Mi lens - Kính Áp Tròng Đà Lạt

Mi lens - Kính Áp Tròng Đà Lạt MI LENS — SHOP KÍNH ÁP TRÒNG ĐÀ LẠT
Chuyên bán các loại kính áp tròng Hàn Quốc c
(14)

MI LENS_Kính Áp Tròng Đà Lạt
Hotline : 0941776567
Chuyên bán các loại kính áp tròng, kính giãn tròng, kính sát tròng, contact lens, nước ngâm lens, dung dịch ngâm kính áp tròng, nước ngâm kính áp tròng. Đây là địa chỉ uy tín bán các sản phẩm kính áp tròng, giãn tròng giá rẻ, tốt nhất. Các sản phẩm kính áp tròng đều được đảm bảo về chất lượng, hàng nhập khẩu chính hãng từ có cấp phép của Bộ Y tế V

iệt Nam như: kính áp tròng Q-eye (Qeye Lens), kính giãn tròng TinTin (TinTin lens), dung dịch ngâm kính áp tròng X2 (X2 Contact lens solution), nước ngâm kính giãn tròng Dream Eye (Dream Eye Solution)

Các sản phẩm trên đều được độc quyền phân phối của Công Ty TNHH Mắt Việt Hàn - 181/11 Đường 3-2, P.11, Quận 10, TP.HCM và được bán rộng rãi tại các đại lý mắt kính trên toàn quốc. Chúng tôi là 1 đại lý kính áp tròng, giãn tròng độc quyền của Mắt Việt Hàn luôn lấy uy tín và chất lượng đảm bảo thương hiệu sản phẩm bán tại Shop chúng tôi là những sản phẩm tốt nhất. Đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng hàng công ty chính hãng. Mọi thông tin cần thiết về kính áp tròng, kính giãn tròng xin vui lòng tham khảo tại website: www.kinhaptrong.com.vn

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗧𝗶𝗽𝘀 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗹.𝗲𝗻𝘀 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗲𝗺 ❤️ 𝗜𝗯 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗮 😚😘😘♡ Mi L...
26/09/2023

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗧𝗶𝗽𝘀 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗹.𝗲𝗻𝘀 𝘅𝗶𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗰𝗮́𝗰 𝗻𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗼̛ 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗲𝗺 ❤️

𝗜𝗯 đ𝗲̂̉ đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̂́𝗻 𝗰𝗵𝗶 𝘁𝗶𝗲̂́𝘁 𝗵𝗼̛𝗻 𝗻𝗵𝗮𝗮 😚😘😘

♡ Mi Lens
❥ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞/𝐙𝐚𝐥𝐨: 094.177.6567 (𝚑𝚘𝚝𝚕𝚒𝚗𝚎)
❥ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤: Chu Tuyết ( lens Đà Lạt )
🤝 𝗧𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝘀𝗶̉ 𝘃𝗮̀ 𝗖𝗧𝗩
🛫𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘀𝗵𝗶𝗽 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝗮̣̂𝗻 𝗻𝗼̛𝗶🛫
🚚 𝗦𝗵𝗶𝗽 𝗖𝗢𝗗 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝗾𝘂𝗼̂́𝗰
✅𝗖𝗵𝗲̂́ đ𝗼̣̂ 𝗯𝗮̉𝗼 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘁𝗮̣𝗶 MI LENS 𝗦𝗵𝗼𝗽 :
𝗕𝗔̉𝗢 𝗛𝗔̀𝗡𝗛 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝟐 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝗸𝗲̂̉ 𝘁𝘂̛̀ 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗺𝘂𝗮✌️𝗖𝗼́ 𝘃𝗮̂́𝗻 đ𝗲̂̀ 𝘃𝗲̂̀ 𝗹𝗼̂̃𝗶 𝘀𝗮̉𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗟𝗲𝗻𝘀 𝟭 đ𝗼̂̉𝗶 𝟭 𝗰𝗵𝗼 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗹𝘂𝗼̂𝗻 𝗮̣

𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐮 𝐭𝐚̂𝐲 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐚𝐦𝐢 𝙈𝙖̂̃𝙪 𝙄𝙚𝙣𝙨 𝙙𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙤 đ𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙪̛̃ 𝙩𝙞́𝙣𝙝. 𝙑𝙤̛́𝙞...
26/09/2023

𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̂𝐮 𝐭𝐚̂𝐲 𝐭𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐍𝐚𝐦𝐢


𝙈𝙖̂̃𝙪 𝙄𝙚𝙣𝙨 𝙙𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙤 đ𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙜 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙣𝙪̛̃ 𝙩𝙞́𝙣𝙝. 𝙑𝙤̛́𝙞 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙪̛́𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙣 𝙦𝙪𝙖𝙣𝙜, 𝙉𝙖𝙢𝙞 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙗𝙖̣𝙣 𝙘𝙤́ 𝙖́𝙣𝙝 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙡𝙖𝙣𝙝, 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙪̛𝙤̛́𝙩 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙘𝙖̂𝙪 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̣̂𝙣 𝙣𝙜𝙤̂𝙣 𝙩𝙞̀𝙣𝙝.
𝙃𝙖̃𝙮 đ𝙚̂̉ đ𝙤̂́𝙞 𝙥𝙝𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙙𝙪̀ 𝙗𝙖̀𝙣 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙤́ 𝙗𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙢𝙖̀ 𝙝𝙤̂̀𝙣 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙖̆̉𝙣𝙜 𝙧𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙞 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙫𝙖̀𝙤 đ𝙤̂𝙞 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙗𝙖̣𝙣.
- Đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙠𝙞́𝙣𝙝: 14.0𝙢𝙢 – Đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙠𝙞́𝙣𝙝 𝙢𝙖̀𝙪 (𝙂𝘿𝙄𝘼) 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙣𝙝𝙤̉ 12.8𝙢𝙢. 𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙤̉ - đ𝙚𝙤 𝙘𝙖̀𝙣𝙜 𝙚̂𝙢, 𝙙𝙚̂̃ đ𝙚𝙤, 𝙙𝙚̂̃ 𝙩𝙝𝙖́𝙤 𝙫𝙖̀ 𝙙𝙚̂̃ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙝𝙤̛𝙣.
- 𝙎𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙖̂̉𝙢 𝙄𝙚𝙣𝙨 𝙋𝙤𝙡𝙮𝙃𝙀𝙈𝘼 đ𝙚𝙤 𝙩𝙝𝙤𝙖̉𝙞 𝙢𝙖́𝙞 𝙨𝙪𝙤̂́𝙩 12 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣𝙜/𝙣𝙜𝙖̀𝙮.
- 𝙎𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙩𝙖̣𝙞 𝙃𝙖̀𝙣 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘 – 𝙩𝙝𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙡𝙖̀𝙢 đ𝙚̣𝙥 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 Đ𝙪̛́𝙘
- 𝙏𝙖̣̆𝙣𝙜 𝙠𝙚̀𝙢 𝙠𝙝𝙖𝙮 𝙜𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙘𝙪̣ đ𝙚𝙤

