„Dom Zdravlja Medicus Universalis Kruševac"

Dom zdravlja “ Medicus Universalis” je privatna zdravstvena ustanova koja pruža široki spektar specijalističkih i subspecijalističkih medicinskih usluga.

Dom zdravlja “ Medicus Universalis” je privatna zdravstvena ustanova koja pruža široki spektar specijalističkih i subspecijalističkih medicinskih usluga.

Bel Medic

Koktel druženje menadžmenta Bel Medic-a sa predstavnicima zdravstvenih ustanova širom Srbije
🏥
Dom Zdravlja Hipokrat Group
ST Medicina
Medicina rada i sporta Novi Sad
Poliklinika MD dr Milutinović
#poliklinikaradovic
„Dom Zdravlja Medicus Universalis Kruševac"
Dijagnosticki Centar Medikor
Ordinacija Sveti Jovan
👩‍⚕️🏥🚑👨‍⚕️
Jačanje međusobne saradnje privatnih zdravstvenih institucija u Srbiji
🏥 #belmedictim 🚑
#privatnozdravstvo #opstabolnica #privatnaklinika #preduzetnistvo
#lider #srbija #poliklinika #saradnja #vrednosti #zdravlje #belmedic

„Dom Zdravlja Medicus Universalis Kruševac"

SCINTIGRAFIJA SKELETA, SCINTIGRSFIJA BUBREGA, SCINTIGRAFIJA ŠTITNE ŽLEZDE!
DR GORAN LILIĆ ORDINIRA SUBOTOM U NAŠEM DOMU ZDRAVLJA!
PREGLED MOŽETE ZAKAZATI NA BROJ TELEFONA 037410950

Dr Goran Lilić

Scintigrafija paraštitastih žlezda (99mTc MIBI)
Scintigrafija pljuvačnih žlezda (sa 99mTc pertehnetatom)
Scintigrafija jetre i slezine (99mTc Sn koloidom)
Dinamska scintigrafija žučnih puteva (99mTc HIDA)
Vaskularni pul jetre obeleženim eritrocitima (99mTc PYP-pirofosfat)
Detekcija krvarenja u abdomenu (99m Tc PYP)
Detekcija ektopične želudačne mukoze, Meckelov divertikulum (99mTc pertehnetat ili 99mTc Sn koloid)
Perfuziona scintigrafija pluća (99mTc MAA)
Detekcija dubokih venskih tromboza-scintigrafija dubokih vena donjih ekstremiteta sa perfuzionom scintegrafijom pluća
Statička scintigrafija bubrega (DMSA) sa određivanjem separatne funkcije bubrega
Dinamska scintigafija bubrega sa određivanjem brzine glomerulske filtracije (DTPA) i separatne funkcije bubrega
Ispitivanje tubulske sekrecije bubrega (MAG3) i odredjivanje separatne funkcije bubrega
Indirektna mikciona cistografija sa dinamskom scintigrafijom bubrega, određivanjem brzine glomerulske filtracije i separatne funkcije bubrega (DTPA)
Direktna radionuklidna cistoureterografija sa 99mTc pertehnetatom
Dinamska scintigrafija jednjaka - ezofagusni tranzit (99mTc Sn koloid)
Scintigrafija skeleta (99mTc DPD)
Trofazni sken skeleta (99mTc DPD)
Scintigrafija tumora vrata i medijastinuma (99mTc MIBI)
Scintigrafija medularnog karcinoma štitaste žlezde (99mTc DMSA V - petovalentni DMSA)
Sentinel scintigrafija limfnih nodusa
Lečenje hipertireoze i M. Graves radioaktivnim jodom I131NaI 10mCi, 15mCi i 20mCi
Lečenje toksičnog adenoma radioaktivnim jodom I131NaI 20mCi

[03/12/19]   Dr Dragana Denić
Prim. Dr Svetozar Katunac
Prof. Dr Snežana Filipović Danić

U sklopu neurološke ambulante u mogućnosti smo učiniti sofisticiranu neurološku obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. Naglasak je na savremenoj funkcionalnoj (metaboličkoj) dijagnostici Parkinsonove bolesti, demencija, tumora i bolesti krvnih žila mozga, te lečenju neuroloških bolesti. U sklopu neurološke ambulante moguće je učiniti sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

