Mậu, phường 10 Đà Lạt
☎ Phone: 0929595925
_____________________________
📲📲Nhận đặt chocolate truffle📲📲
- Fanpage: Coffee & Chocolate Minsu
- Instagram:
- Liên hệ số điện thoại 0929595925


Address

Đà Lạt
66000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Coffee & Chocolate & Tarot Minsu posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Coffee & Chocolate & Tarot Minsu:

Videos

Share