𝐆𝐢𝐚́: 260k / 1 cặp
𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚́𝐧 𝐥𝐞̉ 𝟏 𝐜𝐨𝐧

𝙏𝙃𝙊̂𝙉𝙂 𝙎𝙊̂́ 𝙆𝙄̃ 𝙏𝙃𝙐𝘼̣̂𝙏 :
Đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙠𝙞́𝙣𝙝: 12.8 𝙢𝙢
Đ𝙤̣̂ 𝙘𝙖̣̂𝙣: 0-8 đ𝙤̣̂
𝘽𝙖́𝙣 𝙠𝙞́𝙣𝙝 𝙘𝙤𝙣𝙜: 𝙩𝙪̛̀ 8.6 đ𝙚̂́𝙣 8.8𝙢𝙢
Đ𝙤̣̂ 𝙖̂̉𝙢: 55 %
𝙃𝙎𝘿: 6 𝙩𝙝𝙖́𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙠𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙗𝙖̉𝙤 𝙦𝙪𝙖̉𝙣 𝙩𝙤̂́𝙩
𝙓𝙪𝙖̂́𝙩 𝙭𝙪̛́: 𝙃𝙖̀𝙣 𝙌𝙪𝙤̂́𝙘

❤️Mi Lens
☎️0941776567

𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 𝒔𝒂̆́𝒑 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒐̛𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊𝑽𝒂̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒏𝒐̛̃ 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒂 đ𝒐̂𝒊𝑪𝒉𝒊̣ 𝑯𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒐𝒂𝑪𝒉𝒖́ 𝑪𝒖𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒂̆́𝒎 ...
26/09/2023

𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 𝒔𝒂̆́𝒑 đ𝒆̂́𝒏 𝒏𝒐̛𝒊 𝒓𝒐̂̀𝒊

𝑽𝒂̂̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂̆𝒏𝒈 𝒂𝒊 𝒏𝒐̛̃ 𝒄𝒉𝒂̣̆𝒕 𝒎𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒂 đ𝒐̂𝒊

𝑪𝒉𝒊̣ 𝑯𝒂̆̀𝒏𝒈 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛̣ 𝒎𝒖𝒂 𝒉𝒐𝒂

𝑪𝒉𝒖́ 𝑪𝒖𝒐̣̂𝒊 𝒔𝒂̆́𝒎 𝒍𝒆̂̃ 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖 𝒐̛̉ 𝒏𝒉𝒂̀....
𝑪𝒉𝒖̣𝒑 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝑻𝒓𝒖𝒏𝒈 𝑻𝒉𝒖 đ𝒊 𝒎𝒏 𝒐̛𝒊𝒊𝒊𝒊𝒊 😍😍😍

❤️MiLens
☎️0941776567

𝐅u𝐣i l𝐚̀ 𝐦ộ𝐭 𝐭r𝐨n𝐠 𝐧h𝐮̛̃n𝐠 𝐥e𝐧s m𝐚̀u t𝐚̂y m𝐚̀ 𝐬h𝐨p e𝐦 𝐛á𝐧 𝐜h𝐚̣y l𝐚̆́m ạ 🤩 c𝐮̃n𝐠 𝐛ở𝐢 𝐯ì s𝐮̛̣ 𝐧ổ𝐢 𝐭r𝐨̣̂i v𝐚̀ 𝐜h𝐚̂́t l𝐮̛ợ𝐧g...
26/09/2023

𝐅u𝐣i l𝐚̀ 𝐦ộ𝐭 𝐭r𝐨n𝐠 𝐧h𝐮̛̃n𝐠 𝐥e𝐧s m𝐚̀u t𝐚̂y m𝐚̀ 𝐬h𝐨p e𝐦 𝐛á𝐧 𝐜h𝐚̣y l𝐚̆́m ạ 🤩 c𝐮̃n𝐠 𝐛ở𝐢 𝐯ì s𝐮̛̣ 𝐧ổ𝐢 𝐭r𝐨̣̂i v𝐚̀ 𝐜h𝐚̂́t l𝐮̛ợ𝐧g m𝐚̀ 𝐧ó m𝐚n𝐠 𝐥ạ𝐢, d𝐳á 3𝟓0𝐤a l𝐨ạ𝐢 𝐭ố𝐭 độ ẩ𝐦 𝐜a𝐨 𝐡ơ𝐧 𝐧ê𝐧 𝐜ó t𝐡ể d𝐮̀n𝐠 𝐡ơ𝐧 12 t𝐢ế𝐧g/n𝐠à𝐲 𝐧è
G𝐚̂̀n t𝐫u𝐧g t𝐡u r𝐮̀i đ𝐨́ 𝐧ê𝐧 𝐪u𝐚̂́t 𝐧g𝐚y 1 c𝐚̣̆p t𝐮̛̀ 𝐛â𝐲 𝐠i𝐨̛̀ để đ𝐞̂́n g𝐚̂̀n s𝐚́t n𝐠à𝐲 𝐤ẻ𝐨 𝐪u𝐞̂n n𝐨̀ 😉

𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 𝘨𝘪𝘢̃𝘯 𝘵𝘳𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢. Đ𝘦𝘰 𝘭𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘣𝘺 𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘰̀𝘯 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘯𝘩 🤘🏻𝘊𝘰̂ 𝘥𝘢̂𝘶 𝘯𝘢̀𝘰 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘣𝘦́ 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨...
26/09/2023

𝘔𝘢̂̃𝘶 𝘯𝘢̀𝘺 𝘨𝘪𝘢̃𝘯 𝘵𝘳𝘰̀𝘯𝘨 𝘯𝘩𝘦̣ 𝘯𝘩𝘢. Đ𝘦𝘰 𝘭𝘦̂𝘯 𝘣𝘢𝘣𝘺 𝘤𝘶𝘵𝘦 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘵𝘰 𝘵𝘳𝘰̀𝘯 𝘴𝘪𝘦̂𝘶 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘭𝘢𝘯𝘩 🤘🏻
𝘊𝘰̂ 𝘥𝘢̂𝘶 𝘯𝘢̀𝘰 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘣𝘦́ 𝘴𝘶̛̉ 𝘥𝘶̣𝘯𝘨 𝘦 𝘢̂́𝘺 𝘭𝘢̀ 𝘰𝘬𝘭𝘢 🫶🏻
𝘍𝘶𝘭𝘭 0-8 đ𝘰̣̂
💵350

❤️ Mi Lens
☎️0941776567

𝑺𝒆̃ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̣𝒄: 𝑳𝑬𝑵𝑺 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑺𝑼𝑶̂́𝑻 đ𝒆𝒐 𝒆̂𝒎 𝒓𝒖 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̀𝑵𝒆̂́𝒖 𝒚𝒆̂𝒖 𝒍𝒆𝒏𝒔 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕, 𝒄𝒉𝒂́𝒏 𝒌𝒊...
26/09/2023

𝑺𝒆̃ 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒂̣𝒄: 𝑳𝑬𝑵𝑺 𝑻𝑹𝑶𝑵𝑮 𝑺𝑼𝑶̂́𝑻 đ𝒆𝒐 𝒆̂𝒎 𝒓𝒖 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒉𝒂̂́𝒑 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̀
𝑵𝒆̂́𝒖 𝒚𝒆̂𝒖 𝒍𝒆𝒏𝒔 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒐̂́𝒕, 𝒄𝒉𝒂́𝒏 𝒌𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒐̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛𝒏𝒈 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒊̀𝒎 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒆𝒏𝒔 “𝒄𝒉𝒂̂𝒏 𝒂́𝒊"?

✅ 𝑪𝒂̂́𝒑 𝒂̂̉𝒎 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒖̛𝒖 đ𝒆̂́𝒏 12𝒉 (𝒌𝒆̂̉ 𝒄𝒂̉ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̀)
✅ 𝑲𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒎𝒐̉𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒐̣̂𝒎, 𝒕𝒉𝒐𝒂̉𝒊 𝒎𝒂́𝒊 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒈𝒂̀𝒚
✅ 𝑪𝒂̉𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒅𝒂̣𝒊, 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒍𝒐̛̀ đ𝒐̛̀
✅ 𝑴𝒂̆́𝒕 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒓𝒐̃ 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈
𝑽𝒐̛́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒌𝒆̂́ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝑺𝑰𝑳𝑰𝑪𝑶𝑵𝑬 𝑯𝒀𝑫𝑹𝑶𝑮𝑬𝑳 𝒎𝒐̉𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒆̣ 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒏𝒂𝒚, 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒄𝒉𝒂̆́𝒏 𝒍𝒂̀ đ𝒐̂𝒊 𝒍𝒆𝒏𝒔 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂𝒏𝒈 𝒕𝒊̀𝒎 𝒌𝒊𝒆̂́𝒎.
𝑵𝒉𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒂𝒚 𝒊 𝒃𝒐𝒙 𝒆𝒎 đ𝒆̂̉ đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̀𝒐𝒐
_________________________________________

♡ Mi Lens
☎️0941776567

Đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘤𝘢̉𝘮 𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̛𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘢̂𝘮 𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘣𝘢̣𝘯.😚 𝘝𝘪̀ 𝘷𝘢̣̂𝘺 đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘵𝘰̂ đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩𝘶𝘰̂𝘯 𝘮...
26/09/2023

Đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘭𝘢̀ 𝘯𝘨𝘶𝘰̂̀𝘯 𝘤𝘢̉𝘮 𝘩𝘶̛́𝘯𝘨 𝘬𝘩𝘰̛𝘪 𝘴𝘢́𝘯𝘨 𝘷𝘦̉ đ𝘦̣𝘱 𝘵𝘢̂𝘮 𝘩𝘰̂̀𝘯 𝘣𝘢̣𝘯.😚 𝘝𝘪̀ 𝘷𝘢̣̂𝘺 đ𝘶̛̀𝘯𝘨 𝘲𝘶𝘦̂𝘯 𝘵𝘰̂ đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘤𝘩𝘰 𝘬𝘩𝘶𝘰̂𝘯 𝘮𝘢̣̆𝘵 𝘣𝘢̆̀𝘯𝘨 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘯𝘩𝘢̂́𝘯 𝘢̂́𝘯 𝘵𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘶̛̀ đ𝘰̂𝘪 𝘮𝘢̆́𝘵 𝘯𝘩𝘦́
𝘩𝘢̂𝘯 𝘩𝘢̣𝘯𝘩 𝘱𝘩𝘶̣𝘤 𝘷𝘶̣ 𝘤𝘩𝘶̣𝘺 𝘦𝘮😍😍
_________________________________________

♡ Mi Lens
☎️0941776567

𝙏𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙖́𝙤 𝙘𝙪̛𝙤̛́𝙞 𝙡𝙚̂𝙣 đ𝙤̛𝙣 😘 𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙤̂ 𝙙𝙖̂𝙪 đ𝙖̂𝙮 𝙣𝙖̀𝙮𝙈𝙣 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 đ𝙤̀𝙞 𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙪̛̃𝙖.  𝘾𝙤̂ 𝙙𝙖̂𝙪 đ𝙚𝙤 𝙩𝙪̛̣...
10/09/2023