Specijalistički neurološki pregled pacijenta.
Ultrazvučna analiza različitih regija.
Kolor doppler karotida.
EEG
Kolor doppler VB sliva.
Transkranijalni kolor doppler (TCCD).
Konzilijarni pregled i mišljenje neurolog, neurohirurg, neuroradiolog, specijalista nuklearne medicine, onkolog, psiholog, psihijatar
Terapija - lečenje pacijenta

[03/02/19]   Dr Goran Lilić

Scintigrafija paraštitastih žlezda (99mTc MIBI)
Scintigrafija pljuvačnih žlezda (sa 99mTc pertehnetatom)
Scintigrafija jetre i slezine (99mTc Sn koloidom)
Dinamska scintigrafija žučnih puteva (99mTc HIDA)
Vaskularni pul jetre obeleženim eritrocitima (99mTc PYP-pirofosfat)
Detekcija krvarenja u abdomenu (99m Tc PYP)
Detekcija ektopične želudačne mukoze, Meckelov divertikulum (99mTc pertehnetat ili 99mTc Sn koloid)
Perfuziona scintigrafija pluća (99mTc MAA)
Detekcija dubokih venskih tromboza-scintigrafija dubokih vena donjih ekstremiteta sa perfuzionom scintegrafijom pluća
Statička scintigrafija bubrega (DMSA) sa određivanjem separatne funkcije bubrega
Dinamska scintigafija bubrega sa određivanjem brzine glomerulske filtracije (DTPA) i separatne funkcije bubrega
Ispitivanje tubulske sekrecije bubrega (MAG3) i odredjivanje separatne funkcije bubrega
Indirektna mikciona cistografija sa dinamskom scintigrafijom bubrega, određivanjem brzine glomerulske filtracije i separatne funkcije bubrega (DTPA)
Direktna radionuklidna cistoureterografija sa 99mTc pertehnetatom
Dinamska scintigrafija jednjaka - ezofagusni tranzit (99mTc Sn koloid)
Scintigrafija skeleta (99mTc DPD)
Trofazni sken skeleta (99mTc DPD)
Scintigrafija tumora vrata i medijastinuma (99mTc MIBI)
Scintigrafija medularnog karcinoma štitaste žlezde (99mTc DMSA V - petovalentni DMSA)
Sentinel scintigrafija limfnih nodusa
Lečenje hipertireoze i M. Graves radioaktivnim jodom I131NaI 10mCi, 15mCi i 20mCi
Lečenje toksičnog adenoma radioaktivnim jodom I131NaI 20mCi

[02/07/19]   ***Besplatno predavanje za naše trudnice***
15.02.2019 u 15h, Dom Zdravlja Medicus Rasadnik!!!!***

==PSIHOFIZIČKA PRIPREMA TRUDNICA==

Predavači su dr Dejana Milojević ginekolog-perinatolog, dr Savko Marković anesteziolog, dr Slobodan Mitić neonatolog i Ana Bogojević fizioterapeut. Dobrodošli!
Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 037 410 950

[02/04/19]   ***Psihofizička priprema trudnica za porođaj***
Besplatna predavanja o pripremi i nezi trudnica, porođaju i nezi porodilja i novorođenčeta.
Predavači dr Dejana Milojević ginekolog-perinatolog, dr Savko Marković anesteziolog i dr Slobodan Mitić neonatolog.
Detaljnije informacije možete dobiti na na broju telefona 037443455.
Očekujemo vas.
Naravno i buduće tate su dobrodošle.***

[01/30/19]   Prof. Dr sci med Vojkan Nestorović

U sklopu reumatološko fizijatrijske ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapisjke postupke i zahvate i to:

Specijalistički pregled reumatologa
Specijalistički pregled specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije
Ultrazvuk dečijih kukova
Ultrazvuk struktura lokomotornog aparata
Kolor doppler u reumatologiji
Osteodenzitometrija
Lečenje upale zglobova
Blokade
Punkcija zglobova po kontrolom ultrazvuka.
Biopsija i patohistološka analiza mišića.
Hirurški zahvati.
Terapija – lečenje boli i drugih ortopedskih bolesti.