𝙏𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙖́𝙤 𝙘𝙪̛𝙤̛́𝙞 𝙡𝙚̂𝙣 đ𝙤̛𝙣 😘
𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙘𝙤̂ 𝙙𝙖̂𝙪 đ𝙖̂𝙮 𝙣𝙖̀𝙮

𝙈𝙣 đ𝙪̛̀𝙣𝙜 đ𝙤̀𝙞 𝙇𝙚𝙣𝙨 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙪̛̃𝙖. 𝘾𝙤̂ 𝙙𝙖̂𝙪 đ𝙚𝙤 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙤̂́𝙞 𝙨𝙖̂̀𝙢 𝙘𝙖̉ 𝙢𝙖̣̆𝙩. 𝙏𝙖̂𝙮 𝙭𝙞́𝙪 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙖̀𝙮 𝙘𝙝𝙤 𝙣 𝙨𝙤𝙖𝙣𝙜 😘

❤️Mi Lens
☎️0941776567

🛫𝙉𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙨𝙝𝙞𝙥 𝙝𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙖̣̂𝙣 𝙣𝙤̛𝙞🛫
🚚 𝙎𝙝𝙞𝙥 𝘾𝙊𝘿 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙦𝙪𝙤̂́𝙘
✅𝘾𝙝𝙚̂́ đ𝙤̣̂ 𝙗𝙖̉𝙤 𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙩𝙖̣𝙞 MI LENS 𝙎𝙝𝙤𝙥 :
𝘽𝘼̉𝙊 𝙃𝘼̀𝙉𝙃 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫𝙤̀𝙣𝙜 𝟐 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝙠𝙚̂̉ 𝙩𝙪̛̀ 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 𝙢𝙪𝙖✌️𝘾𝙤́ 𝙫𝙖̂́𝙣 đ𝙚̂̀ 𝙫𝙚̂̀ 𝙡𝙤̂̃𝙞 𝙨𝙖̉𝙣 𝙭𝙪𝙖̂́𝙩 𝙇𝙚𝙣𝙨 1 đ𝙤̂̉𝙞 1 𝙘𝙝𝙤 𝙠𝙝𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙪𝙤̂𝙣 𝙖̣

𝑪𝒐̂ 𝒅𝒂̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒆𝒎 𝒏𝒆́𝒕 𝒕𝒂̂𝒚 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒆𝒐 𝑳𝒆𝒏𝒔 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒖𝒑 𝒍𝒆̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈😍😍 Là lần đầu sử dụng Lens cơ mà nghe kh...
18/06/2023

𝑪𝒐̂ 𝒅𝒂̂𝒖 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒆𝒎 𝒏𝒆́𝒕 𝒕𝒂̂𝒚 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒆𝒐 𝑳𝒆𝒏𝒔 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝒎𝒂̀𝒖 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒖𝒑 𝒍𝒆̂𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒗𝒐̂ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈😍😍

Là lần đầu sử dụng Lens cơ mà nghe khác.k em khen màu đẹp với đeo gì mà êm như ko đeo là đủ biết Lens nhà em chất lượng thế nào rồi phải ko ạ😎✨
Ở đây không có tốt, ở đây chỉ có tốt hơn✅

Tổng hợp mẫu lens dành cho nam siêu đẹp🥰
06/06/2023

Tổng hợp mẫu lens dành cho nam siêu đẹp🥰

Lens xuất hiện đốm trắng ⁉️⁉️⁉️Phải làm sao ?! Nguyên nhân vì đâuXem ngay nà mấy bà ui 😲😲😲
06/06/2023

Lens xuất hiện đốm trắng ⁉️⁉️⁉️
Phải làm sao ?! Nguyên nhân vì đâu
Xem ngay nà mấy bà ui 😲😲😲

𝐊𝐡𝐢 𝐦𝐢̃ 𝐧𝐚𝐦 đ𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐥𝐞𝐧.𝐬 𝐚̣😌😌😌 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐮̛̣ đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐚𝐢𝐢𝐢😎😎𝐂𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐚, 𝐤𝐨 𝐥𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐥𝐚̀ đ𝐞̂̉ 𝐦𝐚...
06/06/2023

𝐊𝐡𝐢 𝐦𝐢̃ 𝐧𝐚𝐦 đ𝐞𝐨 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐥𝐞𝐧.𝐬 𝐚̣😌😌😌 𝐝𝐨𝐮𝐛𝐥𝐞 𝐬𝐮̛̣ đ𝐞̣𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐚𝐢𝐢𝐢😎😎
𝐂𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐛𝐚̣𝐧 𝐝𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐚, 𝐤𝐨 𝐥𝐨 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐞̣𝐩 𝐥𝐚̀ đ𝐞̂̉ 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐨̂̃𝐧𝐠 đ𝐞̣𝐩 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐚̣ 𝐝𝐢̣ đ𝐨́ :)))) 𝐜𝐡𝐢̣𝐮 𝐤𝐨 đ𝐜 𝐦𝐚̀🥲🥲

𝙍𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙣𝙤́𝙞 “𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙧𝙪̃” đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙘𝙤̛ 𝙩𝙝𝙚̂̉. 𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 đ𝙤̂́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙩𝙤̂𝙞, ...
06/06/2023

𝙍𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙣𝙤́𝙞 “𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙧𝙪̃” đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙘𝙤̛ 𝙩𝙝𝙚̂̉. 𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 đ𝙤̂́𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙩𝙤̂𝙞, “𝙦𝙪𝙮𝙚̂́𝙣 𝙧𝙪̃” 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙣𝙪̛̃ 𝙩𝙧𝙖̀𝙣 đ𝙖̂̀𝙮 𝙩𝙪̛̣ 𝙩𝙞𝙣.
#𝙇𝙚𝙣𝙨𝙎𝙞𝙡𝙞𝙘𝙤𝙣𝙚𝙃𝙮𝙙𝙧𝙤𝙜𝙚𝙡350𝙠
#𝙇𝙚𝙣𝙨𝙓𝙖𝙢𝙁𝙪𝙟𝙞
#0941776567

𝙇𝙖̀ 𝙇𝙚𝙣𝙨 đ𝙚̣𝙥 𝙝𝙖𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙙𝙤 𝙠𝙝𝙪̛́𝙖 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙚𝙢 đ𝙚̣𝙥 ??!𝙂𝙞𝙖̉ đ𝙤̀ 𝙝𝙤̉𝙞 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙩𝙝𝙤𝙞𝙞𝙞 𝙘𝙝𝙪̛́ 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙖̆́𝙣 đ𝙖́𝙥 𝙖́𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖̉ 2 𝙧𝙤𝙖̀𝙞𝙞...
06/06/2023

𝙇𝙖̀ 𝙇𝙚𝙣𝙨 đ𝙚̣𝙥 𝙝𝙖𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙙𝙤 𝙠𝙝𝙪̛́𝙖 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙚𝙢 đ𝙚̣𝙥 ??!
𝙂𝙞𝙖̉ đ𝙤̀ 𝙝𝙤̉𝙞 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙩𝙝𝙤𝙞𝙞𝙞 𝙘𝙝𝙪̛́ 𝙘𝙝𝙖̆́𝙘 𝙘𝙝𝙖̆́𝙣 đ𝙖́𝙥 𝙖́𝙣 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙖̉ 2 𝙧𝙤𝙖̀𝙞𝙞𝙞𝙞 =))))😍🔥

#𝙛𝙪𝙣𝙠𝙞𝙚 ́𝙢 #𝙠𝙞𝙣𝙝𝙖𝙥𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 #𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙘𝙩𝙡𝙚𝙣𝙨 #𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡𝙚𝙮𝙚𝙨 #𝙡𝙚𝙣𝙨𝙪𝙮𝙩𝙞𝙣

𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐨̛𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐨̛̣ 𝐚𝐧𝐡😜
04/06/2023

𝐌𝐚̣̆𝐭 𝐡𝐨̛𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐨̛̣ 𝐚𝐧𝐡😜

CÓ 1 ĐIỀU QUAN TRỌNG CÁC ACE LƯU Ý NÈ: NẾU 1 BÊN LENS CÓ VẤN ĐỀ NHƯ RÁCH HAY RỚT MẤT THÌ EM CŨNG BÁN 1 BÊN CHO CÁC ACE N...
04/06/2023

CÓ 1 ĐIỀU QUAN TRỌNG CÁC ACE LƯU Ý NÈ: NẾU 1 BÊN LENS CÓ VẤN ĐỀ NHƯ RÁCH HAY RỚT MẤT THÌ EM CŨNG BÁN 1 BÊN CHO CÁC ACE NHA, cực kì ưu đãi lun nè, đừng bỏ phí lắm nha, mất bên nào bán lại bên đó, zĩ nha

♡ Mi Lens

𝑺𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏😍𝑪𝒂̉ 2 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒆̂̀𝒖 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒏𝒉𝒆́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒆𝒎 ❤𝑽𝒂̂𝒏 𝒍𝒆𝒏𝒔  #...
04/06/2023

𝑺𝒖̛̣ 𝒌𝒉𝒂́𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒕𝒂̣𝒐 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒏😍
𝑪𝒂̉ 2 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒆̂̀𝒖 𝒓𝒂̂́𝒕 đ𝒂́𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒔𝒐̛̉ 𝒉𝒖̛̃𝒖 𝒏𝒉𝒆́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒆𝒎 ❤
𝑽𝒂̂𝒏 𝒍𝒆𝒏𝒔 #𝑮𝑨𝑳𝑨𝑿𝒀 𝒌𝒐 𝒗𝒊𝒆̂̀𝒏 𝒕𝒉𝒊̀ 𝒍𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒕𝒂̂𝒚 𝒕𝒂̂𝒚 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒅𝒚 𝒄𝒐̛̃ 𝒈𝒊̀
𝑫𝒊𝒂 : 14.00𝒎𝒎
𝑵𝒂𝒏𝒐 𝑺𝑯𝑮 5 𝒙𝒊̣ 𝒔𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒔𝒖𝒑𝒆𝒓 𝒆̂𝒎 𝒄𝒉𝒂̆̉𝒏𝒈 𝒍𝒐 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒈𝒊̀ 𝒂̣👍👍

𝑪𝒉𝒐 𝒉𝒐̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒄𝒂̀ ??? 𝑴𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒂̀, 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒐̛𝒊 ...𝑴𝒂̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒒𝒂 𝒆𝒎 𝒎𝒖𝒂 𝑳𝑬𝑵𝑺 ...
04/06/2023

𝑪𝒉𝒐 𝒉𝒐̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒓𝒐̂̀𝒊 𝒗𝒂̣̂𝒚 𝒄𝒂̀ ???
𝑴𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒂̀, 𝒎𝒂̂́𝒚 𝒄𝒉𝒊̣ 𝒆𝒎 𝒐̛𝒊 ...
𝑴𝒂̀ 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒒𝒂 𝒆𝒎 𝒎𝒖𝒂 𝑳𝑬𝑵𝑺 🙄

𝙉𝙝𝙞̀𝙣 𝙚𝙢 𝙭𝙚𝙢 𝙚𝙢 𝙘𝙤́ đ𝙚𝙤 𝙡𝙚𝙣𝙨 𝙠𝙠𝙠𝙠😆𝘾𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙢𝙪̣𝙘 𝙡𝙚𝙣𝙨 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙚𝙤 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙠𝙤 đ𝙚𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙝𝙤̣̂𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞̣ 𝙚𝙢 𝙘𝙖̣̂𝙣 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙘...
04/06/2023