[01/29/19]   Dr Goran Lilić
Dr Bratislav Milovanović

U centru za štitastu žlezdu u mogućnosti smo da u toku samo jedne posete pacijenta uradimo kompletnu obradu štitaste žlezde, te po dobijenim nalazima ordiniramo adekvatnu terapiju. U sklopu centra za štitastu žlezdu moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

Subpecijalistički klinički pregled pacijenta
Kolor Doppler ultrazvučni pregled štitaste žlezde i vrata
Scintigrafija štitaste žlezde
Punkcija štitaste žlezde pod kontrolom ultrazvuka
Hormoni štitaste žlezde TSH, FT3, FT4, T3, T4.
Antitiela štitaste žlezde anti-TPO, anti-Tg, anti-TR.
Tumorske markere Tg, CEA, kalcitonin.
Konzilijarni pregled i mišljenje specijaliste nuklearne medicine, hirurga, endokrinologa, onkologa
Terapija – lečenje pojačanog rada štitaste žlezde radioaktivnim jodom (I-131NaI)
Terapija – lečenje toksičnog adenoma štitaste žlezde radioaktivnim jodom (I-131NaI)
Terapija – konzervativno lečenje bolesnika (lečenje tabletama)
Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc pertehnetatom
Scintigrafija štitaste žlezde sa 131 NaI
Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc MIBI
Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc pertehnetatom
Scintigrafija štitaste žlezde sa 131 NaI
Scintigrafija štitaste žlezde sa 99mTc MIBI
Scintigrafija paraštitastih žlezda (99mTc MIBI)

Kućno lečenje predstavlja pružanje lekarskih pregleda i usluga zdravstvene nege na terenu nepokretnim i polupokretnim pacijentima, kao nastavak bolničkog lečenja, kod onkoloških pacijenata, u slučaju akutnog pogoršanja kod hroničnih pacijenata ili kod akutnih oboljenja koja životno ne ugrožavaju pacijenta.

***Usluge u kućnim uslovima:
Pregled lekara opšte prakse
Pregled lekara specijalista i subspecijalista
Davanje propisane terapije uz svakodnevnu kontrolu pacijenta
Previjanje i hirurška obrada rana
Oksigenoterapija
Uzimanje uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku
Primena fizikalne terapije u prevenciji dekubitusa i kontraktura***

[01/15/19]   ***U januaru obeležavamo Evropsku nedelju prevencije karcinoma grlića materice. U to ime u našoj ginekološkoj ambulanti možete uraditi BESPLATAN ginekološki pregled, uz redovnu cenu kolposkopije i PAPA testa. Preglede vrši dr Dejana Milojević ginekolog-perinatolog***

[01/15/19]   U sklopu ambulante za ginekologiju i porodiljstvo u mogućnosti smo uraditi kompletnu obradu, te po dobijenim nalazima ordinirati adekvatnu terapiju. U sklopu ambulante moguće je uraditi sledeće dijagnostičko-terapijske postupke i zahvate:

Specijalistički ginekološki pregled
Ginekološki ultrazvuk
4D Ultrazvuk
Kolposkopija
Ginekološki kolor doppler
PAPA test
Brisevi
HPV testiranje i liječenje
Biopsija i patohistološka analiza uzoraka
Praćenje trudnoće
CTG- kardiotokografija
Kontracepcija (saveti, instrukcije)
Postavljanje i vađenje spirale
Ginekološka urologija
Ginekološka onkologija
Ginekološka endokrinologija
Terapija - lečenje bolesnica

[01/15/19]   Dom Zdravlja MEDICUS UNIVERSALIS
Kosovska 24, 37000 Kruševac
037 410 950 - 037 443 455 - 064 876 3303

MEDICUS UNIVERSALIS NESTOR
Kralja Aleksandra Ujedinitelja 18, Rasadnik, Kruševac
037 202 372 - 069 876 33 09

RADNO VREME
Pon-Sub 07:00-21:00h
Ned 10:00-18:00h

's cover photo

„Dom Zdravlja Medicus Universalis Kruševac"

Want your business to be the top-listed Clinic in Krusevac?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Kosovska 24
Krusevac
37000
Other Hospitals in Krusevac (show all)
Ginekološka ordinacija Aleksa & Lazar Ginekološka ordinacija Aleksa & Lazar
Fransa De Perea 18
Krusevac, 37000

Ginekološka ordinacija "Aleksa & Lazar" Ultrazvučni i gin. pregledi Sve vrste intervencija Ginekološke operacije Porođaji

Sanitetski prevoz Kljajic Sanitetski prevoz Kljajic
Prokupacka 7
Krusevac, 37000