𝙉𝙝𝙞̀𝙣 𝙚𝙢 𝙭𝙚𝙢 𝙚𝙢 𝙘𝙤́ đ𝙚𝙤 𝙡𝙚𝙣𝙨 𝙠𝙠𝙠𝙠😆
𝘾𝙝𝙪𝙮𝙚̂𝙣 𝙢𝙪̣𝙘 𝙡𝙚𝙣𝙨 𝙨𝙞𝙚̂𝙪 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙚𝙤 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙠𝙤 đ𝙚𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙝𝙤̣̂𝙞 𝙖𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙞̣ 𝙚𝙢 𝙘𝙖̣̂𝙣 𝙩𝙝𝙞̣ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙢𝙖̂̃𝙪 𝙡𝙚𝙣𝙨 đ𝙤̛𝙣 𝙜𝙞𝙖̉𝙣 𝙥𝙝𝙪̣𝙘 𝙫𝙪̣ 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 đ𝙖̂𝙮 𝙣𝙝𝙚́ ❤
𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙩𝙪̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙠𝙤 đ𝙚𝙤 𝙡𝙚𝙣𝙨 𝙢𝙖̀ đ𝙚𝙤 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙚̂𝙢 𝙮 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙡𝙖̀ đ𝙖𝙣𝙜 𝙠𝙤 đ𝙚𝙤 𝙡𝙚𝙣𝙨^^
𝙎𝙞𝙡𝙞𝙘𝙤𝙣𝙚 350𝙠 - đ𝙤̣̂ 𝙘𝙖̣̂𝙣 0-8- 14.0𝙢𝙢

04/06/2023

𝑽𝒆̉ đ𝒆̣𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒑𝒉𝒖̣ 𝒏𝒖̛̃ 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒉𝒊̀𝒏 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 𝒕𝒖̛̀ đ𝒐̂𝒊 𝒎𝒂̆́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝒄𝒐̂ 𝒂̂́𝒚, 𝒃𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ đ𝒐́ 𝒍𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒏𝒉 𝒄𝒖̛̉𝒂 𝒅𝒂̂̃𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒂́𝒊 𝒕𝒊𝒎, 𝒏𝒐̛𝒊 𝒕𝒊̀𝒏𝒉 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒈𝒖̛̣ 𝒕𝒓𝒊̣.

𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒑𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒃𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒐̣𝒄 𝒂̣ ! 𝑯𝒊𝒉𝒊
04/06/2023

𝑪𝒉𝒊𝒆̂́𝒄 𝒑𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒃𝒂́𝒄𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒂̣̂𝒏 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒐̣𝒄 𝒂̣ ! 𝑯𝒊𝒉𝒊

Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐮̛𝐚 𝐠𝐢𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧...
04/06/2023

Đ𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̀𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐦𝐮̛𝐚 𝐠𝐢𝐨́ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧. 𝐇𝐚̃𝐲 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̣ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐜 𝐧𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐬𝐚𝐮.

𝑯𝒐𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̛̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄𝑬𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝑬𝒎🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
04/06/2023

𝑯𝒐𝒂 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒏𝒐̛̉ 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄
𝑬𝒎 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝑬𝒎
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

👉🙅🙅🙅𝐂𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞𝐨 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐧𝐡𝐞́!𝐋𝐞𝐧𝐬 đ𝐞𝐨 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 8 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠  ( đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐯𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐢, 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐈𝐋𝐈𝐂...
04/06/2023

👉🙅🙅🙅𝐂𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞𝐨 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐡𝐮́ 𝐲́ 𝐧𝐡𝐞́!
𝐋𝐞𝐧𝐬 đ𝐞𝐨 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 8 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 ( đ𝐨̂́𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐯𝐢̃ 𝐯𝐚̀ 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐢, 𝐜𝐨𝐧 𝐒𝐈𝐋𝐈𝐂𝐎𝐍𝐄 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐚 𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐞́ ), 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐡𝐨̛́ 𝐯𝐞̣̂ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 đ𝐞𝐨, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐧𝐬 đ𝐢 𝐧𝐠𝐮̉ 😪đ𝐢 𝐛𝐨̛𝐢🏊 đ𝐢 𝐭𝐚̆́𝐦 🚿
𝐕𝐚̀ 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 💊💊💊𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐀 𝐜𝐡𝐨 đ𝐨̂𝐢 𝐦𝐚̆́𝐭 đ𝐞𝐨 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐤𝐡𝐨̉𝐞 𝐯𝐚̀ đ𝐞̣𝐩.👸👸👸
Mi lens 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐮𝐲 𝐭𝐢́𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭! 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐞𝐧𝐬 𝐛𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐡𝐞́! 👍👍👍
👉𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂

📱 0941776567

💻 𝐢𝐧𝐛𝐨𝐱 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̂́𝐧.💬💬💬

🟡🟡🟡HÔM NAY MÙNG 1️⃣ / 4️⃣ âl 🔴🔴🔴Hoan hỉ c. h .ố .t NHANH - GỌN - LẸ, milens 💯 giảm 10% nhé ạ  🍀🍀 🍀
18/05/2023

🟡🟡🟡HÔM NAY MÙNG 1️⃣ / 4️⃣ âl 🔴🔴🔴
Hoan hỉ c. h .ố .t NHANH - GỌN - LẸ,
milens 💯 giảm 10% nhé ạ 🍀🍀 🍀

👌🏻 NÊN ĐEO LENS THẾ NÀO, NẾU MẮT BỊ NHIỀU TRÒNG TRẮNG ?!..❌ Mắt bị nhiều tròng trắng mỗi khi nhìn ngước lên hoặc trợn mắ...
04/05/2023

👌🏻 NÊN ĐEO LENS THẾ NÀO, NẾU MẮT BỊ NHIỀU TRÒNG TRẮNG ?!..
❌ Mắt bị nhiều tròng trắng mỗi khi nhìn ngước lên hoặc trợn mắt thường gây cảm giác dữ với người đối diện.
❌ Mắt nhiều tròng trắng nhìn sẽ không cân đối với khuôn mắt, nếu bị cận thì thường nhìn sẽ hơi dại !
===============================
✅ Đối với những bạn mắt nhiều tròng trắng, không nên sử dụng kích cỡ quá bé, mà nên sử dụng những kích cỡ hơi giãn chút xíu, nhỉnh hơn tròng đen
=> Sẽ tạo cảm giác cân đối hơn ! 👌🏻Nhìn khuôn mắt sẽ tròn trịa, mắt trông tinh anh và không bị đơ, dại nữa 👌🏻

__
♡ MI LENS ♡

❥ 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐞 : 094.177.6567 (𝚑𝚘𝚝𝚕𝚒𝚗𝚎)

Dâu xinh nhà em😍😍😍 Lên đồ 💋👰🏻‍♀️Kháck iu muốn mu.a Lens ib e nhen🥰😉😉 ♡ MI LENS ♡📲0941776567
04/05/2023

Dâu xinh nhà em😍😍😍 Lên đồ 💋👰🏻‍♀️
Kháck iu muốn mu.a Lens ib e nhen🥰
😉😉

♡ MI LENS ♡
📲0941776567

Lens thẩm mỹ nhà em ít PR quảng cáo nhưng vẫn bán đều đều nhờ khách tin dùng và truyền tai nhau về chất lượng sản phẩm👍 ...
04/05/2023

Lens thẩm mỹ nhà em ít PR quảng cáo nhưng vẫn bán đều đều nhờ khách tin dùng và truyền tai nhau về chất lượng sản phẩm👍

Khách mua lần đầu đều tiếp tục mua lại lần 2 và sử dụng mãi mãi 1 loại LENS THẨM MỸ CHE KHUYẾT ĐIỂM MẮT IRIS bên em

✅Giá niêm yết bên em là giá tốt nhất trên thị trường luôn ạ
Che đi mọi khiếm khuyết về mắt, giúp lấy lại đôi mắt đẹp🥰

Dù đi học hay đi làm, lens Tokyo Night cũng đều dễ dàng tone-sur-tone với bạn khi chỉ cần kết hợp với kiểu makeup tự nhi...
04/05/2023

Dù đi học hay đi làm, lens Tokyo Night cũng đều dễ dàng tone-sur-tone với bạn khi chỉ cần kết hợp với kiểu makeup tự nhiên đơn giản.

HD Vision – tầm nhìn chân thật và rõ nét�

Shining Effect – khả năng bắt sáng giúp mắt long lanh hơn�

UVA & UVB Protection – Chống tia UVA & UVB bảo vệ mắt�

Ultra-thin layer – cấu tạo lens siêu mỏng, tạo sự êm ái tuyệt đối, đeo như không đeo

Thoải mái suốt cả ngày dài :Chất liệu Silicone Hydrogel ưu việt, thẩm thấu Oxy đến 95%, tăng thời gian sử dụng lên đến 24 tiếng / ngày. Thời gian đeo lý tưởng : trên 12h/ngày

Giá: 350.000vnd

Quyền lợi khi mua hàng
🔰 Hỗ trợ đo thị lực miễn phí tại shop

🔰Bảo hành đến 2 tuần chỉ có tại Mi Contact Lens

🔰Chế độ hậu mãi chu đáo xuyên suốt quá trình sử dụng.
——————

🚚 𝐒𝐡𝐢𝐩 𝐜𝐨𝐝 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜- 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐬𝐥𝐥 𝐭𝐚̣𝐢 𝐬𝐡𝐨𝐩

# #

Chiếc mắt xinh cho nàng 🍓 đáng yêu !
30/04/2023

Chiếc mắt xinh cho nàng 🍓 đáng yêu !

shop ship xuyên lễ nha ace ơi🥰🥰
30/04/2023

shop ship xuyên lễ nha ace ơi🥰🥰

𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒆𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒖́𝒕 2 𝒎𝒂̀𝒖𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 1 𝒎𝒖̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉𝒉𝒉𝒉 😝😝😝     ▪️Dia : 14.5mm▪️Cận 0-8 độ▪️Lens Sili...
26/04/2023

𝑪𝒖𝒐̣̂𝒄 đ𝒐̛̀𝒊 𝒆𝒎 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒃𝒖́𝒕 2 𝒎𝒂̀𝒖
𝑩𝒐̛̉𝒊 𝒗𝒊̀ 𝒄𝒉𝒊̉ 1 𝒎𝒖̛̣𝒄 𝒚𝒆̂𝒖 𝒂𝒏𝒉𝒉𝒉𝒉 😝😝😝

▪️Dia : 14.5mm
▪️Cận 0-8 độ
▪️Lens Silicone Hydrogel đeo 12-18 tiếng /1 ngày độ ẩm cao
▪️350k (kèm khay gương mini)

Tiền nào của đấyNhấn mạnh sự uy tín 😎Làm việc bằng cái tâm🔥Tư vấn kháck từ những chi tiết nhỏ nhất..Giải đáp mọi thắc mắ...
26/04/2023

Tiền nào của đấy
Nhấn mạnh sự uy tín 😎

Làm việc bằng cái tâm🔥
Tư vấn kháck từ những chi tiết nhỏ nhất..
Giải đáp mọi thắc mắc kể cả đêm khuya..

Và hơn thế nữa là chỉ chuyên những dòng sản phẩm chính hãng, đầy đủ giấy tờ của Bộ y tế.

Kháck hàng luôn quay lại và chốt đơn x2, x3 lần trước.

Thật sự cảm ơn kháck hànggg ạ.

Soạn ngay full trọn bộ Lens Silicone Best Seller   cho khứa nhà em tối nay đi tiệc😍👉Lens Silicone Hydrogel chất liệu cải...
26/04/2023

Soạn ngay full trọn bộ Lens Silicone Best Seller
cho khứa nhà em tối nay đi tiệc😍

👉Lens Silicone Hydrogel chất liệu cải tiến, độ ẩm cao đeo êm ái suốt 12-18h/1 ngày
✅ / 1 cặp (tặng kèm free khay gương full bộ dụng cụ)
👉Nước ngâm Lens qeye thích hợp cho mắt nhạy cảm, cấp ẩm và làm sạch tối đa 150ml
✅ / 1 chai
👉Nhỏ mắt qeye Eyes Care với khả năng sát khuẩn và cấp ẩm tuyệt đối, với thành phần lành tính dễ chịu trong suốt quá trình sử dụng Lens
✅ / 1 chai

𝙉𝙝á 𝙣𝙝á 𝙣𝙝ẹ 𝙘á𝙞 𝙣è. 👈👈👉👉🏻  1 𝙚𝙢 𝙣â𝙪 𝙩ự 𝙣𝙝𝙞ê𝙣 á𝙥 𝙩𝙧ò𝙣𝙜 👉🏻👉🏻  1 𝙚𝙢 𝙭á𝙢 𝙩â𝙮 𝙘ự𝙘 𝙝ợ𝙥 𝙩𝙝ờ𝙞.
26/04/2023

𝙉𝙝á 𝙣𝙝á 𝙣𝙝ẹ 𝙘á𝙞 𝙣è. 👈👈
👉👉🏻 1 𝙚𝙢 𝙣â𝙪 𝙩ự 𝙣𝙝𝙞ê𝙣 á𝙥 𝙩𝙧ò𝙣𝙜
👉🏻👉🏻 1 𝙚𝙢 𝙭á𝙢 𝙩â𝙮 𝙘ự𝙘 𝙝ợ𝙥 𝙩𝙝ờ𝙞.

𝓗ô𝓶 𝓷𝓪𝔂 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓽𝓲ế𝓽 𝓭ị𝓾 𝓭à𝓷𝓰..𝓗𝓪𝔂 𝓵à 𝓶ì𝓷𝓱 𝓬ũ𝓷𝓰 𝓷𝓱ẹ 𝓷𝓱à𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 𝓷𝓱𝓪𝓾?? 𝓱𝓲𝓱𝓲𝓲𝓲𝓲....😘😘😘👉 𝐿. 𝐸. 𝒩. 𝒮. 👈💥𝐼𝓃𝒻𝑜 r 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑒𝓃𝓉
26/04/2023

𝓗ô𝓶 𝓷𝓪𝔂 𝓽𝓱ờ𝓲 𝓽𝓲ế𝓽 𝓭ị𝓾 𝓭à𝓷𝓰..
𝓗𝓪𝔂 𝓵à 𝓶ì𝓷𝓱 𝓬ũ𝓷𝓰 𝓷𝓱ẹ 𝓷𝓱à𝓷𝓰 𝔂ê𝓾 𝓷𝓱𝓪𝓾?? 𝓱𝓲𝓱𝓲𝓲𝓲𝓲....😘😘😘

👉 𝐿. 𝐸. 𝒩. 𝒮. 👈
💥𝐼𝓃𝒻𝑜 r 𝒸𝑜𝓂𝓂𝑒𝓃𝓉

𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚. 𝑉𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛̉ 𝑡𝑒̂́ 🤍  ❤️ Mi Lens📲094.1776567
16/04/2023

𝐶ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑐ℎ𝑎̣𝑚 đ𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚. 𝑉𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑏𝑎̆́𝑡 𝑛𝑔𝑢𝑜̂̀𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑠𝑢̛̣ 𝑡𝑢̛̉ 𝑡𝑒̂́ 🤍❤️ Mi Lens
📲094.1776567

𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 đ𝒂̃ 𝒒𝒂́ 𝒒𝒆𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒍𝒆𝒏𝒔 𝒏𝒂̂𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 😍 𝑳𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒆̣𝒑 𝒌𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒐̂́𝒕 𝒗𝒔 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝒏...
14/04/2023

𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 đ𝒂̃ 𝒒𝒂́ 𝒒𝒆𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒎𝒂̂̃𝒖 𝒍𝒆𝒏𝒔 𝒏𝒂̂𝒖 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒏𝒂̀𝒚 😍 𝑳𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒆̣𝒑 𝒌𝒐 𝒍𝒐̂̃𝒊 𝒎𝒐̂́𝒕 𝒗𝒔 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒖𝒑 𝒏𝒂̀𝒐 𝒏𝒉𝒆́. Đ𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 đ𝒊 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒊 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 đ𝒆̂̀𝒖 𝒐̂̉𝒏 đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐𝒏𝒈 đ𝒐̣̂ 𝒂𝒉𝒊𝒉𝒊 ☺️☺️☺️☺️

❤️ Mi Lens
📲 0941776567

Address

27 Đoàn Thị Điểm, Phường 4
Đà Lạt
0941776567

Opening Hours

Monday 09:00 - 21:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Wednesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 21:00
Sunday 09:00 - 21:00

Telephone

0941776567

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mi lens - Kính Áp Tròng Đà Lạt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Mi lens - Kính Áp Tròng Đà Lạt:

Videos

Share


Comments

❤️❤️❤️
đẹp❤️
Sẵn tại shop e

SHOP LENS ĐÀ LẠT

⏱ Mở cửa:9h30_ 19h30
🏡 Địa chỉ: số 1 phù đổng thiên vương p6 Đl ( lầu 2 )
📞 Call/Sms/Zalo 0941.77.65.67
Chưa bao giờ hết hot
Mẫu xám 3 tone
Sp giãn nhẹ 14.5 , 0 độ nhé cả nhà❣️

❌ Luôn bảo hành lens cho khách trong trường hợp: lens bị lỗi do qtrinh SX

SHOP LENS ĐÀ LẠT

⏱ Mở cửa:9h30_ 19h30
🏡 Địa chỉ: số 1 phù đổng thiên vương p6 Đl ( lầu 2 )
📞 Call/Sms/Zalo 0941.77.65.67
YouTu

be

Mẫu xám tây giãn tròng 14.8 có sẵn 0_6 độ tại shop e❣️

SHOP LENS ĐÀ LẠT
🏠 Số 1 phù đổng thiên vương p6 ĐL ( tầng 2 )
📞📞📞0941776567

Nâu tây nhẹ nhàng đi học đi chơi đi tiệc đều phù hợp.
👉Team cận thị rinh ngay 1 e này đi nhé ạ. Đẹp xuất thần k làm các nàng thất vọng;)
--
DIA: 14.5
Độ cận : 0_8 độ

👉 Sẵn tại shop e


Shop chuyên c/c kính áp tròng cao cấp Hàn Quốc

🏠 Số 1 phù đổng thiên vương ( lầu 2 )
☎ Hotline : 094.177.6567
rất dẹp nhung chi phu hop phai dep thoi
SHOP LENS ĐÀ LẠT _ Chuyên bán kính áp tròng có sẵn 0_10 độ
Đ/C : 117 nguyễn văn trỗi p2 đl ( tiệm áo cưới duy phương_ đà lạt lens shop)
LH: 094.177.6567 (ZALO)
#}